Acts 22

Póro simátimena séna kesífárawaisai kesifoísáíyo maanááímó simásínkáámba anondáá sénaumpo ísáaro séna Ípúru-taaifinkemba súwasa miwí tááifinken-aai pósa isésa asékésa wenáái kaweꞌ-úmai ísówana Póro séna kemá Yúndaa-waasi úne. Kesinó Sírísiyaa-marafaꞌa Táásási-naopaꞌa masinkówaꞌa óraaꞌa éꞌa Yérúsaremufaꞌa Kámérierimo úpaꞌa taméraawanana kentáá síwáꞌnáti ámáámba fasiꞌámai simásímaꞌmaena iyáiye. Maankáꞌó méraan-kwaasimo Maníkóntáfésamo fasiꞌámai méraantemba Maníkón-aai fasiꞌámai métaꞌotokaumne. Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí sáwíꞌa uwátinkeꞌa tafisímaeꞌa ándáfaꞌa aare-waaí mátínkaraumne. Ááéma aifaꞌ-ámáán-káwáágówé ámáán-oraaꞌ-waasiye aúfái simésa Támásikasi-naopaꞌa Yúndaa-waasi maimaé mátimuwo suwaꞌá Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí kotíꞌmaeꞌa Yérúsaremufa ándáfaꞌa mátinkanae séꞌa Támásikasi-naopaꞌa kuráumne. Ááémo mináúfáímó símakaan-kwaasi kotísai eꞌo éꞌa kentáfésa éraiꞌa siyé seró.

Énifo aampaꞌá wémeꞌa Támásikasi-naopaꞌa ewaaꞌá kówánana wááwái wíyómpakemba sáma aafáyáuraan-tantaaꞌa tuwówana kuména súgáyáagaya úwaꞌa marapáꞌá tanaa fááwánana aaigó aantemba isááwánana sáántena séna Sóroo nóra séwa kembá sáwíꞌa ónó súwaꞌa emá nááwa sénó séwánana kemá Násaretifakewi Ísu únama sáwíꞌa wéuwasinkaane súwasa keséꞌo méron-kwaasi sáma awánésa simásimun-aai ímba kaweꞌ-úmai ísówaꞌa 10 áísai eꞌa séꞌa Fasiꞌaénkóo kemá nóra ónaumno séwánana Fasiꞌaénkó séna íyáfasine Támásikasi-naopaꞌa winaná moóráwigo Maníkómó embó ámakain-kisau-aai simámino súwana 11 ságo súgáyáagaya úwaꞌa ímba awánááwánasa keséꞌo nún-kwaasi siyáán-toꞌmaesa Támásikasi-naopaꞌa kuráawe.

12 Kuwaná moóráwigon-awiꞌa Ánánáyasi Maníkón-aaisafena fasiꞌámai ména kentáásí ámáámba isówasa Yúndaa-waasi Támásikasi-naopakewi wenáwíꞌo mósá márówi 13 kempáꞌá téna ewaaꞌá taména séna Sóroo kesí waásiyo. Anekaꞌá kaweꞌ-úmai aúramba awánáínone súwaꞌa minúwóíyáámbá súramba awánamai kaweꞌá ówánana 14 séna kentáá síwáꞌnási Fasiꞌaénkó embó íyáfasinankaintafe wení imáyáa arááíwáínone. Wení kawe-kísáú-wáásí awáné wenáái iséma ónda po wenáái arááíwáínone. 15 Awánáánda-tantaaꞌe isáándawe seyaafáꞌ-wáásí simátímaꞌmae nínone. 16 Ímba úwoimo máínda íyáfasine Fasiꞌaénkó Ísumba áántenana ení sáwí-imayaa maiyauwáína Ísuntafe ísámai nombá mauwó Ánánáyasi simásimuwaꞌa miyá uráumne.

17 Miyá éꞌa kouweréꞌa Yérúsaremufa taméꞌa

óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa Maníkómpáꞌá inaí wéseꞌa kaainkáámbá awánááwánana
18 Fasiꞌaénkó simásimena séna Yérúsaremufaꞌo méraan-kwaasi kesáái simátímínasa ímba kaweꞌ-úmai isánááfo minúwóíyáámbá íyáfasine maankáꞌá tuwaaó Fasiꞌaénkó súwaꞌa 19 Fasiꞌaénkóo ámáán-daumpimpaꞌa wéneꞌa enááisafesa timankúnkúmbo on-kwáásí taꞌótoꞌmai tínkambai tafisímaeꞌa ándáfaꞌo mátíyukaunda éꞌa suwánaraawe. 20 Sítífeni enááimo simátímakaiwaimba tufúnkaꞌa kemá méꞌa sirunkó kaweꞌá úwaꞌa tufún-kwaasiti paákákén-únánkwátóiyaꞌa káráwiyaawanasa tufúwana pukáiye séwánana 21 Fasiꞌaénkó séna aiꞌmáráana íyáfasine némpaꞌa fíꞌonkaa-waasi kesáái simátímaꞌmae núwo

Fasiꞌaénkó siyáiye Póro siyáiye.

22 Póro súwasa ánaaembo sún-aaisafesa aaisambá sésa óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa tufuwíyana puwíno. Miyán-kwáásí ímba maambáráfáꞌá mérainiye 23 óraakaꞌ-oraakaꞌa sésa miwítí unáánkwátói faúkésa oférófé ésa ofaí káúresa óipaꞌa tuwésa uwaná 24 Rómu-oraako

i-wáásísáféna séna áíꞌmaeꞌa kentí naaúmpaꞌa íyóro súwasa miyá uwaná séna Póromba áwiyonkuꞌ-newana Yúndaa-waasi-taaigoni áwáu sínata ísáano súwasa
25 Póromba ándásamba káráꞌuwankesa áwiyonkuꞌ-nánae sésa uwaná i-wáásítí kawáágó mérowana Póro wentáféna séna kemá Rómu-waasiti aúfáí-wandaai tokáundawi úmpo ímbo sísai ombá aaifimbó maisinkésamo súwiyonkuꞌ-nánae-imayaamo ombá ámáámba taraisésa uwófíꞌa ónááfo ímba úwoi súwiyonkuꞌ-nánááwe Póro súwana 26 iséna wení óraakomba kosimámena séna minkwáásígó Rómu-waasiti aúfáí-wandaai tokáiwaimban-ifo nóra ónaumno súwana 27 óraako iséna Pórompaꞌa téna séna Rómu-waasiti aúfáí-wandaai tokáano súwana ewé súwana 28 óraako séna kemá óraaꞌ-ontamba tuwéꞌa mináúfáí-wándááí maimái tokáumne súwana Póro séna kesifo tokáimba póꞌa kewáráꞌá úwoi tokáumne súwasa 29 áwiyonkuꞌ-nánaemo sun-kwáásí minááí isésa némpaꞌa kuwaná óraakowaraꞌa áátafena éna séna Rómu-waasiti aúfáí-wandaai tokáiwaimbo káráꞌumankaunda sáwíꞌa úne séna áátafena uráiye.

Póromba áíꞌmaena ámáán-oraaꞌ-waasifaꞌo kuráin-aai.

30 Áátafena éna aafáyáaraꞌa óraako séna Yúndaa-waasi Pórombo simánkáán-aaigoni áwáu síyaꞌa isánae séna óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáán-oraaꞌ-waasisafena séna túwaandu oro séna i-wáásísáféna Póro ayáámpinken-anda faútúwáaro súwasa faútúwówana áíꞌmaena túwaandu urónkaꞌa máánkaraiye.

Copyright information for `AUY