Ephesians 2

Maníkóní némpaꞌo méraundafakenta aúíꞌo úmaimo méraunda-ita uwásínkáín-aai.

Ááéma sáwí-imayaa wéeꞌa sáwíꞌo urón-kanaafimba méraawini áwáuma Maníkóní némpaꞌa méꞌa póꞌa marapákén-kwáásítí sáwí-amba arááíwaeꞌa waántáwanko waántá-waasiti óraakomba arááíwaeꞌa wemá Maníkón-aai ímba ísámai kaweꞌó wéowiyaꞌa káráwiyaiwaimba arááíwakaawe. Miyámó ontembá ááéma miyásá uráunda sáwí-tantaatafeta sirááísafeta éta sáwí-imayaa arááíwaewananasa Maníkó sáwí-meyamba seyaafáꞌnánkáꞌó tímínten-úmai kanaaꞌá simíndasafenasa ifátuwenasa arumbá áfááraumai uwásinkenasa kentáásáféna óraaꞌ-imayaa éna póna úwoi súwaꞌnai enasa kaweꞌ-ámpátá mésínkaraiye. Sáwítaamo étaamo méraawandawini áwáuraꞌa Maníkóní némpaꞌa méraawandarata Ísu Káráísitimbo pukáimpinkembo íyáfasinankaraintemba aúíꞌo úmaimo méraanda-ita uwásinkenasa Káráísitimba pukáimpinkemba íyáfasinankena wíyómpaꞌa móankarena Ísu Káráísitinteꞌa kááísasinkenasa aúíꞌa uwásínkaraisata Káráísitimo wíyómpaꞌo ménamo káráwiyaintemba wíyómpata imáyáa éta méraumne. Maníkó Ísu Káráísitimba aiꞌmarówana kumbéna kentáásáfénawe séna puwéna kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwéna miyáumai óraa-kaweꞌa uwásinkenasa úwoi óraaꞌa súwaꞌnai uráisata póta wení kawe-kísáú awánamae íyóndasafenasa miyá uráiye. Maníkó úwoi túwaꞌnai úwaꞌa wenááisafeꞌa timankúnkúmba uwaná sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkemba faútinkena kaweꞌ-ámpáꞌá métínkaraiye. Ímba kentí imáyáafinkemba wenááisafeꞌa timankúnkúmba uráafo Maníkó imáyáa timúwaꞌa timankúnkúmba uráawe. Túma maimaé iyésa sésa kaweꞌá wéunda póta kaweꞌ-ámpátá wégune sefó séna ímba kawe-kísáúgóní méyámbánifo Maníkó úwoi túwaꞌnai énasafena sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkemba faútinkena kaweꞌ-ámpáꞌá métínkaraiye. 10 Maníkó kentáámó uráiwai séna

kawe-kísáú maimaé wéiyesa méranaawe siyáimba póna kawe-kísáú máéndasafenasa úmakena Ísu Káráísitinteta kááísasinkaraiye.

Mimbórá-wáásí-ítaamo uwásínkarain-aai.

11 Mindásafeꞌa imáyáan-oro. Kentinófoi ímba Yúndaa-waasi ofo kembiwíwáráꞌá ímba Yúndaa-waasi owatá Yúndaa-waasisa Maníkóní waásisa úndasafeta súma kárámai araénáénta wéeta kembiwísáféta úwoi-waasi owé-ímáyáá éta séta ímba túma kárámai araénáémba owí owésá wésumpo mindásafeꞌa imáyáan-oro. 12 Minkánááfímbá kembiwí Káráísitini némpaꞌa méꞌa fíꞌowima éꞌa ímba Maníkómó wemparíꞌo úmakain-kwaasi éꞌa Maníkó símai fasiꞌámarena kááísamakain-kwaasi ímba éꞌa marapáꞌá mérowana Maníkó keséꞌa ímba mérowaꞌa weséꞌo méraiyantafeꞌa ímba amuꞌmaréꞌa mérowana 13 ááéma Maníkóní némpaꞌo mérowi Ísu Káráísiti kembiwísáfénawe séna puwéna póna tíꞌmaena wení ewaaꞌá tínkaraisaꞌa póꞌa weséꞌa kááísamai méraawe.

14 Ísu Káráísiti puwúntafena Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye kentáásí afufumpimbó wénamo tuwínkaaꞌ-úmaimo namuro-wáásí-íꞌo uwásinkemonta maisiyuwéna mimbórá-wáásí-íꞌa uwásinkenasa 15 Yúndaa-waasisa kentáásí ámáámba tuwéna Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye aúíꞌa úmai mimbórá-wáásí-íꞌa uwásinkenasa wempáꞌá kááísasinkenasa póna faru uwásinkaindasafena miyá uráiye. 16 Ísu Káráísiti aaraa-táíyáꞌó pukáintafena síyámbo wéunda-tantaaꞌa taíꞌásinkenasa Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye mimbórá-wáásí-íꞌa uwásinkenasa síꞌmaenasa Maníkómpáꞌá mósinkenasa 17 miyá éna téna ásé-aai faru wéuwasinkain-aaisa simátimena kembiwí fíꞌonkaa-waasi Maníkóní némpaꞌo méraawi tasimátimena kesáá Yúndaa-waasi Maníkóní ewaaꞌó méraundawisa tasimásimenasa 18 Ísu Káráísiti miyá uráintafena Maníkóní ámútanko súwaꞌnai isanasá Káráísiti kentáá Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye síꞌmaenasa kentáásifowampaꞌa wéwisata wení ewaatá méraumne.

19 Mindásafeꞌa ááéma wááu-waasiyaamba uréꞌa káféꞌa ímba miyá ombá Maníkóní waásiye kembiwíwáráꞌá Maníkóní waási-iꞌa úmai méraamba kesááwé kembiwíyé Maníkóní akún-kwáásí-íta úmaisa méraumne. 20 Maníkómó naankáámbó wéumaraimba Ísu Káráísiti áfonkaamba isasá Maníkóní aantá-waasiye Maníkón-aai simátíméwiye naamayáánkaamba owaꞌá kembiwí naankáámbá wéowe. 21 Áfonkomo seyaafáꞌ-náánámímó káráꞌuraintemba kesáá Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamaisa méraunda Maníkó wení ufaen-dámbá waási súsanta naankáámbá wéumaraiye. 22 Kembiwíyé kesááwé weséta kááísamaimo méraundasa Maníkóní ámútanko waási súsanta naankáámbá wéumarena mimpímbá méraiye.

Copyright information for `AUY