Ephesians 3

Póro fíꞌonkaa-waasifimba kísaumo maiyáin-aai.

Mindásafeꞌa kemá Póro fíꞌonkaa-waasi Ísu Káráísitin-aai simátimewandarakemba aaisambá sésa ándáfaꞌa mósínkarowaꞌa Ísu Káráísitini kísau-waasi éꞌa kembiwísáféꞌa inaí súne. Maníkómó úwoi túwaꞌnai índasafena minkísáú símakowana minkísáúgó kaweꞌó uwátínkáímba éꞌa ísaraawe. Maníkómó toꞌmayaa úmaimo aúpáꞌó makáimba aráásimuwaꞌa ááéma minááífínkémbá ampáán-ááí aúfáífimba agaimakáumne. Ááéma Ísu Káráísitin-aai aúpáꞌó makáimba simásimuwaꞌa ísaraumne. Maanáúfáímó agaúnda ísámai kaweꞌán-oro. Maníkó naaófáꞌó mérowi minááímá ímba simátimena káféꞌa Maníkóní ámútanko wení aantá-waasisaawe wenáái simátíméwiye simásímakaiye. Minásé-ááí maarán-ááín-iye. Yúndaa-waasisaamo ásé-aaimo ísaraundanten-úmai fíꞌonkaa-waasi ísaraantafena Maníkó kaweꞌá uwátínkáísasa fíꞌonkaa-waasiye Yúndaa-waasiye mimbóráíꞌa úmaisa méraumne. Maníkó séna Ísu Káráísitini kísausafeꞌa miyá ónaumne símai fasiꞌámakaimba póna ímba Yúndaa-waasi aantembanifo fíꞌonkaa-waasisafenawaraꞌa símai fasiꞌámakaiye.

Ásé-aaimo simátíméndasafena Maníkó úwoi súwaꞌnai ena wení fasiꞌaémbá siména wení kísau-waasi-iꞌa uwásínkaraiye. Maníkóní waási kembá íyáákaraawaꞌa kári-waasi póꞌa fíꞌonkaa-waasi ásé-aai Ísu Káráísitini kísau fíꞌon-kisau íyáákarain-kisau-aaimo simátíméndasafena íyáfasisinkaraiye. Maníkó simásimena séna toꞌmayaa úmareꞌo aúpáꞌó tuwéꞌo miyá ónaumne siyáunda-aaima símai paápé uwátimiyo Maníkó simásímakaiye. Maníkó seyaafá-tántááꞌó úmakaiwai aifaꞌá minááímá aúpáꞌó tukáimba waéꞌwaeꞌo émáyáímba 10 káféꞌa káráwiyaawiye fasiꞌaénkwáráwíyé wíyómpaꞌo méraawi Maníkóní waási tuwánésa sésa Maníkó fíꞌoran-kaweꞌ-imayaawarawin-iye wésewe. 11 Áwáuraꞌa Maníkó imáyáa éna toꞌmayaa éna séna miyá ónaumne séna Ísu Káráísiti kentáásí Fasiꞌaénkómbá imáyáa amúwana miyá uráiye. 12 Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamaisa méraundasafetaawe wenááisafeta simankúnkúmbo wéundasafenawe ímba sááꞌa isatá Maníkónópata úwoisa wégune. 13 Mindásafeꞌa simátimeꞌa súne. Kembiwí ásé-aaimo simátimewandarakemba aaisambá sésa síꞌa úniꞌa uwásínkaraafo fasiꞌámai méꞌa ímba ifátúwáaro.

Umbai-tántááꞌó kesópaꞌo wéraimba kanaán-ifo úwoi

aamoín-oro.

Káráísiti aruntáámó símín-aai.

14 Minááísáféꞌa imáyáa wéeꞌa Maníkó kentáásifowan-aúrankaꞌa kífaeꞌa inaí súne. 15 Seyaafáꞌ-ákúmbá marapáꞌó méraawiye wíyómpaꞌo méraawiye miwítí áwáuma Maníkó isaꞌá wenaúrankaꞌa kífaeꞌa méꞌa maarán-ínáí súne. 16 Maníkóní ámútanko kentirumpimbá ména fíꞌoran-oraako póna fasiꞌaémbá timínaꞌa fasiꞌámai méꞌa 17 Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúmbo ontáféna kentirumpimbá ména wemá tirumbó wétimewini áwáuma isaꞌá wentáféꞌa fasiꞌámai tirumbá wéameꞌa méraiyantafeꞌa inaí súne. 18 Káráísiti seyaafápímbá arumbá wétimimba óraaꞌa wétimiye. Káráísiti fasiꞌaémbá timínaꞌa kembiwíyé Maníkóní waásiye seyaafáꞌá séꞌa Káráísiti kentááfimba arumbá wésimimba óraaꞌa wésimimba póna ímba taiꞌáíníye síyantafeꞌa inaí súne. 19 Ísu Káráísiti seyaafápímbá arumbá wétimimba óraaꞌa wétimimba ínta kanaaꞌá úmaisa awánasaraundasaanifo káféꞌa kárikaꞌa awánéꞌa ánaaemba awánamai kaweꞌó íyantafeꞌa inaí súne. Fasiꞌaémbá Maníkómpímbá óraaꞌa wéena kembiwífímbá óraaꞌa wéintafeꞌa inaí súne.

20 Imáyáamo wéetaamo Maníkómbó wéaisai-undasa kári-tantaaꞌan-ifo wení fasiꞌaéntámbó wésuwaꞌnai-enasaamo wéimba mindá íyáákarain-tantaaꞌan-iye. 21 Maníkóní waásisa Ísu Káráísitiyeta kááísamaisa méta káfétaamo méraunda-waasiye ánaaembo paápé íyan-kwaasiye séta wenáwíꞌa óraaꞌa úmae wéiyimba

éraiꞌ-aaima iyésá símaeta iyónaumne.

Copyright information for `AUY