Ephesians 4

Káráísiti áúwawaata únemo siyáin-aai.

Fasiꞌaénkóní kísau wémaundarakemba ándáfaꞌa sínkaraawaꞌa méꞌa maanááímá waꞌwiséꞌa simátimune. Maníkó táántena séna maarán-úmai méraaro siyáifo miyán-oro. Kentúma ímba maimaé iyéꞌa aáno úmai méꞌa imáyáa wéeꞌa túwaꞌnai eꞌa sáwíꞌo uwátínkáámbo éꞌa ímba imáyáamo íyamba úwoi túwaꞌnai oro. Maníkóní ámútanko imáyáa tímísaꞌa mimbórá-ímáyááráꞌá méꞌa miyá éꞌa aáno úmaeꞌo iyíyantafeꞌa ímba ifátúwáaro. Maníkóní ámútamba mimbórá méraisata kesáá mimbórá-súráámbá úmaisa méraunanasa sáántaraimba póta wesétaamo méraandasafeta amuꞌmaréta méta mimbórá-tántáátáféta amuꞌmaréta méranaumne. Fasiꞌaénkó mimbóráwígó méraisana Maníkón-aaisafeta simankúnkúmbo wéunda-anta mimbórá-ámbá isaná nombó maúndasa mimbórá-ámbá isaná Maníkó mimbóráwígó ména seyaafáꞌ-wáásísá kentáásifowama ména seyaafáꞌ-wáásíyáꞌá káráwiyena seyaafáꞌ-wáásísá kaweꞌá uwásinkenasa wení waásifimba méraiye.

Maníkó méraisana Ísu Káráísiti wení imáyáafinkemba wení kísausaamo máéndasafenasa wení fasiꞌaémpínkémbá moórá-mora-waasisa fasiꞌaéntá símakaiye. Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

sanaambó iyúnkaꞌa taꞌótokowi tíꞌmaena
iyéna waási aamoi-tántááꞌá tímakaiye
agaimaréna siyáiye.
Iyúnkaꞌo siyáin-aaigoni áwáuma maarán-iye. Aifaꞌá marapáꞌá kunkéna mara-aifaꞌ-úramba kunkéna 10 wíyómpaꞌo iyáimba mimbóráwígómá póna seyaafápímpáꞌá wení fasiꞌaémbá wéraiye. 11 Aamoi-tántááꞌá tímakaiye

siyáin-aaigoni áwáuma maarán-iye. Wení kísauma maíyantafena fasiꞌaémbá waási timúwasa tuwímbai-waasimo timú-fasiꞌaentamba aantá-waasiti kísau máúwasa tuwímbai-waasimo timú-fasiꞌaentamba Maníkó simátímakain-aaima simátímúwasa tuwímbai-waasimo timú-fasiꞌaentamba Maníkón-aai ímbo ísaron-kwaasi simátímaꞌmaesa kuwasá tuwímbai-waasimo timú-fasiꞌaentamba Maníkóní waásiyaꞌa káráwiyuwasa tuwímbai-waasimo timú-fasiꞌaentamba Maníkón-aai uwáítáíꞌ-uwasá miyáumai Ísu Káráísitini kísauma maiyáawe.
12 Maníkóní waásisa wení kísauma wémaeta moórá-mora-waasisa túwaꞌnai úmai mimbóráíꞌa úmaisa méta fasiꞌátinkaundasafenasa fasiꞌaéntámbá miyá uráiye. 13 Mindásafeta méta Maníkón-ááninkon-aaisafeta simankúnkúmbo wéundasafetaawe wembá awánamai kaweꞌá wéundasafetaawe mimbórá-ímáyáá éta kááísamai méta sááꞌa kaefaréta Káráísitinkaaniꞌa úmaisa méranaumne. 14 Miyásáámó onasasáámó ésa iyámpóímo karoꞌó simátiyuwaantemba kentáá ímba miyán-kárótá simásiyuwanaawe. Miyám-baaran-aai ínta arááíwaeta waási sáwí-ampaꞌa métinkanae sésa sáwí-imayaafinkembo wésiyan-aaima ímba iséta miyán-ááí ínta arááíwaenaumpo 15 éraiꞌ-aai aantemba wéseta waási-imayaa wéeta seyaafá-tántááꞌá sáákaefamai-waasi-iꞌa úmai méta Káráísitinkaaniꞌa úmaisa méranaumne. Wemá kentááráꞌá káráwiyaisata 16 kesáá Káráísiti áúwawaata únana kentáásiꞌnonkaamba Káráísiti éna seyaafá-súwawaakata káráwiyaiye. Tiyáámba tísamaima tínúnkoma taꞌótokaisana tiꞌnónkómó imbá seyaafá-túwawaapaꞌa imáyáa tímísana tiyáánko wení kísau máísana tísamaigo wení kísau máísana miyámó wéenamo óraaꞌo wéimba miyáumai Káráísiti wení waási imáyáa tímísasa moórá-mora-waasi wétuwaꞌnai-esa wéfasiꞌatinkesa méraawe.

Káráísitinteꞌa kááísatinkena aúíꞌo uwátínkarain-aai.

17 Fasiꞌaénkón-aúrankaꞌa fasiꞌámai simátimumpo ísáaro. Maníkóní aambó ímbo arááíwáéwimo méraantemba ímba miyán-oro. Miwí sáwí-imayaafimba mésa 18 ímba ísámai kaweꞌá ésa Maníkón-aaisafesa tirumbá márááwana tiꞌnómbá umbaí taisasá méraantafesa miwítí imáyáago kumeuꞌá isasá Maníkómó aúíꞌo wéuwatinkain-aempaꞌa ímba mésa 19 sáwíꞌo on-ímáyáá aantemba ésa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌo sáwíꞌo ombá aamoí ésa miyámó ontáfésa ímba tigaesáfésa wéowe.

20 Miwí miyá wéofo kembiwí Ísu Káráísitimpaꞌa téꞌa wení aampaꞌá wéweꞌa 21 wenáái iséꞌa éraiꞌe sumbá Ísumpakemba éraiꞌ-aaima simátímaꞌmaesa íyúwaꞌa ísaraawe. 22 Ááéraan-imayaagomo sáwí-tantaatafeꞌo tirááísafeꞌo uwanamó karoꞌó simátíyukaimba ifátuweꞌa 23 miyámó íyanamo éna Maníkó kentí imáyáa aúíꞌa uwátinkena 24 wembó arááímo táínda-iꞌo íyantafena aúíꞌa Maníkónkááníꞌa uwátinkainaꞌa éraiꞌa Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa arupíse úmai méranaawe.

25 Mindásafeꞌa karoꞌ-ááímá tínaaemba uwámeꞌa kentí waásifimba éraiꞌ-aai aantemba seró. Ísu Káráísitini akún-ándá póta mimbóráíꞌa úmai méta póta miyásá onó. 26 Aaisambó síyamba ímba sáwíꞌa éꞌa ááéma aáno úmai méꞌa aaisambá waéꞌwaeꞌa ifó séꞌa ifáꞌá túwáaro. 27 Waántáwanko tafisínaꞌa sáwíꞌa únafo séꞌa aaisambó síyamba ifáꞌá túwáaro. 28 Umémbó íyawi maarán-oro. Ímba umémbá éꞌa tuwímbai-tantaaꞌo maíyantafeꞌa kísau wémaeꞌa minkákémbá maiyéꞌa ímbo makén-kwaasi túwaꞌnai eꞌa tíméro. 29 Sáwí-aaima ímba séꞌa kaweꞌó uwátinkainda-aai aantemba seró. Miyámó éꞌo éꞌa minááímó isáíyan-kwaasi kaweꞌá uwátinkaiyasa fasiꞌámai méranaawe. 30 Maníkóní Ufaen-ámútánkó arumbá umbaí taifáínifo ímba sáwíꞌan-oro. Maníkó seyaafá-tántáápínkémbó faúsinkainda-kanaamo tínda Maníkóní Ufaen-ámútánkó kentirumpimbá méraintafeꞌa séꞌa Maníkóní waási úne síyantafena Maníkóní Ufaen-ámútánkó arumbá umbaí taifáínifo ímba sáwíꞌan-oro. 31 Kempímpáꞌá maarán-tántááꞌó éꞌa tínaaemba uwáméro. Kaoráí-tántááꞌé tirumbó sáwíꞌo íyé aaisambó síyé símaimo sáwíꞌo uwátínkáíye seyaafá-tántááꞌó sáwíꞌo íyé 32 ímba miyámó íyamba tirumbá uwátinkeꞌa túwaꞌnai eꞌa Ísu Káráísitimo kentí sáwí-imayaamo maitiyúwáísanamo Maníkómó ímbo anondáámo sáwí-meyambo tímíntemba fíꞌowimo sáwíꞌo uwátínkémba ímba

imáyáa éꞌa anondáá sáwí-imayaa uwátínkáaro.

Copyright information for `AUY