Ephesians 6

Tinófoiye tírááꞌmarin-taai.

Iyámpóísomba ísáaro. Fasiꞌaénkóní iyámpóí-iꞌo ontáféꞌa kentinófoi-taai ísáaro. Miyámó íyamba mindá kaweꞌán-iye. Naaófáꞌá Maníkó ámáámba séna

kentinófoi-tuwiꞌa óraaꞌan-oro
aifaꞌá símai fasiꞌámakaintafena séna

miyámó éꞌo éꞌa kaweꞌ-úmai
ayáátáákaꞌa mararáꞌá méranaawe
siyáiye.

Iyámpóí tifoísái ísáaro. Kentí iyámpóíyaꞌa kaweꞌ-úmai káráwiyewana miníyámpóí tirunkó ímba sáwíꞌa ínaꞌa Fasiꞌaénkó Ísun-aai simátímaꞌmaeꞌa wéiyeꞌa arupíse uwátinkaiyasa óraaꞌa ónááwe.

Kísau-waasiye miwítí kawáá-wáásíté-taai.

Wayó-kísáúmó máén-kwaasi ísáaro. Ísu Káráísitin-aaimo ísáánten-úmai kentí óraaꞌ-waasi-taai iséꞌa táátafeꞌa éꞌa tiyákáímó wétaamba kentí óraaꞌ-waasiti kísausafeꞌa ímba kaeꞌ-ímáyáámó íyamba miwí táái ísáaro. Miwí túrankaꞌa aamoí uwásinkaiwae aantentafeꞌa ímba miyán-káwéꞌó íyamba úwoi-kanaawaraꞌa miyán-káwéꞌá wéeꞌa Ísu Káráísitini kísau-waasi ontáféꞌa Maníkómbó arááímo táínda-iꞌa úmai kaweꞌán-oro. Kesí óraaꞌ-waasiti kísau aantemba ímbanifo Fasiꞌaénkóní kísau-waasisa úne séꞌa tirunkó kaweꞌá wéinaꞌa kísau máéro. Maanááímá imáyáan-oro. Wayó-kísáúmó máén-kwaasiye miwítí óraaꞌ-waasiye kawe-kísáúmó wémaentafena Fasiꞌaénkó kaweꞌ-méyámbá timíníye.

Wayó-kísáúmó máén-kwaasiti óraaꞌ-waasi ísáaro. Kentí wayóꞌó wéon-kwaasiyaꞌa kaweꞌ-úmai káráwiyeꞌa ímba inkaisíyan-aaima wésimatimeꞌa maarán-ímáyáán-oro. Miwítí óraakowe kentí óraakowe mimbóráwígó éna wíyómpaꞌa ména ímba tuwínkaaꞌ-úmai-meyamba timínífo arupíse úmai-meyamba timíníye.

Fasiꞌaénkóní fasiꞌaénkáꞌá méraaromo siyáin-aai.

10 Maanááímó simátíménda ísáaro. Fasiꞌaénkóeꞌo kááísamaimo méraamba wení fasiꞌaémbá wétimisaꞌa fasiꞌámai méraawe. 11 Waántáwanko tafisímai karoꞌá simátiyuwaifainifo fasiꞌámai méraiyantafeꞌa tiyáí-tántááꞌó Maníkómó tímímba máéro. 12 Ímba marapákén-dámúró-wáásíséꞌ-aantemba tíyéwata kumeuꞌ-áémpáꞌó káráwiyaawiye waántá-waasiye sáwí-fasiꞌaenkwarawiye miyá-sáwíꞌó owíséta tíyáano. 13 Mindásafeꞌa tiyáí-tántááꞌó Maníkómó tímímba káféꞌa maiyéꞌa sáwí-kanaamo tínda fasiꞌámai méꞌa ímba waántáwankon-aaisafeꞌa ewé séꞌa ímba inkaiséꞌo kóíyamba fasiꞌámai méraaro.

14 Miyáumai toꞌmayaa uréꞌa méraaro. Túꞌwáánkaumo uráantemba éraiꞌ-aaima tirumpimbá taꞌótóráaro. Wenómbó fafériyeꞌo méraantemba arupíse úmai fasiꞌásuwe méraaro. 15 Tísamaimo ánáan-kwiyeꞌo nóntemba ásé-aai tasí wéuwatinkain-aaima kosimátíméro. 16 Wenómbó fafériyaawanamo paroigómó túfimbo ímbo táféráíntemba Maníkón-aai taꞌótokewana waántáwankon-aaigo ímba túfimba táferainiye. 17 Tiꞌnónkáꞌó kámoꞌo wimáímo káráwiyaanten-úmai kaweꞌ-ámpáꞌá métinkena wégarawiyiye. Paepáétambo túfimbo waantáfáénten-úmai Maníkóní ámútanko wenááimo siyáimba kosimátimiyasa minááígó tirumbá faiyaráíníye. Miyáumai Maníkómó tímímba maiyéꞌa toꞌmayaa úmai méraaro. 18 Maníkóní ámútankoni fasiꞌaéntámbá inaifínkémbá Maníkó wétuwaꞌnai-intafeꞌa áísai úmaeꞌa íyóro. Miyámó íyantafeꞌa ímba fíꞌo-fiꞌon-imayaa éꞌa Maníkóní waásisafeꞌa seyaafáꞌá inaí símae iyéꞌa ímba ifátuweꞌa 19 kentáféꞌwaraꞌa súwaꞌnai eꞌa inaí seró. Ásé-aaimo simátíménda Maníkó aaí simínana ímba sááꞌa ínaꞌa aforaꞌá simátimeꞌa Maníkómó aúpáꞌó makáin-aaima aforaꞌá simátimenaumpo mindásafeꞌa súwaꞌnai eꞌa inaí

seró.
20 Minááímó simátíméndasafena Maníkó íyáfasisinkowaꞌa simátimewandarakemba aaisambá sésa ándáfaꞌa másínkaraawe. Ásé-aaimo simátimunda mindá kesí kísauman-ifo mindásafeꞌa súwaꞌnai eꞌa inaí síyana ímba sááꞌa ínaꞌa simátíméno.

21 Kemó méꞌo wéunda-aaima isáíyantafeꞌa moóráwigon-awiꞌa Tíkíkaasi kosimátiminiye. Wemá kentáásí waási Fasiꞌaénkóní kísau-waasi póna ímba tuwéna kaweꞌ-úmai méraiye. 22 Tíkíkaasimba aiꞌmaráúnana kentópaꞌa wémena kentáásáái kosimátimena kentí imáyáa kofasiꞌátinkainaꞌa

fasiꞌámai méranaawe.

23 Kesí waásisono. Maníkó kentáásifowawe Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawi tirumbá wétimesarai faruaru wéuwatinkaayantafeꞌa

inaí súne.

24 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitimbo tirumbó wéamesamo ímbo aúwáán-kwaasi Maníkó úwoi wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne.

Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY