Galatians 2

Pórowe fíꞌon-aanta-waasiye mimbórá-ímáyáámó uráan-aai.

Maníkón-áwíꞌa mósá márówaꞌa sísamaifakemba éíyain-aatai maisuwéꞌa moóráwigo Páánápáasiye keséꞌa Yérúsaremu-naopaꞌa wékai moóráwigomba Táításinkwaraꞌa áíꞌmaekai wékai Maníkó kentáféna siyáintafeꞌa Yérúsaremu-naopaꞌa koméꞌa Ísuni waásiti óraaꞌ-waasi aantemba túwaandu éꞌa fíꞌonkaa-waasimo ásé-aaimo wésimatimundantemba simátímakaumne. Ááémo simátímakaundawe káféꞌo simátimundawe ásé-aai simátimunda-kisaugo áú-iyain-kisaun-ifo séꞌa simátimewanda ísaraawe. Táítási keséꞌa ména ímba Yúndaa-waasin-ifo Kíríki-waasigo keséꞌa mérowasa áúma kárámai araénáémba uwó-ááímá Ísuni óraaꞌ-waasi ímba siyáawe. Tuwímbai karoꞌá sésa Káráísitini waási úne sésa miwíséꞌa túwaandu uráawanasa mindásafesa Ísuni óraaꞌ-waasi minááímá siyáawe. Yúndaa-waasiti ámáánko taꞌótokaimpinkemba Ísu Káráísitin-aaigo faútínkáín-aai kotúfífaimai isánae

sésa keséta kotúwaandu ésa sésa Yúndaa-waasiti ámáámba arááíwaesa túma kárámai araénáémba oro sésa minááígó taꞌótorainkwae sésa Ísu Káráísitin-aaigo ímba faútinkainiye sumbánifo Ísuni óraaꞌ-waasi miwí táái ímba isésa Táítási áúma kárámai araénáémba uwó-ááímá ímba siyáawe.
Miwítí karoꞌ-ááímá ímba arááíwaundasa póna ásé-aai éraiꞌ-aaima kempímbá fasiꞌámai waéꞌwaeꞌa íníye. Minórááꞌ-wáásísómbá kentáfésa sésa ásé-aaimo simátímakaanda-aai aantemba simátimiyo siyáawe. Minórááꞌ-wáásísáfésa tuwímbai sésa túwíꞌwaraꞌ-waasin-owe sewaná Maníkó túwítafena ímba imáyáa wéintafena kewáráꞌá ímba imáyáa éꞌa séꞌa túwíꞌwaraꞌ-waasiyaꞌo ína túwíꞌa wérain-kwaasiyaꞌo wésune. Minórááꞌ-wáásísómbá kentáfésa moórá-aaiwaraꞌa simátimiyo ímba sembá maarán-ááímá sésa Maníkó Pítaantafena súwanamo Yúndaa-waasimo ásé-aai wésimatimintemba Maníkó entáféna siyáisa fíꞌonkaa-waasi ásé-aai wésimatimene kentáfésa siyáawe. Maníkó Pítaamba fasiꞌaémbá amúwana Yúndaa-waasi ásé-aai wésimatimintemba kewáráꞌá fasiꞌaémbá símakaisaꞌa fíꞌonkaa-waasi wésimatimune. Yémísiye Pítaawe Yóniye Fasiꞌaénkó Ísuni waásiyaꞌo káráwiyaawi kentáfésa sésa Maníkómó ámakainiꞌa uwo sésa Páánápáasinte kentéꞌa miwí tiyáámba símakaawe. Maarán-ááísáféta mimbórá-ímáyáá éta keráí fíꞌonkaa-waasi ásé-aai kosimátimeyauye. Miwí Yúndaa-waasi wésimatimewe. 10 Ísuni óraaꞌ-waasisomba mimbórá-ááímá simásimesa sésa óntaiyain-kwaasi túwaꞌnai oró-ááímá kosimátimiyo suwaꞌá mindásafeꞌa kewáráꞌá éꞌa

imáyáa wéeꞌa aaweyáá uráumne.

Póro Pítaantafena séna sáwíꞌa ónemo siyáin-aai.

11 Aaweyáá wéeꞌa Ántíoku-naopaꞌa koméraawanana ánaaemba Pítaa túwaꞌa seyaafáꞌ-wáásítí túrankaꞌa Pítaantafeꞌa séꞌa sáwíꞌa uráane siyáumne. 12 Ááéma Pítaa fíꞌonkaa-waasi Ísun-aaisafesa éraiꞌemo sun-kwáásíséꞌa tómbá wénowasa tuwímbai-Yundaa-waasi Yémísimpakemba tésa sésa fíꞌonkaa-waasi túma kárámai araénáémba oro. Yúndaa-waasi fíꞌonkaa-waasiseꞌa tómbá ímba naaró suntáféna Pítaa ááꞌa úwana ifátuwena fíꞌonkaa-waasiseꞌa ímba tómbá néna 13 póna kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásíyááníꞌa úwasa fíꞌon-Yundaa-waasi Ísun-aaisafesa éraiꞌemo sun-kwáásí Pítaamo úmba awánésa miwíwáráꞌá miyá-sáwíꞌá uwaná miyá-sáwí-áwáúgó Páánápáasini imáyáa tafisúmba wewáráꞌá miyá uráiye. 14 Miyámó ombá éraiꞌ-ase-aaigoni aampaꞌá ímba arupíse úmai kombá kemá Póro tuwánéꞌa seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa Pítaantafeꞌa séꞌa emá Yúndaa-waasigo éma fíꞌonkaa-waasimo ontembá éma mindásafe fíꞌonkaa-waasisafe Yúndaa-waasimo ontembá oro miyán-ááí sénafo ímba siyó

Pítaantafeꞌa siyáumne.

Ísumpaꞌa timankúnkúmbo owí Maníkó séna arupíse úmai méraawin-owemo sin-ááí.

15 Simásuweꞌa Pítaantafeꞌa maarán-ááí

siyáumne. Kentáásinofoisa Yúndaa-waasi pósa kentáá masínkaraawata Yúndaa-waasisa éta ímba fíꞌonkaa-waasi éta miwímó sáwíꞌo ontentá ínta wéumpo
16 Yúndaa-waasiti ámáántaamo wéaraaiwaundawisafenasa Maníkó ímba arupíse úmai méraawin-owe sínífo Ísu Káráísitin-aaisafeta éraiꞌemo séta simankúnkúmba úndawisafenasa séna arupíse úmai méraawin-owe sisatá isáúmne. Maníkó kentáásáféna séna arupíse úmai méraawin-owe síndasafeta Ísu Káráísitin-aaisafeta simankúnkúnta wéune. Kentáásí ámáámbo arááíwáénanasaamo éna Maníkó suwánénasa arupíse úmai méraawin-owe ímba sínífo Ísu Káráísitin-aaisafeta éraiꞌesaamo wésendawisafenasa Maníkó arupíse úmai méraawin-owe síníye. 17 Káráísitiyetaamo kááísamaisaamo méraundasa Maníkó kentáásáféna séna arupíse úmai méraawin-owe sisatá méraunda fíꞌonkaa-waasimo sáwíꞌo ontentá sáwíꞌa wéundasa Káráísiti misáwí-ímáyáá símakaisata sáwíꞌa wéune ínta sénaumne. 18 Yúndaa-waasiti ámáámba tukáunda póꞌa moórá-imayaamo éꞌo éꞌa séꞌa Yúndaa-waasiti ámáámba arááíwaenae. Minámáánkó arupíse uwásinkainkwaemo sékaa sáwíꞌa úsino. 19 Púwón-kwaasimo Yúndaa-waasiti ámáámba arááíwáénanamo éna minámáánkó arupíse uwásinkainkwae-imayaamo ímbo ontembá miyáumai méꞌa Maníkóntáféꞌa imáyáa wéeꞌa wení kísau wémaeꞌa méraumne. 20 Ísu Káráísitimba aaraa-táíyáꞌá tufúwana puwún-kanaaraꞌa sáwíꞌo uráundawini áwáuma taíꞌáraimba póna káféꞌa Káráísiti keséꞌa méraisaꞌa káféꞌo méraunda ááéraaniꞌa ímba úmai méraumne. Marapáꞌá méraunda ímba úwoi méꞌa Maníkón-ááninko kentáféna imáyáa éna pukáiwain-aaisafeꞌa éraiꞌemo séꞌa simankúnkúmba úndasafeꞌa aúíꞌa úmai méraumne. 21 Maníkómó símakain-amaambo arááíwáéwisafena Maníkó séna arupíse úmai méraawin-owemo sinkakaa Ísu Káráísiti pukáimba úwoisafena pukáisino. Mindásafeꞌa séꞌa Maníkómó úwoi wétuwaꞌnai-imba ímba úwoisamban-iye wésune.

Copyright information for `AUY