Galatians 3

Ámáán-aai arááíwaesa timankúnkúmbo owasamó on-ááí.

Kárésíyaa-marafaken-kwaasi sáwí-imayaamo owí ísáaro. Ísu Káráísitimba tufúwana pukáin-aaima aforaꞌá simátimewanaꞌa ísómba kentúrantankaan-úmai awánéꞌa kaweꞌ-úmai ísaraambanifo tuwímbai tésa kentí imáyáa tafisewaꞌá uwó-ímáyáá wéowe. Maníkó wení ámútankomba aiꞌmarówana kentirumpimbá kumbéraiye. Moórá-aaima tísai ónaumne. Ámáámbo arááíwakaantafenawaꞌi ásé-aai iséꞌa éraiꞌemo sentáfénawaꞌiyo mindásafena Maníkó wení ámútamba tímakaiye súndanifo ímba kaweꞌ-ímáyáá wéowe. Maníkóní ámútanko kentirumpimbá méraisaꞌa póꞌa aúíꞌo íyawini áwáuma ómbareꞌa káféꞌa imáyáa ombá Yúndaa-waasiti ámáánko arupíse uwásinkainiye-imayaa wéeꞌa ímba kaweꞌ-ímáyáá wéowe. Kaweꞌ-ámbó arááíwakaamba kentópaꞌa tiyáin-tantaaꞌa ímba sáwísamban-iye. Maníkó wení ámútamba aiꞌmarówana kentirumpimbá kumbéraisana Maníkó kempímbá fíꞌo-fiꞌon-kisaumo ímbo awánaraan-kisau maiyáiye. Ámáámbo arááíwakaantafena ímba miyá éna ásé-aai iséꞌa éraiꞌemo séꞌo timankúnkúmbo uráantafena

miyá uráiye.

Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna

séna Émbaramu Maníkón-aaisafena éraiꞌemo sénamo amankúnkúmbo uráintafena Maníkó séna arupíse úmai méraane siyáimba
miyáumai Émbaramu uráintemba Maníkón-aaisafesa éraiꞌemo sewí Émbaramun-araaꞌmarimban-owe. Naaófáꞌá Maníkó imáyáa éna séna ánaaemba fíꞌonkaa-waasi kesááisafesa éraiꞌemo sésamo timankúnkúmbo íyawisafeꞌa séꞌa arupíse úmai méraawin-owe sénaumne. Maníkómó ímbo miyámó uráinkaꞌa moóráwigo aúfáífimba ásé-aai agaimaréna séna Maníkó Émbaramuntafena séna en-ímáyáá éꞌa seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí kaweꞌá uwátinkanaumne Maníkó siyáiye agaimaréna siyáiye. Mindásafena naaófáꞌá Maníkó Émbaramumba kaweꞌá uwánkaraintemba wenááisafesamo éraiꞌemo sésamo timankúnkúmbo owí kaweꞌá wéuwatinkaiye.

10 Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

agaimakáin-amaampinkemba seyaafáꞌ-ámáámbá ímbo arááíwaꞌmae iyíyawi Maníkómpákémbá miwítí sáwí-meyamba maénááwe
agaimaréna siyáiye. Mindásafena ámáámba kaweꞌ-úmai arááíwáénana Maníkó aamoí íníye sewí miwítí sáwí-meyamba wéraiye.
11 Naaófáꞌá aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkón-aaisafesa éraiꞌemo sésamo timankúnkúmbo owísáféna Maníkó séna
arupíse úmai méraawe simbá pósa
aúíꞌa úmai méranaawe
agaimaréna siyáiye. Mindásafena ámáámbo arááíwaenaemo sewísáféna Maníkó ímba arupíse úmai méraawin-owe séna wenááisafesa éraiꞌemo sewísáféna arupíse úmai méraawin-owe wésiye.
12 Moóráfaꞌa agaimaréna séna

ámáámba seyaafáꞌ-ámáámbó
arááíwaiyawi miwí méranaawe
agaimaréna siyáiye. Mindásafesa ámáámbo arááíwaesamo Maníkón-aaisafesa éraiꞌe sésamo timankúnkúmbo ombá ímba mimbórá-tántááꞌán-ifo kae-tántááꞌán-iye.

13 Moóráfaꞌa agaimaréna séna

aaraa-táíyáꞌó tínkamowasamo púwón-kwaasi
sáwí-meyamba maésa puwónááwe
agaimaréna siyáiye. Minááísáféna seyaafáꞌ-ámáámbó ímbo kanaaꞌá arááíwakaundasafenasa Maníkómpákémbá kentááfáꞌá sáwí-meyamba tifó séna Ísu Káráísiti faúsinkenasa misáwí-méyámbá we maéna pukáiye.
14 Maníkó Émbaramuntafena séna seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí kaweꞌá uwátinkanaumnemo siyáintemba fíꞌonkaa-waasi kaweꞌá uwátinkaindasafena Ísu Káráísiti kentáásí sáwí-meyamba maéna pukáiye. Wenááisafeta simankúnkúmbo úndawisa Maníkómó siyáintemba wení ámútanko kentáásirumpimba méraindasafena Ísu Káráísiti faúsinkowana Maníkó kentáásí sáwí-meyamba ímba siménasa Ísumba amúwana pukáiye.

Maníkó símai kááísamakain-aaiye Mósesembo simámakain-amaane minkáéꞌ-ááí.

15 Kesí waásisono. Waásimo wéomba imáyáan-oro. Kaeꞌnárai mimbórá-ááímá símai tarímaresarai agaimakááyamba moóráwigo minááímá ímba taraiséna fíꞌon-aaima áúwimai síníye. 16 Miyáumai naaófáꞌá Maníkó Émbaramuntafena símai fasiꞌámakain-aaima siyáinkaꞌa Émbaramuntafenawe aísaafitafenawe éna ánaaembo paápé índawintafenawe siyáiye. Aúfáífimba agaimaréna séna aísaafitantambo íyawisafena ímba siyáifo aísaafitantambo índawintafena siyáiye. Aísaafitantambo íníyemo siyáiwai Ísu Káráísitin-iye. 17 Agaimaráúnda-aaigoni áwáuma maarán-iye. Aifaꞌá Maníkó Émbaramuntafena símai kááísamarena séna fasiꞌámakaunda-aaima miyá ónaumne séna sáwífaꞌ-aatai 430 aatai maisuwéna Mósesemba ámáámba ámakaiye. Énifo miyámó uráinkaꞌa Maníkó Émbaramuntafenamo símaimo kááísamakain-aaigo ímba taiꞌéna waéꞌwaeꞌa wéiye. 18 Maníkómó Mósesembo simámakain-amaambo arááíwaundasafenasa ímbanifo Maníkó kaweꞌá uwátinkanaumnemo ááémo óraakaꞌo siyáintafena kawetá wéuwasinkaiye. Maníkó Émbaramuntafena kaweꞌá uwánkanaumne óraakaꞌa siyáintafena kaweꞌá uwánkarena póna kentáá kaweꞌá wéuwasinkaiye.

19 Maarán-ááísáféna Maníkó Mósesemba ámáámba ámakaiye. Sáwíꞌo owí Maníkóní ámáámba isésa sésa sáwíꞌo wéunda káféꞌa isáúmne síyantafena Maníkó Mósesemba ámáámba ámakaiye. Minámáámbá wérainana Émbaramun-aísaafiko paápé índawintafenamo Maníkómó símaimo fasiꞌámakaiwai paápé éna minámáámbá taíꞌásuwainiye. Wíyómpaken-kisau-waasi Maníkóní ámáámba afufumpin-kwáásígón-áwíꞌa Mósesemba simámúwana simátímakaiye. 20 Énifo Maníkó Émbaramuntafenamo siyáimba wesáfénamo siyáiye. Kaeꞌnáraimo siyáamba afufumpin-kwáásígó ména wésimatimimbanifo Maníkó Émbaramuntafenamo siyáimba wesáféna siyáiye.

21 Ááémo Maníkómó símaimo tarímakain-aaima Maníkóní ámáánko ímba tararáíníye. Maníkó Mósesemba simámakain-amaankomo fasiꞌámaimo wénamo waásimo aúíꞌo uwátínkáínkakaa minámáámbá wéaraaiwaewisafena Maníkó arupíse úmai méraawin-owe sisinó. 22 Énifo Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna sáwí-imayaago seyaafáꞌ-wáásí taꞌótokaiye siyáiye. Maníkó séna Ísu Káráísitin-aaisafesamo timankúnkúmbo íyawima kaweꞌá uwátinkanaumne símaimo fasiꞌámakain-aaima siyáintemba Ísu Káráísitin-aaisafeta simankúnkúmba éta kentáásí sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkemba faúsínkáíye súndawisa kaweꞌá wéuwasinkaiye.

23 Ísu Káráísiti ímbo kunkónkaꞌa ímba simankúnkúmba uráawandarata Maníkó Mósesembo simámakain-amaanko kentáá taꞌótokowana Káráísiti kumúnkaꞌa simankúnkúmbo onda-ámbá Maníkó wéwisinkena ámáánko kentáá taꞌótokain-amba taíꞌásinkaraiye. 24 Ísu Káráísiti ímbo kunkónkaꞌa Maníkó Mósesembo simámakain-amaanko kentáá taꞌótokaiye. Maníkó séna miyámó ínaꞌo éꞌa ánaaemba Ísu Káráísitin-aaisafesamo timankúnkúmbo íyawisafeꞌa arupíse úmai méraawin-owe sénaumne Maníkó siyáiye. 25 Káféꞌa Ísu Káráísiti éꞌa kunkáinkaꞌa wenááisafeta simankúnkúmba únanasa póna Maníkó Mósesembo simámakain-amaanko kentáá ímba anekaꞌá wétaꞌotoraiye.

26 Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúmba éꞌa weséꞌa kááísamai méraawisafeꞌa Maníkóní iyámpóín-owe. 27 Kembiwí nombó máémba Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawi wenkááníꞌa wéowe. 28 Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawisafeꞌa mimbóráíꞌa úmai méraamba póna maarán-ááímá ímba óraaꞌ-aain-iye. Tuwímbai Yúndaa-waasi owaꞌá tuwímbai fíꞌonkaa-waasi owaꞌá tuwímbai wayó-kísáúmó wémaewi owaꞌá tuwímbai úwoimo méraawi owaꞌá waaimá owaꞌá aaremá owaꞌá wéofo seyaafáꞌnánká mimbóráíꞌa úmai méraawe. 29 Ísu Káráísitini waásimo éꞌo éꞌa Émbaramumo uráintemba Maníkón-aaisafeꞌa éraiꞌe wésemba póꞌa Émbaramu aísaafiꞌa ombá póna Maníkó Émbaramuwe wení aísaafiꞌe kaweꞌá uwátinkainda-aaima símaimo tarímakaintemba

kaweꞌá uwátinkainiye.

Copyright information for `AUY