Galatians 6

Umbai-tántááꞌó wéraindawi túwaꞌnai orómó siyáin-aai.

Kesí waásisono. Kempínkémbó tuwímbaimo sáwíꞌo wéombo ésa wétuwanaamba pósa kempínkémbó Maníkóní ámútankomo sintembó miyámó wéowi wempaꞌá arupíse uwátinkanaawe. Kembiwíwáráꞌá miyá-sáwíꞌá ónááfo káráwiyoro. Umbai-tántááꞌó wéraindawi túwaꞌnai oro. Miyámó éꞌo éꞌa Ísu Káráísiti siyáintemba miyá ónááwe. Úwoi-waasimo óraaꞌ-waasi únemo síyamba minímáyáágó karoꞌá simátinkainiye. Kentí kísauwe fíꞌowiti

kísauwe tuwínááfo kentí kísau tuwínkeꞌa kaweráꞌi sáwíraꞌiyompo awánaaro. Kentí kísau kaweꞌó ínaꞌo éꞌa aamoí ónááwe.
Seyaafáꞌ-wáásífáꞌá umbai-tántááꞌá tíndanifo ímba ifátuweꞌa fasiꞌámai méꞌa moórá-mora-waasi túwaꞌnai oro.

Maníkóní ásé-aai ísámae wéiyowi miwítí kawe-tántááꞌá seyaafáꞌá tuwínkaaꞌ-úmai tuwímbai-tantaaꞌa Maníkón-aai wésimatimewifaꞌa tímaꞌmaeꞌa íyóro.

Ímba kanaaꞌá Maníkómbá karoꞌá simánkanaafo éraiꞌ-aain-ifo ímba moórá-imayaan-oro. Kaweꞌ-ánáúntúmbó úmárááwimo ombá kawe-tómbá wéfakaraafo sáwí-anauntumbo úmárááwimo ombá sáwí-tomba wéfakaraawe. Miyámó ombá sáwí-tantaatafesa tirááísafesa úmaesa wéiyowi miyámó wéowini anondááma puwésa Maníkóní ewaaꞌá ímba méranaafo némpaꞌa méranaawe. Énifo Maníkóní ámútankombo arááímo tainíꞌo úmaesamo wéiyowi miyámó wéowini anondááma aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. Mindásafeta kesáá kaweꞌá úmaeta wéiyundasa ímba suwesaraí ínata ifátúwáano. Kaweꞌó úmaetaamo wéiyundasaamo ímbo suwesaraí ínataamo tuwétaamo éta ánaaen-kanaamo tínda kaweꞌ-méyántá maéta ménaumne. 10 Mindásafeta túwaꞌnai onda-ámbó wéraimbo éta seyaafáꞌnánká kaweꞌ-úmaisa túwaꞌnai onó. Maníkón-aaisafesamo timankúnkúmbo wéowiseta mimbórá-ákúníꞌa úmai méta túwaꞌnaisaamo ondasá mindá óraa-tantaaꞌan-iye.

11 Ayáíyáꞌá kemá Póro óraaꞌ-aufaifimba agaimaráúmpo toráumai awánéꞌa wenayáánaufiꞌan-iye seró. 12 Tuwímbai sésa suwánésa óraaꞌ-waasin-owe síwae sewí kembiwísáfésa sésa túma kárámai araénáémba oro wésewana miwí tááigo kembiwí wétafisiye. Ísu Káráísiti kembiwísáfénawe séna aaraa-táíyáꞌá pukáiye-aai aantembo senkakaa tuwímbai ísámai sáwíꞌa uwátínkááwisino. Ímbo sáwíꞌo uwátinkaiyantafesa sésa túma kárámai araénáémba oró-ááíwáráꞌá wésewe. 13 Túma kárámai araénáémba orómó wésewi Mósesemo siyáin-amaamba ímba seyaafáꞌá wéaraaiwaewe. Kentúmo araénáémbo mósá úmaraiyantafesa túma kárámai araénáémba íwae wésewe. 14 Miwí miyá wésefo kemá Póro mimbórá-ááímá mósá maréꞌa Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti kentáásáfénawe séna aaraa-táíyáꞌá pukáiye-aaima mósá wémaraumne. Ísu Káráísiti kentáásáfénawe séna pukáintafeꞌa púwón-kwaasimo marapá-tántáátáfésamo ímbo imáyáamo ontembá marapá-tántáátáféꞌa ímba imáyáa éꞌa sáwísamban-iye wésunda póna mintántáákó kembá ímba wétafisiye. 15 Moóráwigomo áúmo kárámaimo araénáémba ínanamo moóráwigomo ímbo kárámaimo araénáémbo índa mindá ímba óraa-tantaaꞌan-ifo Maníkó aú-waasiyaaniꞌo uwásínkaraimba mindá óraa-tantaaꞌan-iye. 16 Simátimunda-aaimo arááíwaꞌmae iyíyanamo éna Maníkó faru úmai arumbá uwátinkena wení waási seyaafáꞌá miyá uwátinkainiye.

17 Ísun-aai simátimewandarakemba sínkamuwana afimá sineꞌá wéraintafeꞌa Ísu Káráísitini kísau-waasi óne wésefo moórá-umbai-tantaaꞌa ímba síméro.

18 Kesí waásisono. Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti kembiwíséꞌa ména úwoi wétuwaꞌnai-isaꞌa

éraiꞌ-aain-iye séꞌa inaí súne.

Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY