Hebrews 1

Maníkón-ááninkon-awikoma wíyómpaken-kisau-waasi-tuwiꞌo íyáákarain-aai.

Naaófáꞌá moórá-mora-kanaa Maníkó wenáái simátímakowisafena súwasa miwí Maníkó siyáin-aai miyám-biyan-aai kentáá síwáꞌnásomba simátímaꞌmaena tiyáimba isaná káféꞌa ánaaen-kanaafimba Maníkón-ááninko Maníkón-aaisa simásímakaiye. Naaófáꞌá wíyóne marawé ímbo wéronkaꞌa Maníkó súwana ááninko wíyóne marawé úmakena ánaaemba seyaafá-tántáákáꞌá káráwiyiniye. Maníkóní sámo kainkó ááninkompinkemba sáma kaisaná Maníkómó méraintemba miyáumai ména miyáumaimo méraiwai kentáá aráásímísana wení fasiꞌaén-ááígómó intáféna wíyóne marawé waéꞌwaeꞌa wéiye. Wemó pukáintafena kentáásí sáwí-imayaa maisiyuwéna pukáimpinkemba íyáfasinena wíyómpaꞌa iyéna Maníkó fasiꞌaémbó íyáákaraiwain-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá maraꞌá ména wenáwíꞌa Maníkón-ááninkon-awiko Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasi-tuwikomba íyáákaraiye.

Maníkó wení wíyómpaken-kisau-waasisafena

ímba siyáifo ááninkontafena séna

emá kesáánimba ónaꞌa
kesí kísauraꞌa ankáúmne
Maníkó séna moórá-aaiwaraꞌa séna

kemá afowámá onaná wemá
kesáánimba íníye
séna wíyómpaken-kisau-waasisafena ímba

siyáifo ááninkontafena séna
Maníkó wenááninko íyáákaraiwaimba aiꞌmarówana kunkáinkaꞌa

séna

Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasi
wen-ímáyáá mósá maránááwe
wenááninkontafena siyáimbanifo
wení wíyómpaken-kisau-waasisafena súwana Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

kemá súnasa kesí wíyómpaken-kisau-waasi fiyúndáraamba toꞌmaésa wénowe. Kemá súnasa
kesí kísau-waasi iyagómó intenkáán-kísáú wémaewe
siyáifo
Maníkó wenááninkontafena séna

Maníkóo waásiyaꞌo káráwimaemo íyínda ímba taiꞌáíníye. Káráwiyonda arupíse úmai wégarawiyone.
Kawe-tántáátáfé aamoí é sáwí-tantaatafe áyámba wéone. Mindásafena Maníkó ení Fasiꞌaénkó embá íyáfasinankaraisa
seyaafáꞌ-wáásí íyáákaraanana enarumbá
kaweꞌá uwánkaraiye
séna
10 ááninkontafena moórá-aai séna

Fasiꞌaénkóo áwáuraꞌa maramá úmare enayáántamba wíyómbo úmakaanda
11 mintántááꞌá taiꞌáína emá maéꞌmaeꞌa ínone. Unáánkwátóimo aúsú kénamo taíꞌáíntemba wíyóne marawé miyáumai taiꞌáíníye. 12 Wátóimo usisi fámáráántemba wíyóne marawé miyá ínone. Unáánkwátóimo aúmo ontembá wíyóne marawé miyá éma káféꞌo méraanten-úmai maéꞌmaeꞌa éma ímba puwínone
siyáiye.
13 Maníkó maanááí ímba wíyómpaken-kisau-waasisafena siyáifo ááninkontafena séna

kesiyáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá maraꞌ-iménaꞌa ení namuro-wáásí tínkamona emá íyáákainone
siyáiye.

14 Minááí siyáifo Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasi nórawaꞌiyo. Miwí ímba túma wéraiwai timan-aantembo wéraiwai ésa Maníkómó sintembá miyá owaná Maníkó simátimena séna kaweꞌ-ámpáꞌó métinkaunda-waasi kuntúwaꞌnai oro séna wétiꞌmaraiye. Mindásafena Maníkón-ááninkon-awiko wíyómpaken-kisau-waasi-tuwikomba íyáákaraiye.

Copyright information for `AUY