Hebrews 4

Kentáásáféna Maníkó séna kempáꞌá tasaagánááwe símai kááísamakain-aai wéraimba póꞌa kempínkémbá tuwímbai séꞌa wempáꞌá wéꞌa weséꞌa kosaagánaumne-kanaa tukéꞌa paráfasuwaafainifo káráwimai kaweꞌán-oro. Maníkóní kaweꞌ-ááímó ísaraundantemba ááéma kentáá síwáꞌnáma ísaraambanifo úwoi tááꞌ-aantemba isésa ímba timankúnkúmba ésa tirumpimbá taꞌótórówana póna minááígó ímba túwaꞌnai uráiye. Mindásafeꞌa kempínkémbá tuwímbai séꞌa Maníkómpáꞌá wéꞌa weséꞌa kosaagánaumne-kanaa tukéꞌa paráfasuwaafainifo káráwimai kaweꞌán-oro. Naaófáꞌá Maníkó wíyóne marawé úmai taiꞌéna saagaráin-kanaa wéraifo wenááisafesa ímba timankúnkúmbo uráawisafena séna

aaisambó tiyúnda óraaka súne. Kempáꞌá
ímba tésa keséꞌa tasaagánááwe
siyáimbanifo wenááisafeta simankúnkúmbo úndawisa wempáꞌá wéta weséta kosaagánaumne.
Maníkón-aai aúfáífimba weséꞌo kosaagaandasáfénasa agaimaréna séna

Maníkó afaꞌmóráe-kanaa kísau maimái
taíꞌásuwena afakaeté-kanaa saagaráiye
agaimaréna siyáimba póna saagaan-kánáá wéraifo
Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

kempáꞌá ímba tésa keséꞌa tasaagánááwe
siyáimba póna
saagaan-kánáá toꞌmayaa úmakaimba pósa tuwímbai-waasi wempáꞌá wésa weséꞌa kosaagánááwe. Aifaꞌá Maníkón-aaimo ísaraawi ímba timankúnkúmba uráamba pósa wempáꞌá ímba wésa weséꞌa saagaráawe. Sáwífaꞌ-aatai maisuwéna Maníkó moórá-kanaa maréna séna minkánáá tíníye séna Téfítimba simámuwana Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

káféꞌo Maníkómó simátímín-aai ísáaro.
Tirumbó makáanteniꞌa ímba éꞌa wenáái ísáaro
agaimaréna siyáin-aai kaeꞌ-íꞌa minááí agaimái simátimumpo ísáaro.

Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Yósúwa tíꞌmaena kaweꞌ-áémpáꞌó mátinkomba mináémpáꞌó Maníkómpáꞌó saagáíyan-aempaꞌo wéronkakaa ánaaemba Maníkó ímba moórá-kanaa maréna séna saagáíyan-kanaa tíníye ímba siyáisino. Maníkó wení kísau taíꞌásuwena saagaan-kánáá makáimba wení waásimo saagaan-kánáá wéraiye. 10 Maníkómó wení kísaumo taíꞌásuwenamo saagaráintemba Maníkómpáꞌá wésa weséꞌa saagaawí miwíwáráꞌá kísau taíꞌásuwesa saagánááwe. 11 Mindásafeta Maníkómpáꞌá wéta weséꞌo saagaandasáféta siyáántán-kwimáísa kísausa maúndasa miyásá onó. Kentáá síwáꞌnámo uráantemba miyá-sáwíꞌá únafosaanifo wenáái ísámai kaweꞌá éta káráwimai kaweꞌ-íyataao.

12 Maníkó méraisana wenááigo kísau wémaiye. Séfasefaꞌ-aempaꞌa áwááimo wétaim-paepaetambo póímo tusákaa ontembá Maníkón-aaigo kentáásirumpinken-imayaa sáwí-imayaawe kaweꞌ-ímáyááwé tuwínkaaꞌ-isatá wéawanaumne. Sirááímo tain-tántááꞌé súnanasa Maníkón-aaigo tuwínkaaꞌ-úmáráísata sáwí-tantaaꞌe kawe-tántááꞌésá wéawanaumne. 13 Wíyómpaꞌe marapáꞌé seyaafá-tántááꞌá Maníkón-aúrankaꞌa ímba áwiyoraifo wíyómpaꞌe marapáꞌé seyaafá-tántááꞌá aforaꞌá wéraisana wéawanaiye. Wemá miyámó iwáí póna kesáámó méraundawini áwáusa sísai ínata simámenaumne. Maníkón-aai aúfáífimba súnda-aai miyán-ááí wéraintafeta kentáá síwáꞌnámo uráantemba miyá-sáwíꞌá únafaisaanifo wenáái ísámai kaweꞌá éta káráwimai kaweꞌ-íyataao.

Ísu aifaꞌ-ámáán-káwáágón-aai.

14 Ísu Maníkón-ááninko kentáásí óraako éna aifaꞌ-ámáán-káwáágó póna wíyómpaꞌa Maníkóeꞌa iména kentáá súwaꞌnai enasa áísai imbá póta wenááisafeta simankúnkúmbo uráundasafeta káféta minááísá fasiꞌámaisa taꞌótóráano. 15 Kentáásí aifaꞌ-ámáán-káwáágó marapáꞌó méronkaꞌa seyaafá-tántáátáfésa sáwí-aaimo sínda isánae sésa áísai úmaesa íyúmbanifo ímba sáwíꞌa uráimba póna kentáásáfésamo sáwí-aaimo síyambo isánae sésamo ombá kentááfímbá ímba fasiꞌaémbá wéraisana wemá suwánénasa aruntá wéuwasinkaiye. 16 Mindásafena kentááfímbá umbai-tántááꞌá wéraindaraꞌa ímba sáátafeta onanasá Maníkó úwoisa súwaꞌnai iwáímpáꞌá konanasá aruntá uwásinkenasa úwoisa súwaꞌnai íníye.

Copyright information for `AUY