Hebrews 5

Aifaꞌ-ámáán-káwáá-kísáúmó maíyantafesa Yúndaa-waasifinkemba moórá-morawigo íyáfasintinkaawasa wépukowasa fíꞌomba íyáfasintinkaawasa waásisafesa ísámai Maníkómpáꞌá áísai esa waásimo sáwíꞌo ontáfésa póí tufúꞌmai Maníkómbá amésa tuwímbai-tantaaꞌwaraꞌa wéamewe. Miwí waási pósa ímba fasiꞌaénkwáráwí ésa mindásafesa ímbo kaweꞌ-úmaimo isésamo sáwíꞌo on-kwáásísáfésa kanaaꞌá kaweꞌ-úmai tirumbá uwátinkesa ímba kaweꞌ-úmai fasiꞌámai mésa sáwíꞌo ontáfésa póí tufúꞌmai Maníkómbá wéamewe. Seyaafáꞌ-wáásítí sáwí-awausafesa sésa póí tufúꞌmai Maníkómbá amésa miwítí sáwí-awausafesawaraꞌa wéamewe. Tuwímbai ímba imáyáa ésa sésa óraako póꞌa aifaꞌ-ámáán-káwáá-kísáú maénae-imayaa ésa miyán-kísáú wémaefo naaófáꞌó Maníkómó moóráwigon-awiꞌo Éronimba íyáfasinankowana miyán-kísáúmó maiyáintemba Maníkó íyáfasintinkaraiwai aantemba minkísáú wémaewe.

Miyáumai Ísu Káráísiti ímba imáyáa éna séna óraako póꞌa aifaꞌ-ámáán-káwáánónae ímba siyáifo Maníkó íyáfasinankena aifaꞌ-ámáán-káwáá-kísáú aména séna

emá kesáánimba ónaꞌa
kesí kísauraꞌa ánkaraumne
séna
moórá-aaiwaraꞌa súwana agaimaréna séna

moóráwigon-awiꞌo Méríkíséteki
óraaꞌ-amaan-kawaago uráintemba
emá miyán-kísáú maimaé iyínone
Ísu Káráísitintafena siyáiye.

Ísu Káráísiti marapáꞌó méronkaꞌa séséꞌá éna ifiꞌá téna inaí séna puwíndasafena Maníkómpáꞌá áísai ena puwíndamo kanaaꞌó áwaꞌnai índawintafena súwaꞌnai uwo séna Maníkón-ímáyáá arááíwakaimba póna áwaꞌnai uráiye. Ísu éraiꞌa Maníkón-ááninko úwana umbai-tántááꞌó wempáꞌó túmba ímba mindásafena imáyáa éna Maníkón-ímáyáá éna sásáꞌ-íꞌa éna wenááisa taawiyafúndawisa sáwí-imayaafinkemba faúsínkáísata aúíꞌa úmaisa maéꞌmaeta wéune. Ísu mintántáákóní áwáugoma póna 10 Méríkísétekimo ámáán-kawaamo uráintemba aifaꞌ-ámáán-káwáámó índasafena Maníkó Ísumba íyáfasinankaraiye.

Ísuni aampaꞌá arááíwaeꞌmai ifáꞌá túwáafomo siyáin-aai.

11 Simátimunda-aaifimba sáwífaꞌ-aai wéraimbanifo ímba ísámai kaweꞌá ontáféna aráátimunda-kisaugo umbaí wétaiye. 12 Ááéma Ísu Káráísitin-aai iséꞌa ayáátáá-kanaa maisukáafo nóra séra ímba simátímaꞌmae wéiyo. Maníkón-aaima aforaꞌ-ááí ímba ísámai kaweꞌá éꞌa moóráwigo anekaꞌá simásiminkwae sefó umarambó náámbo nésamo fasiꞌaén-tómbó ímbo naantenkáámbá éꞌa póꞌa Maníkón-aai ímba kanaaꞌá simátímakaawe. 13 Umarambó náámbo nésamo ímbo kaweꞌ-úmaimo aaimó ísáántemba miyáráán-úmai kaweꞌ-úmaimo méraiye sáwíꞌo úmaimo méraiye miwání áwáuma ímba ísámai kaweꞌá wéowe. 14 Tinón-ésamo fasiꞌaén-tómbó naantembá kaweꞌ-ímáyáámó owí seyaafáꞌ-ímáyáá tuwímbai wéisaawe.

Copyright information for `AUY