Hebrews 6

Mindásafeta Ísu Káráísitin-aai paákákén-ááí aantemba ímba iséta fasiꞌaén-ááímó arumpimbó wérain-aaiwarata iséta sáákaefaen-kwaasiyaanta íyataao. Ísu Káráísitin-aai paákákén-ááí éꞌa simátímakaunda póꞌa ímba anekaꞌá simátímaꞌmae iyónaumne. Simátímakaunda-aai maarán-ááín-iye. Úwoi-kisausafeꞌa tínaaemba uwámeꞌa Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmba wéowe. Nombó maitínkáán-aai simátimeꞌa Maníkóní kísau maíwae sésa íyáfasintinkesa tineꞌá tiyáámba taꞌótóráán-aai simátimeꞌa waásimo pukémpinkembo íyáfasinaiyan-aai simátimeꞌa Maníkó waásimo méraawini áwáusafena tísai ena timínana mimbéyámbá waéꞌwaeꞌa índa-aai simátímakaunda minááímó éꞌo simátímakaunda-aai ísaraafo fasiꞌaén-ááí arumpimbó wérain-aai ísáaro. Maníkómó súwaꞌnai ínataamo éta iséta sáákaefaen-kwaasiyaanta ónaumne.

Maníkóní aambá arááíwaeꞌmai ifátukaawi kotafisíyasa anekaꞌá kouwerésa kaweꞌ-ámpáꞌá tíyambanifo ímba ténááwe. Miwí Maníkó sámo kátínkarain-aempaꞌa mérowana túwaꞌnai ena wení Ufaen-ámútánkó miwíséꞌa mérowasa miyáumai mésa sésa Maníkón-aai kaweꞌ-ááín-iye sésa Maníkóní fasiꞌaémbá tuwímbai awánaraawe. Ánaaemba Maníkóní fasiꞌaémbá seyaafáꞌá paápé ínasa mifásíꞌáémbá tuwímbai awánamai ifátuwesa ímba anekaꞌá kouwerésa Maníkómpáꞌá ténááwe. Miyámó on-kwáásí maará wéowe. Maníkón-ááninkombo aaraa-táíyáꞌó tufúwanamo pukáintemba miwí miyá owasá tuwánésa Ísumba símai sáwíꞌa uwánkááwasa miyámó ontáfésa ímba kanaaꞌá kouwerésa Maníkómpáꞌá ténááwe.

Miyámó on-kwáásí maarán-kwáásín-owe. Moórá-mora-kanaa aaꞌá tisaná maramá kaweꞌá isaná kísau óraaꞌa isasá waási naawaná Maníkó miyám-bárámá kaweꞌá wéuwatinkaiye. Énifo moórá-aempaꞌ-marama karaan-tantááꞌé námáiye wéraim-barama úwoi-marama isaná ampáánkáꞌá Maníkó iyafímbá agaisuwáíníye. Miyáumai Maníkóní aampaꞌá arááíwaeꞌmai ifátukaawi ímba kanaaꞌá kouwerésa Maníkómpáꞌá ténááwe. Mindásafeꞌa Ísu Káráísitin-aai paákákén-ááí ímba anekaꞌá simátimenaumne.

Kesí waásisono. Miyán-ááímó súndanifo kembiwí ímba sáwí-mararaan-kwaasin-ofo kaweꞌ-máráráán-kwáásí owaná Maníkó kaweꞌ-ámpáꞌá méwátinkaiye súne. 10 Maníkóntáféꞌa imáyáa ontáféꞌa wení waási túwaꞌnai eꞌa káféꞌwaraꞌa miyá owaná Maníkó arupíse úmaimo méraiwai minkísáúsáféna ímba wéawinkaiye. 11 Maarásáféna sirááísa wétaiye. Moórá-morawigo Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa aaweyáá éꞌa ímba ifátuweꞌa ánaaembo méraiyambo paápé índasafeꞌa amuꞌmaréꞌa méꞌa 12 ímba tuwesaraí ínaꞌa ímba ifátuweꞌa Maníkómpáꞌó timankúnkúmbo ésamo Maníkómó timénaumne siyáintafesamo amuꞌmarésamo méraan-kwaasiyaaniꞌa oro. Miyán-kwáásíyááníꞌo ombá

sirááísa wétaiye.

Maníkó símaimo kááísamakain-aai.

13 Naaófáꞌá Maníkó Émbaramuntafena siyáimba símai kááísamakonkaꞌa póna wembó íyáákaraawai ímba méraantafena Maníkó séna seyaafáꞌnánká íyáákaraundawi méꞌa kesúrankaꞌa séꞌa kemó súnda-aai éraiꞌa ónaumne séna símai kááísamarena 14 Émbaramuntafena séna éraiꞌa kaweꞌá uwánkaumpo enaísaafitantambo íyamba sáwífaꞌa paápé ónááwe súwana 15 Émbaramu éraiꞌe séna fasiꞌámai ména ímba ifátuwomba amuꞌmaréna ména Maníkómó símaimo kááísamakaintemba uráiye. 16 Yúndaa-waasi tikáꞌó máráámba maará wéowe. Tuwímbai miyá ónaumnemo sembó ombá íyáákaraiwain-aúrankaꞌa sésa miyá ónaumpo ímbo miyámó onanamó éna sáwí-meyamba simíníye wésewe. Miyámó sésamo ombá fíꞌowi fíꞌon-aai ímba mimpímbá sembá maará sésa kemó senteníꞌa owé sénááwe. 17 Miyáumai Maníkó kaweꞌó uwátinkaindawisafena imáyáa éna séna miyá ónaumne símai kááísamakaimba póna Maníkó séna waási kentáfésa sésa siyáintemba ímba éna fíꞌoniꞌa íníye sefáímpóꞌa seyaafáꞌó íyáákaraundawi éꞌa kesúrankaꞌa séꞌa miyá ónaumpo ímbo miyámó onanamó éna sáwí-tantaaꞌa paápé íníye Maníkó símai kááísamakaimba miyáumai aanáfó wenaúrankaꞌa símai kááísamakaimba póna ímba taraisíníye. Miyámó siyáintafeta kesáá wempátáámó méraundasa wenónkáámbá faisínkaraisata minándámpáꞌá méta óraaka séta siyáinteniꞌa íníye séta fasiꞌámai méta wéamuꞌmaraumne. Naambó ésamo áfombo faimakáawanamo fasiꞌámaimo intembá Maníkómó siyáintemba kaweꞌá uwátinkanaumnemo siyáin-aaigo kentáá fasiꞌásínkáísata Maníkómó wíyómpaꞌo méraiwaintafeta imáyáa éta amuꞌmaréta méraumne. Ísu kentáásí aifaꞌá wíyómpaꞌa iyéna ámáán-dankomba Maníkóní ufaen-dáúmpáꞌá ontamó uwásukaan-ampantama tarurúwaꞌmarena iyéna kentáásáféna imáyáa éna miyá uráimba póta fasiꞌámaisa méraumne. Méríkísétekimo uráintemba wíyómpaꞌa Ísu kentáásí aifaꞌ-ámáán-káwáágó éna miyán-kísáú maimaéna wéiyisata fasiꞌámaisa méraundasa póta Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa aaweyáá éꞌa ímba ifátuweꞌa ánaaembo méraiyambo paápé índasafeꞌa amuꞌmaréꞌa méraaro.

19 

Ámáán-kawaago Méríkísétekin-aai.

Copyright information for `AUY