Hebrews 8

Ísuma kentáásí aifaꞌ-ámáán-káwáágón-aai.

Súnda-aaigoni áwáuma maarán-iye. Miyán-áífáꞌ-ámáán-káwáágó kentáásí ámáán-kawaago wíyómpaꞌa ména íyáákamaimo kawáán-uráiwai ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá maraꞌá méraiye. Waásimo naambó ésamo Maníkóntáfésa mindáúmpáꞌá imáyáa ombánifo wíyómpaꞌa Fasiꞌaénkó naan-úramba úmakowana Ísu Káráísiti mimpímbá Maníkóní ufaen-dáúmpáꞌá iména aifaꞌ-ámáán-káwáá-kísáú wémaiye.

Marapáꞌ-áífáꞌ-ámáán-káwáá póí tufuwésa tómbá maésa úmai Maníkómbó amíyantafesa íyáfasintinkaraafo Ísu Káráísiti kentáásí aifaꞌ-ámáán-káwáágó moórá-tantaaꞌo Maníkómbó ámakaimba mindá puwéna wenáúma ámakaiye. Waásimo sáwíꞌo untáfésa ámáánkomo siyáintemba póímo tufúꞌmaimo Maníkómbó ámén-kisau wémaen-kwaasi méraafo Ísu Káráísiti marapáꞌó ménaraa ímba póí tufúꞌmai Maníkómbá amísino. Wíyómpaꞌo naan-úrambo úmakaiwaini waéꞌmaiyaan-damba marapáꞌá wéraisasa mindáúmpáꞌá ámáán-kisau wémaewe. Miyáumai naaófáꞌá Mósese aifaꞌ-ámáán-dámbó índasafena úwana Maníkó simámena séna Sáínai-omapaꞌa aráánamunda-namba miyán-dámbá uwó súwana Mósese wíyómpaꞌo wérain-dankoni waéꞌmaiyaan-damba úmakaiye. Wíyómpaꞌa Ísu ámáán-kisaumo wémain-kisaugo marapáꞌó ámáán-kisaumo wémaen-kisau íyáákaraiye. Maníkó séna kaweꞌá uwátinkanaumne símai kááísamakain-aai Ísu Káráísitimo aráásímímba minááígó ááémo símaimo kááísamakain-aaigomba íyáákaraiye. Ááémo símaimo kááísamakain-aaigomo waásimo arupísemo uwátínkarainkakaa Maníkó ímba aú-aai símai kááísamakaisino.

Maníkó wení waási tuwánómba sáwíꞌa uwaná mindásafena aaisambá séna maarán-ááí súwana Maníkón-aai aúfáí-wandaaifimba agaimaréna séna

Fasiꞌaénkó séna ánaaemba moórá-kanaa tínaꞌa aú-aai símai kááísamareꞌa Ísareri-waasiye Yúndaa-waasiye aú-aai símai kááísatinkanaumne.
Ísípi-marafakemba miwí tíwáꞌnáma faútinkeꞌa tíꞌmaeꞌo téwándaraꞌa aaí símai kááísamakaundanifo minááí taráísúwaꞌa sínaaemba uwátímakaumne. Aú-aai símai kááísamareꞌa ímba ááéraan-aaiyaamban-ifo aú-aain-iye Fasiꞌaénkó séna 10 moórá-aaiwaraꞌa séna moórá-kanaa tínaꞌa Ísareri-waasisafeꞌa aú-aai símaimo kááísatinkaandaraꞌa kesí ámáámba tirumpiné imáyáafine timéꞌa miwítí Maníkó méraanasa kesí waási-iꞌa úmai ménaawe. 11 Minkánáá tínasa miwítí waásiye fíꞌon-kwaasiye ímba táántesa sésa Maníkómpáꞌá teró sénááwe. Óraaꞌ-waasiye úwoi-waasiye seyaafáꞌá éꞌa tiyáamba pósa ímba anekaꞌá táántanaawe. 12 Sirumbá uwátinkeꞌa sáwí-imayaa maitiyuwéꞌa misáwí-ímáyáásáféꞌa ímba imáyáa úmae iyónaumne Fasiꞌaénkó siyáiye
agaimaréna siyáiye.
13 Maníkó aú-aai símai kááísamaranaumne siyáimba póna aifaꞌó símaimo kááísamakain-aai ááéraan-aai isaná ááéraan-tantaaꞌa kárikaꞌa wéna taiꞌáínífo ááéraan-aaimo éna kárikaꞌa taiꞌáíníye.

Copyright information for `AUY