James 4

Marapá-tántáátáfésa imáyáamo on-ááí.

Kempínkémbó aaisambó séꞌo áwááꞌo séꞌo miyámó ombá miwání áwáuma maarán-iye. Sáwí-tantaakomo tirááímo taintáféꞌa imáyáa owaná minímáyáágó taꞌótóráísana aaisambó síyan-aai wépaaꞌiye. Tirááímo tain-tántááꞌó makáawaꞌo ombá tufúwónana puwínaꞌa kemá maénae-imayaa wéowe. Fíꞌowiti moparáwímbá túraniyamba éꞌa ímba kanaaꞌá maíyantafeꞌa aaisambá tiyéꞌa áwááꞌa wésewe. Tirááímo tain-tántáátáféꞌa Maníkómpáꞌá ímba áísai owaná póna ímba wétimiye. Maníkómpáꞌó áísai ombá áísai on-tántááꞌá ímba wétimiye. Sirááímo tain-tántááꞌá kesáféꞌa maénae séꞌa Maníkómpáꞌá áísai ombá misáwí-ímáyáá tokáantafena ímba wétimiye. Aaremó waaiyakémbó tiyuwésamo fíꞌon-kwambo máéntemba Maníkómbó aúwáán-kwaasi ísáaro. Marapá-tántááꞌó imáyáamo émeꞌo éꞌa Maníkóní namuro-wáásíyáámbá ofo minááí imáyáan-oro. Marapá-tántááꞌá maénae símaeꞌo iyíyawi Maníkóní namuro-wáásíyáámbán-owe. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkó séna kesí ámútamba kempímbá maráúnda sáwíꞌa ofó séꞌa fasiꞌámai wégarawiyune siyáiye
agaimaréna siyáimba minááí ímba úwoi-aain-ifo

éraiꞌ-aain-ifo imáyáan-oro.
Énifo Maníkón-ímáyáá úndasafenasa súwaꞌnai úmaisa wéfasiꞌasinkaiye. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkó kentúmo maimaé íyówi wéfametiyuwaifo wenaísamaifimbo máéwi wétuwaꞌnai-iye
agaimaréna siyáimba póna Maníkó súwaꞌnai úmaisa wéfasiꞌasinkaiye.

Mindásafeꞌa Maníkón-aai iséꞌa wenaísamaifimba méraambanifo waántáwankon-aaisafeꞌa aꞌáo síyanamo éna ááéma tiyuwéna kóínaꞌa Maníkóní ewaaꞌó méwanamo éna Maníkó keséꞌa mérainiye. Sáwíꞌo owí kaweꞌó úmaimo méraiyantafeꞌa imáyáa éꞌa misáwí-tántááꞌá túwáaro. Maníkón-ímáyááwé mararákén-ímáyááwémó tokáawi sáwí-imayaa tuwéꞌa kaweꞌ-ímáyáán-oro. Sáwíꞌo ontáféꞌa ímba aamoí éꞌa tiꞌá kaótuweꞌa méraaro. Sáwíꞌo wéontafeꞌa ímba wíyááima íyamba tiꞌá kaótuweꞌa méraaro. Sáwíꞌo wéontafeꞌa tirunkó ímba kaweꞌá éna sáwíꞌa ínaꞌa méraaro. 10 Fasiꞌaénkón-aai iséꞌa wenaísamaifimba méwana wemá mósá tinkáíníye.

11 Kesí waásisono. Kentí waásisafeꞌa ímba sáwí-aai simátínkáaro. Maníkó ámáán-aaifimba séna ímba miyán-oro siyáimba póꞌa miyámó ombá Maníkóní ámáámba símai sáwíꞌa uwánkeꞌa séꞌa sáwí-amaamban-iye sembá mindá karoꞌá wésewe. Maníkóní ámáámbo tuwínkaaꞌ-uréꞌo séꞌo káriꞌ-amaane óraaꞌ-amaane séꞌa minámáámbá ímba kaweꞌ-úmai arááíwaeꞌa wétaraisuwaawe. 12 Maníkó weyáá ámáámba siménasa waási tuwínkaaꞌ-éna kanaa weyáá kaweꞌ-ámpáꞌá métinkena weyáá waási taíꞌásuwainiye. Mindásafeꞌa waási keyááríkaꞌa ímba tuwínkaaꞌ-ónááfo Maníkóní kísaun-iye.

Ímbo túmo maimaé iyíyan-aai.

13 Kembiwí imáyáa éꞌa séꞌa káféraꞌi aafáyáawaꞌi óraaꞌ-naopaꞌa koméꞌa kísau wémaeꞌa moórá-aatai maisuwéꞌa sáwífaꞌ-ontamba maénaumne. Miyán-ááímó sewí ísáaro. 14 Aafáyáaraꞌo ainámbó kárikaꞌo wénamo ááémo turáꞌwintemba kembiwímó méraamba miyáráán-úmai ááéma taiꞌánááwe. Aafáyáa kentópaꞌo tínda-tantaaꞌa ímba ísaraawe. 15 Mindásafeꞌa sen-ááí ímba anekaꞌó síyamba maará seró. Fasiꞌaénkómó ewémó sínaꞌo éꞌa miyá ónaumpo ímbo ewémó sínaꞌo éꞌa ímba miyá ónaumne seró. 16 Miyán-ááí séꞌa kentí imáyáafinkemba kentúma maimaé iyéꞌa óraaꞌ-iꞌa úmai méranaemo sembá miyán-ímáyáá sáwí-imayaan-iye. 17 Miyáumai ísáaro. Kaweꞌó íyawini áwáuma ísámai ifátuwesa miyámó íyamba sáwíꞌa ónááwe.

Copyright information for `AUY