John 14

Maníkómpáꞌó íyan-amba kemá únemo Ísu siyáin-aai.

Ísu simátimena séna kentirunkó ímba sáwíꞌa ínaꞌa ímba óraaꞌ-imayaan-oro. Maníkómbá timankúnkúmba éꞌa kenkwáráꞌá miyán-oro. Kesifoní naaópaꞌa sáwífaꞌ-maruꞌa wéraiye. Ímbo miyámó uráinkakaa ímba simátimusino. Kemó iyúnda kentí maruꞌá itoꞌmayaa uwátinkanaeꞌa iyúne. Iyuweréꞌo kuntíꞌmaeꞌo íyónda kemó méraundaraꞌa iméranaawe. Miyá onaꞌá keséꞌa méranaawe. Kemó iyúnda-amba éꞌa awánaraawe súwana Tómaasi simámena séna óraakoo emó iyónda-naopaꞌa ínta awánaraumne. Nóraumaisaawa aantá awíyánaumno súwana Ísu séna Maníkómpáꞌó iyíyan-amba kemá úne. Kemá éraikoni áwáuma úne. Kemá maéꞌmaeꞌo íyawini áwáuma úne. Kesifoní naaópaꞌa ímba úwoi iyónááfo kemá minámbá únda pósa iyónááwe. Kesí áwáumo suwánékaa kesifombá awíyaawisino. Káféꞌa wéawanaawe súwana Fírípi séna óraakoo enafombá aráásímínanasa kentáá kanaaꞌá íno súwana Ísu séna ayáátáákaꞌa keséꞌa méraundanifo emá kesí áwáuma ímba suwánaraane. Kesí áwáumo suwánaawi kesifombá éꞌa wéawanaafo nóra isawá enafombá aráásimiyo wéseno. 10 Kemá kesifoéꞌa kááísamai méraunana kesifomá keséꞌa kááísamai méraiye. Minááísáféꞌa éraiꞌe seró. Ímba kesí imáyáafinkemba súmpo kesifomá keséꞌa ména wení kísau isaꞌá súne. 11 Kemá kesifoéꞌa kááísamai méraunana kesifomá keséꞌa kááísamai méraimba póꞌa minááísáféꞌa éraiꞌe seró. Ímbo miyámó séꞌo éꞌa kesí kísau awánéꞌa séꞌa éraiꞌa wíyómpakemba Maníkómpákémbá kunkáiye seró. 12 Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Kentáféꞌa timankúnkúmba éꞌa Maníkómpákémbá kunkáiye síyawi kemó úndanten-kisau miwíwáráꞌá maénááwe. Kesifompáꞌá iyéꞌa Maníkóní ámútankomba aiꞌmáráandasafena miwítí kísaugo kesí kísaugomba íyáákainiye. 13 Ken-ímáyáámó éꞌo sísai íyaꞌo éꞌa miyá ónaumpo kentáféꞌa ísámai kesifon-áwíꞌa mósá maránááwe. 14 Ken-ímáyáámó éꞌo sísai íyaꞌo éꞌa

kemá miyá ónaumne Ísu siyáiye.

Maníkóní Ufaen-ámútánkómbá aiꞌmáráanana kumíníyemo siyáin-aai.

15 Ísu minááí simátimena séna kentirumbó siméꞌo éꞌa kesáái ísámai kaweꞌá ónááwe. 16 Kesifombá áísai onaná karááꞌá tutinkáíndawimba aiꞌmaráínana kumbéna keséꞌa aasiyaasí maéꞌmaeꞌa íníye. Wemá éraikoni áwáun-iye. 17 Marapáꞌ-wáásí wembá ímba awánésa wenáái ímba wéisaamba pósa ímba kanaaꞌá sésa keséꞌa tamauwó wésefo keséꞌa ména kentirumpimbá maéꞌmaeꞌa imbá póꞌa wembá wéawanaawe. 18 Kárikaꞌa tiyúwáandanifo ímba áwíyaraaꞌ-iyampoimo ontembá ónááfo iyuweránaumne. 19 Kári-kanaa marapáꞌ-wáásí kembá ímba suwánánááfo kembiwí anekaꞌá suwánánááwe. Keséꞌa méraunda póꞌa kemá aúíꞌa úmai méranaawe. 20 Minkánáá tínaꞌa séꞌa éraiꞌa afowáeꞌa ména keséta méraisata weséta méraumne miyá sénááwe. 21 Kesááimo taawiyafésamo kaweꞌó owí tirumbá siménááwe. Tirumbó simíyawi kesifoé keséꞌa sirunkáí timéyauye. Kesirumbó timúndawisafeꞌa símai aforaꞌá paápé úmai méranaumne súwana 22 Yúndasi-Ísakerioti araámáón-awiꞌa Yúndasi séna Fasiꞌaénkóo nóintafewe séwa úwoi-waasisafemase símai ímba aforaꞌá paápé úmai méranaumnewa sénó. Kentáásáfémase símai aforaꞌá paápé úmai méranaumnewa sénó súwana 23 Ísu séna tirumbá simíyawi kesáái ísámai kaweꞌá íyana kesifomá arumbá miwí timínakai kewé kesifoé miwíséꞌa kumbéyauye. 24 Kesáái ísámai ímba kaweꞌó owí tirumbá ímba símakaawe. Súnda-aai ímba kesí imáyáafinken-aain-ifo kesifo siꞌmákaiwaini imáyáafinken-aain-iye.

25 Keséꞌo méraundaraꞌa minááí simátimune. 26 Énifo kesifomá wení Ufaen-ámútánkómbá kentí karáákómbá aiꞌmaráínana kumbéna ken-ánóndáá éna seyaafá-tántááꞌá aráátimena súnda-aai timínaꞌa táákaꞌa maránááwe. 27 Tiyuwéꞌa faru uwátinkeꞌa kentirumbó aánoꞌo uwátínkáandate úmai méraaro. Marapáꞌ-wáásí ímba miyá wéuwatinkaafo kesirumbó aánoꞌo maráúndantemba miyáumai timúne. Mindásafena kentirunkó ímba sáwíꞌa éna ímba tááꞌa íno. 28 Tiyúwáandanifo kentópaꞌa iyuweránaumnemo súnda éꞌa wéisaawe. Kentirumbó siméꞌo éꞌa kesifompáꞌá íyóndasafeꞌa aamoí ónááwe. Kesifomá kembá íyáákaraintafeꞌa símai aamoí ónááwe. 29 Ímba paápé uráisaꞌa simátimunda póna paápé ínaꞌa kentáféꞌa séꞌa éraiꞌa siyáiye sénááwe. 30 Waántáwanko maambáráráké-sáwí-káwáágó wétimba póꞌa ímba aaimá ayáátáákaꞌa simátimumpo wení fasiꞌaénkó ímba kembá taꞌótorainiye. 31 Kesifomó simásímakaimba miyámó únda suwánésa sésa afowámbá arumbá ámakaiye sénááwe. Íyáfasinaiyata konó Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY