John 15

Éraiꞌa ándáma kemá únemo Ísu siyáin-aai.

Ísu simátimena séna éraiꞌa ándáma kemá úne. Kesifomá minándáráꞌó káráwiyaiwain-iye. Ándáma kemá úne. Ándágoni amaimá kemán-owe. Ímbo arambó iyáínda-amaimo éna ayááisuwainiye. Arambó iyáínda-amaimo éna ayááimarainana arágásáó agaimái arambá iyáíníye. Ayááímáráíntemba simátímakaunda-aaigo miyá éna tirunkó arupíse wéiye. Keséꞌa kááísamai méraiyaꞌa kemá kempáꞌá kááísamai méraano. Amai aantenkomo éna ímba arambá iyáíníye. Miyámó intembá keséꞌo ímbo kááísamaimo méraiyanamo éna ímba arambá iyáíníye. Kemá keséꞌa kááísamai méwaꞌa póꞌa keséꞌo kááísamaimo méraiyawimo éꞌa sáwífaꞌ-aramba imái méranaawe. Kembó ifáꞌó siyuwésamo ésa ímba arambá imái méranaawe. Amaimó ayááisuwainda-amaimo aáénkáíndamo éna ayáímai agaisuwáíníye. Keséꞌo ímbo kááísaiyawi miyá íníye. Keséꞌo kááísamaimo méraiyawi kesááimo kentirumpimbó taꞌótoꞌmaraiyawi áísai íyana póna miyá uwátinkainiye. Sáwífaꞌ-arambo imáímo méraiyan-kwaasimo tuwánésamo ésa sésa Ísumbo arááíwáén-kwaasin-owe síyana kesifon-áwíkomo éna óraaꞌa íníye. Kesifomó arumbó símakainten-úmai kesirumbá kembá timúne. Kemó éꞌa misírúntáféꞌe símai méraaro. 10 Kesifoní ámáámba ísámai wenaruntaféꞌo símaimo méraundantemba kesí ámáámbo iséꞌo éꞌa kesiruntaféꞌa símai méranaawe. 11 Minááí simátímakaunda póꞌa kesí aamoigó kentirumpimbá óraaꞌa wérainaꞌa aamoí éꞌa méraaro. 12 Kesirumbó timúndantemba moórá-mora-waasi tirumbá tíméro. Mindá kesí ámáámba timúne. 13 Kentí waásisafesawe símai wétuwaꞌnai-eꞌo puwónae sésamo puwíyamba ímba moórá-aai símai íyáákamai tirumbá timénááwe. 14 Kesááimo isémaiyawimo éꞌa kesí waási-iꞌa ónááwe. 15 Óraaꞌ-waasigoni kísau-waasi óraakoni kísau ímba awánaraambanifo wenáfárawaisai wení kísau wéawanaraawe. Miyámó ontáféꞌa póꞌa kesifomó seyaafáꞌ-ááímó simásímakaimba simátimunda póꞌa ímba kesí kísau-waasiye sendá kesífárawaisaiye sénaumne. 16 Kembiwí ímba kembá kendé-íꞌa uwásínkááwaꞌa kemá kembiwí kendé-íꞌa uwátinkaunda póꞌa wéꞌa fasiꞌaén-árámbá koimái sáwífase úmai méraaro. Ken-ímáyáámó éꞌo kesifompáꞌó áísai íyanamo éna miyá uwátinkainiye. 17 Moórá-mora-waasi tirumbá tíméro séꞌa miyán-ámáámbá simátimune Ísu siyáiye.

Marapáꞌ-wáásí tíyámbo uwátínkaraan-aai.

18 Ísu minááí simátimena séna marapáꞌ-wáásímó kembiwísáfésamo tíyámbo uwátinkaiyaꞌo éꞌa táákaꞌa maréꞌa séꞌa aifaꞌá kentáásí Fasiꞌaénkómbá tíyámba uwánkaraawe sénááwe. 19 Kemá marapáꞌ-wáásífínkémbá kembá kendé-íꞌa uwátinkaunda pósa marapáꞌ-wáásí tíyámba wéuwatinkaawe. Kembó úwoimo marapáꞌ-wáásímó onkakaa kentáfésa sésa kenkáán-kwáásín-owe sésa tirumbá tíméwisino. 20 Kísau-waasi miwítí óraaꞌ-waasigomba ímba íyáákaraawemo súnda imáyáan-oro. Kentí óraako únasa pósa marapáꞌ-wáásí karaánááꞌa sinkésa sáwíꞌo uwásínkáanten-úmai kembiwí karaánááꞌa tinkésa sáwíꞌa uwátinkanaafo kesááimo ísámaimo kaweꞌó íyawi kentáái isánááwe. 21 Kembiwí kesí waási-iꞌa ombá pósa marapáꞌ-wáásí karaánááꞌa tinkésa sáwíꞌa uwátinkanaawe. Siꞌmákaiwaimba ímba awánaraamba pósa sáwíꞌa ésa miyá ónááwe. 22 Kemó ímbo kusimátimundarakaa marapáꞌ-wáásítí sáwí-imayaa úwoi aúpáꞌá wéraisino. Kusimátimunasa miwítí sáwí-imayaa ifáꞌó túwááraamba ímba ifáꞌá túwááwana úwoi wéraiye. 23 Tíyámbo uwásinkewi kesifonkwáráꞌá tíyámba wéuwankaawe. 24 Kemó fíꞌowimo íyáákamaimo ímbo fíꞌo-fiꞌon-kisaumo maúndarakaa marapáꞌ-wáásítí sáwí-imayaa úwoi aúpáꞌá wéraisino. Kesí kísau awánésa kené kesifoné tíyánkai wéuwasinkaawe. 25 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna úwoisafesa kembá tíyámba wéuwasinkaawe siyáinkaꞌa póna minááí káféꞌa wépaape-iye. 26 Kesifompáꞌá iyéꞌa kentí karááꞌó tutinkáíndawimba aiꞌmáráanana kesifompákémbá wenámútanko kembiwíséꞌa kumbéna wemá éraikoni áwáugo póna kentáféna seyaafá-tántááꞌá kusimátiminiye. 27 Kemó kísaumo ómbaraawandarakemba éꞌa suwánaraamba póꞌa kentáféꞌwara kesí kísausafeꞌwaraꞌa

simátímapaꞌa kónááwe.

Copyright information for `AUY