John 17

Ísu wení waásisafena ísámai Maníkómpáꞌá inaimó siyáin-aai.

Ísu simátimena wíyómpaꞌa awánéna séna kesifóo minkánáá wétiye. Kesúwíꞌa óraaꞌa inaꞌá enáwíꞌa óraaꞌ-iꞌa uwánkáano. Seyaafáꞌ-wáásí káráwiyaundasafe fasiꞌaémbá símakaanda póꞌa símakaanda-waasi aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa uwátinkaunda mindásafe kesúwíꞌa óraaꞌ-iꞌa inaꞌá enáwíꞌa óraaꞌ-iꞌa uwánkáano. Eyáá érai-Fasiꞌaenko óne. Kembá siꞌmákaandawi úne. Empáꞌé kempáꞌé tésa kenkáísááimo ísááwi aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa wéowe. Marapáꞌá enáwíꞌa óraaꞌa úmai símakaanda-kisau taiꞌáúmne. Kesifóo maramó ímbo úmakondaraꞌa eséꞌa méraawanana kesúwíko óraaꞌ-iꞌo uráinkaꞌa po anekaꞌá miyá ínkwaeꞌa súne. Marapáꞌ-wáásífínkémbá ení waási-iꞌa uwátinke símakaanaꞌa entáféꞌa miyámó iwáí méraiye símai paápé uwátinkaunasa enáái wéisaawe. Símakaandasafesa sésa mintántááꞌá Maníkómó ámakain-tantaaꞌe wésewe. Símakaanda-aaimo simátimunda wéisaawe. Empákémbá kunkáunda-aai isésa sésa Maníkó aiꞌmákaisana kunkáiye wésewe. Miwísáféꞌa ísámai inaí súne. Marapákén-úwóí-wáásísáféꞌa ímba inaí súmpo símakaanda-waasi ení waásisafeꞌa ísámai inaí súne. 10 Ení waási kesí waásin-owe. Kesí waási ení waási ésa kesúwíꞌa óraaꞌ-iꞌa wéowe. 11 Marapáꞌó ímbo méraanda empáꞌá iyónaumpo miwí marapáꞌá méranaawe. Kawe-késífóo miwíyáꞌá emá káráwiyinasa pósa Maníkómbó áántaan-kwaasi-iꞌa úmai méranaawe. Esé keséꞌo kááísamaimo mérauyantemba miwí kááísamai méranaawe. 12 Miwíséꞌa méꞌa káráwiyaunasa Maníkómbó áántaan-kwaasi-iꞌa úmai mésa ímba sáwí-amba arááíwakaawe. Énifo moóráwigo sáwí-amba arááíwainda póna minááí Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna siyáin-aai paápé íníye. 13 Empáꞌá ímbo iyúnda marapáꞌá méꞌa miwí tirumpimbá kesí aamoigó óraaꞌo intáféꞌa minááí simátimune. 14 Enáái simátímakaumne. Kemó ímbo éraiꞌo marapáꞌ-wáásímó úndantemba miwí ímba éraiꞌa marapáꞌ-wáásí ombá pósa marapáꞌ-wáásí úwoi-waasi tíyámba wéuwatinkaawe. 15 Ímba séꞌa miwí marapákémbá kuntiyaaó súmpo waántáwanko sáwíꞌa uwátínkáífo séma káráwiyuwo súne. 16 Kemó ímbo éraiꞌo marapáꞌ-wáásímó úndantemba miwí ímba éraiꞌa marapáꞌ-wáásín-owe. 17 Enáái éraiꞌ-aai póna tirumpimbá wérainasa ení waási-iꞌa úmai méranaawe. 18 Kembó siꞌmarónaꞌo marapáꞌó kunkáundantemba miwí tiꞌmáráanasa marapáꞌ-wáásífímbá méranaawe. 19 Miwísáféꞌe séꞌa enarááí aantemba wáúnda pósa enarááí aantemba waránááwe.

20 Ímba maankwáásísáféꞌ-aantemba inaí súmpo miwí táái isésa kentáfésa timankúnkúmba ésa Maníkómpákémbá kunkáiye síyawisafeꞌwaraꞌa inaí súne. 21 Kesifóo inaí séꞌa esé keséꞌo kááísamaimo mérauyantemba miwí enté kenkáꞌé kááísamai méranaawe. Miwí kááísamai méraamba pósa marapáꞌ-wáásí tuwánésa sésa éraiꞌa Maníkó Ísumba aiꞌmákaisana kunkáiye sénááwe. Mindásafeꞌa inaifínkémbá simámune. 22 Esé keséꞌo mimbóráíꞌo úmaimo mérauyantemba símakaanda-fasiꞌaemba tímakaunda pósa mimbóráíꞌa úmai méranaawe. 23 Emá keséꞌa kááísamai méraanaꞌa kemá miwíséꞌa kááísamai méraunda pósa miwí kááísamai méranaawe. Marapáꞌ-wáásí mindá tuwánésa sésa Maníkó Ísumba aiꞌmákaisana kunkáiye sénááwe. Enarumbó símakaandantemba miwíwáráꞌá tímakaanda pósa marapáꞌ-wáásí tuwánésa sésa éraiꞌe sénááwe. 24 Kesifóo maramó ímbo úmakondaraꞌa enarumbá siméma fasiꞌaémbá símakaane. Símakaanda-waasi keséꞌa méraiwae séꞌa súnda pósa kesí fasiꞌaémbá awánánááwe. 25 Kesifóo usukáéwi óne. Marapáꞌ-wáásí embá ímba wéawanaafo kemó awánáúnda símakaanda-waasi kentáfésa sésa Maníkó aiꞌmákaisana kunkáiwaiye wésewe. 26 Entáféꞌa miyámó iwáí méraiye símai paápé uwátimunasa enarumbó símakaandantemba miwí tirumbá simíyaꞌa miwíséꞌa méranaumne. Entáféꞌa miyámó iwáí méraiye símai paápé uwátínkareꞌa paápé úmai kónaumne Ísu inaifínkémbá miyá siyáiye.

Copyright information for `AUY