John 21

Afakaeté-waasi Ísumbo awánaraan-aai.

Ánaaemba Táípíriyasi-waaunkoni áwáífaꞌa Ísu miyáumai paápé úwasa wení kísau-waasi awánaraawe. Wení kísau-waasi túwaandu uwáí miwí túwíꞌa Sáímoni Pítaawe Tómaasi moórá-awiꞌa Títímásiye moóráwigo Káríri-aempakemba Kéna-naopaken-kwaasigon-awiꞌa Nátániyeriye Sépétin-ááninkaiye fíꞌon-kaeꞌ-waasiye miyáumai-waasi túwaandu uwaná Sáímoni Pítaa simátimena séna mófááꞌa kotoránaeꞌa kúne súwasa kesááwáráꞌá montá kónáisaiye sésa nompín-táómpimba íyátesa kumbá nóꞌwaamba mófááꞌamai wimaꞌwimaꞌ-umbá ímba mófááꞌa torówana siyarónkaꞌa Ísu nonáwáífaꞌa mérowasa ímba awánéraase uwaná Ísu séna iyámpóísono. Mófááꞌa tokáao súwasa ímbaniye suwaná Ísu séna mareꞌmareꞌ-únámbá tiyáánúrapaꞌ-aempaꞌa nompímbá túwéwana kumínaꞌa mófááꞌa tóráaro súwasa wemó súnten-umba sáwífaꞌ-mofaaꞌa tórówana mindómpín-táómpimba ímba kanaaꞌá márááraantamba éna ówitowaꞌa kemá Pítaantafeꞌa séꞌa epínda Fasiꞌaénkón-iye séwánana Pítaa minááí iséna kísaumo maíndasafena paákákén-únánkwátóimo faúꞌmaromba minúnánkwátói maimái úmaena nompín-táómba tuwéna nompímbá ásáfena nonáwáífaꞌa kúwana nonáwáí ewaaꞌá wérowata fíꞌon-kwaasisa mindómpín-táómba maimaéta mareꞌmareꞌ-únámbá tafisímaeta kówándasa nonáwáífaꞌo ásáfaawandasa iyamá wégowana mófááꞌwara tónkwáráꞌá wéagauwata awánááwánanasa 10 Ísu séna tóráám-bofaaꞌa tuwímbai maimaéꞌa teró súwana 11 Sáímoni Pítaa nompín-táómpimba íyátena mareꞌmareꞌ-únámbá tafisímaena nonáwáífaꞌa mámarowana óraaꞌ-mofaaꞌa 153 mofaaꞌa wéna sáwífaꞌ-mofaaꞌa wérombanifo mareꞌmareꞌ-únámbá ímba tararówana tafisímaena nonáwáífaꞌa mámarowana 12 Ísu simásimenasa séna tamandaaró súwata nááwaꞌono séta áísai ónae séta ówándasa ímba áísai eta Fasiꞌaénkó iyé-ímáyáá ówánanasa 13 Ísu mófááꞌwara tónkwáráꞌá maimáísa símakaiye. 14 Ísu pukáimpinkemba íyáfasinkena kaeꞌ-íꞌa paápé uréna kaumbogóntá aneká awánaraumne.

Ísu Pítaantafena kesí waásiyaꞌa káráwiyuwomo siyáin-aai.

15 Tómbá násúwówana Ísuma Sáímoni Pítaantafena séna Yónin-ááninko Sáímoniyo. Miwí íyáákewa enarumbá wésimeno súwana séna ewé Fasiꞌaénkóo en-ímáyáámó únda éꞌa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípi-araakaꞌa káráwiyuwo séna 16 anekaꞌá Ísu áísai ena séna Yónin-ááninko Sáímoniyo. Ken-ímáyáá wéono súwana séna ewé Fasiꞌaénkóo en-ímáyáámó únda éꞌa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípiyaꞌa káráwiyuwo séna 17 kaumbo-íꞌa Ísu

áísai ena séna Yónin-ááninko Sáímoniyo. Ken-ímáyáá wéono súwana kaumbo-íꞌa áísai ena súntafena Pítaan-arunko umbaí tówana séna Fasiꞌaénkóo seyaafá-tántááꞌá éꞌa awánaraandasafe en-ímáyáámó úndawaraꞌa éꞌa suwánaraane súwana Ísu séna kesí sipisípiyaꞌa káráwiyuwo.
18 Éraiꞌa simámeꞌa súne. Emá aú-waasi méraanda po ení unáánkwátói aneꞌmaké ení imáyáafinkemba úwoi wénompo waurámbó kéma enayáámba fárútuwenasa ímbo embó arááímo táíndafaꞌa máankanaawe Ísu séna 19 minááímó súmba Pítaamo miyáumai puwéna mindá Maníkón-áwíꞌa mósá maráínone séna Pítaantafena séna kesirááíma wauwó siyáiye.

Ísunte Yóninte-taai.

20 Ísu Pítaantafena súwana Pítaa kowaeréna moóráwigomba awánarai. Ááéma tómbó nopaꞌá Ísuni ewaaꞌá ména séna Fasiꞌaénkóo nááwa ení pintaruꞌ-wáásí íníyo siyáiwaimba 21 Pítaa kowaeréna awánéna Ísumba áísai ena séna Fasiꞌaénkóo minkwáásíndó súwana 22 Ísu séna kemó séꞌo wemá úwoi maambáráráꞌá mérainaꞌa kemá kumónaumnemo sendamá ímba endén-ifo kendén-iye. Emá kesirááíma wauwó Ísu súwasa 23 wení kísau-waasi ímba kaweꞌ-úmai ísónkakemba sésa wemá ímba puwíníye sésa simátímaꞌmae kuwaná Ísu miyán-ááí ímba siyáimbanifo wemá úwoi mérainaꞌa kemó kumónaumnemo sendamá ímba endén-iye Ísu siyáiye.

24 Ímba puwíníyemo siyáan-kwaasi kemá Yóni úne. Minááí simátimeꞌa aúfáífimba agaisuwaúnda minááí éraiꞌ-aain-iye. 25 Ísumo maiyáin-kisau tuwímbai agaéꞌa tuwímbai ímba agaiyáunda póꞌa seyaafáꞌó agaisuwéꞌo éꞌa seyaafáꞌ-márámá faráátasuwaunafo séꞌa súne.

Kemá Yóni súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY