Mark 4

Moóráwigo ánáuntumbo tuꞌmakáin-aai.

Mátíyu 13:1-23, Rúku 8:4-15

Anekaꞌá Ísu Káríri-nonkwaaunkoni áwáífaꞌa koména aaí wésimatimuwasa sáwífaꞌnanka tóso ésa ewaaꞌá tamérontafena nompín-táómpimba íyátena mérowana nompín-táómba waaún-afoforaꞌa wérowasa minkwáásísómbá nonkwaaúnkóní áwáífaꞌa mérowana fíꞌo-fiꞌon-aai waéꞌmai simátimena séna ísáaro. Moóráwigo ánáuntumba maimaéna kísaufaꞌa wéwena mátuꞌmaraisana tuwímbai-anauntumba aampaꞌá kunkwéraisana numagó fáíꞌnasukaiye. Tuwímbai-anauntumba óntankwaraꞌ-marafimba kunkwéna paákáꞌ-máráfímbá éna minúwóíyáán-úmai óraaꞌa isaná aaꞌá kaisaná ánúꞌa ayáátáákaꞌa ímba kunkéna aáénkaguraiye. Tuwímbai-anauntumba karaampaꞌá kunkwéna kárúraisana karaan-tantáákó fandundupásúwáísana ímba arambá wéiyaiye. Tuwímbai-anauntumba kaweꞌ-máráfímbá kunkwéna kárúrena óraaꞌa éna arambá imái sáwífaꞌ-aramba iyéna tuwímbai íyáákamai-aramba íyáísana tuwímbai imaimái-aramba wéiyaiye. Ísáán-kwaasi ísámai kaweꞌán-oro Ísu siyáiye.

10 Ísu súwasa ánaaemba wení kísau-waasiye tuwímbai-waasiye mésa Ísuntafesa sésa minkwáéꞌmáí-ááígóní áwáuma sinatá ísáano suwaná 11 Ísu séna Maníkó wení waásimo kawáánin-aaigoni áwáumo wésimatimunda Maníkó kembiwí imáyáa tímísaꞌa wéisaafo fíꞌon-kwaasi waéꞌmai-aai aantemba wésimatimumpo

12 ísáámbanifo ímba ísámai kaweꞌá wéowe.
Awánaambanifo ímba awánamai kaweꞌá wéowe.
Isékaa Maníkómpáꞌá tewaná Maníkó miwítí
sáwí-imayaa maitiyúwáísino.
Mindásafeꞌa waéꞌmai-aai simátimune Ísu siyáiye.

13 Ísu simátimena séna maankwáéꞌmáí-ááímó simátimunda ímba ísáafo fíꞌo-fiꞌon-kwaemai-aaimo sendá ímba isánááwe. 14 Minááígóní áwáumo sendá ísáaro. Moóráwigomo ánáuntumbo tuꞌmáráínten-úmai Maníkón-aai simátímísana 15 tuwímbai-anauntumbo aampaꞌó kúmímba waási tirumpintá kúmísasa Maníkón-aai ísááwana waántáwanko téna tirumpinkémbá maimái úwoifaꞌa wétiyuwaiye. 16 Tuwímbai-anauntumbo óntankwaraꞌ-marafimbo kúmímba waási tirumpintá kúmísasa minúwóíyáámbá Maníkón-aai isésa aamoí ombánifo 17 ímba tirumpimbá taꞌótoꞌmai kaweꞌá owasá Maníkón-aaisafesa umbai-taiyé sésa Maníkón-aai ifáꞌá wétuwaawe. 18 Tuwímbai-anauntumbo karaampaꞌó kúmímba waási tirumpintá kúmísasa Maníkón-aai ísáámbanifo 19 marapáꞌ-úmbáí-tántáátáfésa imáyáa úmae nésa ónta-imayaa úmae wénesa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa maénae símae nésa miyán-ímáyáágó Maníkón-aai faráátasuwaisasa ímba Maníkóní kísau wémaewe. 20 Tuwímbai-anauntumbo kaweꞌ-máráfímbó kúmímba waási tirumpimbá kúmísasa Maníkón-aai isésa tirumpimbá taꞌótoꞌmai kaweꞌá ésa fasiꞌámai mésa Maníkóní kísau maésa wétuwaꞌnai-owasa tuwímbai íyáákamai-kisau maésa wétuwaꞌnai-owe Ísu siyáiye.

Ómbó kúrakain-aai.

Rúku 8:16-18

21 Ísu simátimena séna ómbó kúraꞌmaraamba ímba aúpáꞌá marésa ímba taare-améndaampaꞌa wémaraafo aforaꞌá mósá wémaraawe. 22 Miyámó onten-úmai aúpáꞌó wérain-tantaaꞌa seyaafá aforaꞌá paápé ínasa awánánááwe. Kumeupáꞌó wérain-tantaaꞌa aforaꞌá paápé ínasa awánánááwe. 23 Ísáán-kwaasi ísámai kaweꞌán-oro. 24 Tíménten-úmai Maníkó miyáumai tiména anekaꞌá timíníye. Mindásafeꞌa ísáán-aai imáyáa úmai kaweꞌán-oro. 25 Maníkón-aai ísámaimo kaweꞌó owí Maníkó túwaꞌnai ínasa moórá-aaiwaraꞌa isánááwe. Maníkón-aai ímbo ísámai kaweꞌó owí tirumpinkémbá maimaínana ímba wéíniye. Mindásafeꞌa ísáán-aai imáyáa úmai kaweꞌán-oro Ísu siyáiye.

Ánáuntumba tukáisana arambó iyáin-aai.

26 Ísu simátimena séna Maníkó wení waásimo kawáánin-aai maarán-iye. Moóráwigo ánáuntumba tuꞌmaréna 27 ímbo áwaꞌnai imbá waéna siyaréna wéisana ánáuntunko weyááríkaꞌa wéanon-iye. 28 Maragó ánáuntunkomba áwaꞌnai isaná áruma wíkéna óraaꞌa éna arambá iyéna 29 áfuma kaisaná fákáꞌnaiyan-kanaa tisasá fákáꞌmai wénaawe Ísu siyáiye.

Taaérankon-aai.

Mátíyu 13:31-35, Rúku 13:18-19

30 Ísu séna Maníkó wení waásimo kawáánimba nóinkara kawááníyómpo maarán-ááí simátíménaꞌa ísáaro. 31 Maníkó wení waásimo kawáánimba maarán-iye. Kári-taerankon-awiꞌa másítáti mintáígón-aramba ímbo aneꞌó awánaraan-taeramba marafímbá uꞌmakáawana mimpínkémbá wíkéna 32 óraaꞌa éna óraaꞌ-amaima mófarena wété uráisana numagó mimpímpáꞌá ánáamba úmarena wémaiye Ísu siyáiye.

33 Ísu waásisomba aaí simátimenae sénamo úmba ímba aforá siyáifo waéꞌmai-aai aantemba simátimuwasa tuwímbai súntemba móisasuwowana mináyáíyákémbá simátimuwasa móisowana miyáumai simátimena énifo wení kísau-waasi weséꞌo méronkaꞌa minááígóní áwáu simátímaꞌmaena iyáiye.

Óraa-fiyunda torówana Ísu mafaimakáin-aai.

Mátíyu 8:23-27, Rúku 8:22-25

35 Minkánáá fenómpinka Ísu wení waásisafena séna nonkwaaúnkóní menáípátá kónae súwasa 36 fíꞌon-kwaasi tiyuwésa Ísumba áíꞌmaesa nompín-táómpimba íyáte kuwasá tuwímbai-nompin-taonkwaraꞌo kumbá 37 Ísu mintáónkoni ayáífáꞌá aún-kwaigurówana óraa-fiyunda torówana nonkó tufántááfan-éna nompín-táómpimba ówitowasa kúwáfekunafo sésa inkaisésa Ísumba koaúsésa sésa óraakoo ken-ímáyáá ímba inatá puwúnafosa súwaꞌnai uwo suwaná 39 íyáfasinena fiyúndágonte nonkóntétafena óraakaꞌa séna mafáékaiyo súwasarai fiyúndágoe nonkóe mafáúyana nonkó karáꞌnáguwana 40 Ísu simátimena séna nóintafera wéinkaisoo. Kentáfé nóra séra ímba timankúnkúmba wéoo súwana 41 tááꞌa úwasa keáímbá sésa nóran-kwaasiya isanawá fiyúndágoe nonkóeꞌa wenáái isaíyó sésa tiyáámba ufakésa táátafesa ésa siyáawe.

Copyright information for `AUY