Matthew 11

Yóni nombó maitínkáíwain-aai.

Rúku 7:18-35

Ísu wení kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi mináyáátááꞌ-ááí simátimena mimbáráfáꞌá tuwéna fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌa wenáái kouwáítáíꞌ-úmae wénena wenáái simátímakaiye.

Simátimuwana Yóni ándá-naumpaꞌa méronkaꞌa Maníkómó íyáfasinankaiwai Káráísiti ún-aai iséna wení kísau-waasi tiꞌmarówasarai Ísumpaꞌa tésarai áísai esarai sésa kumínonemo siyáawiyaꞌo. Fíꞌowawa ónómpo kumíndawinta amuꞌmaránaumne suyaná Ísu séna tauwerékai isááyane awánááyane Yónimba kosimámekai sékai túrambo kafíkáiwai túramba awánaawana tááꞌo káúnkaiwai tááꞌa ísááwana tísamaimo pukáiwai kaweꞌ-úmai tín-taawaná námombo kaiwáí kaweꞌá uwátinkena pukáan-kwaasi íyáfasintinkena úwoi-waasi ásé-aai simátimena séna kentáféna ímba kaeꞌ-ímáyáá íyawi tirunkó kaweꞌá wéiye siyé Yónimba kosimámékaiyo Ísu súwasarai kurááye.

Yónini kísau-waasiyai tauwerésarai kuyaná Ísu Yónin-aai seyaafáꞌ-wáásí simátimena séna Yóni máásai-marafaꞌa méraisaꞌa koawánéꞌa nóran-imayaawa wéera koawánaraao. Fiyúndá toréna umó mómaꞌmemaꞌo intenkáán-kwáásí Yóni iyé-ímáyááwá uráao. Yóni ímba miyán-kwáásín-ifo fasiꞌaén-kwáásín-iye. Nóran-imayaawa wéera koawánaraao. Kaweꞌ-únánkwátói úmakain-kwaasi Yóni iyé-ímáyááwá uráao. Ímbanifo miyán-kwáásí kaweꞌ-únánkwátóiwaraꞌ-waasi óraaꞌ-waasiti naaúmpaꞌa méraawe. Nóran-imayaawa wéera koawánaraao. Maníkón-aaimo siwáí Yóni iyé-ímáyááwá uráao. Ewé Maníkón-aaimo siwáín-iye. Éraiꞌa simátime súne. Wemá Maníkón-aaimo siyáawai íyáákaraiye. 10 Maníkón-aai aúfáífimba Yónin-aai símai agaimaréna séna

Maníkó séna isaaó. Moóráwigomba aiꞌmáráanana kesáái maimaéna ení aifaꞌá
wéna ení aambá wiyíníye siyáiye gaimaréna siyáimba Yónintafena siyáiye.
11 Simátíménda ísáaro. Yóni nombó maitínkáíwaini kísaugo seyaafáꞌ-wáásítí kísaugomba íyáákaisana Maníkó kaweꞌá uwánkaraifo Maníkó wení waásiyaꞌo kawáánin-kwaasi óraaꞌ-waasiye úwoi-waasiye óraa-kaweꞌa uwátinkainiye. 12 Yóni nombó maitínkáíwai Maníkón-aai simátimindasafena ómbakainkemba káféꞌwaraꞌa tuwímbai Maníkó kawáánipaꞌa íyófo sésa aambá faiyónae sésa óraa-kisau máéwasa tuwímbai aamoí ésa Maníkó kenkáꞌá kawáánínkwae wésewe. 13 Naaófáꞌá Maníkón-aai simátímakowiye Mósesewe Maníkó wení waásimo kawáánínda paápé íníye-aai suwaná ánaaemba Yóni paápé uráiye. 14 Naaófáꞌá Íráiyaa maéꞌéíwai anekaꞌá paápé íníye-aai suwaꞌá minááímó siyáan-aaisafeꞌa éraiꞌe sewaꞌá kemá séꞌa Íráiyaantafesamo siyáamba Yónintafesa siyáawe wésunda minááísáféꞌa éraiꞌe seró. 15 Ísáán-kwaasi ísámai kaweꞌán-oro Ísu siyáiye.

16 Ísu minááí simátimena moórá-aaiwaraꞌa simátimena séna káféꞌo méraan-kwaasi nóran-kwaasiyaanewa sénaumno. Miyán-kwáásíyáámbán-owe. Iyámpóísomba naaópaꞌa marupímbá mésa ááféma wétesa moórá-aempaꞌo méraan-iyampoi táántesa sésa tiyéꞌa imá seró. 17 Moórá-isa súnaꞌa ímba táásái uráawe. Tirumbó in-ísá súnaꞌa ímba ifiꞌá taráawe siyáawe. Énifo miníyámpóímó uráantemba maaméraan-kwaasi miyá wéowe. 18 Yóni nombá maitínkáíwai ména ándá-aran-domba ímba wénena Maníkóntáféna imáyáa éna tónkwáráꞌá ímba wénaisasa wentáfésa sésa sáwí-amutamba arumpimbó méraiwain-iye wésewe. 19 Kemá waási úranko méꞌa ándá-aran-donkwara tónkwáráꞌá náúnasa kentáfésa sésa ándá-aran-done tóntéꞌo naiwáí póna taakisimó máén-umen-kwaasiye sáwíꞌo on-kwáásítí waásin-iye wésewe. Énifo Maníkó simátímakaintembo owí sésa Maníkó kaweꞌ-ímáyááwáráwín-iye wésewe Ísu siyáiye.

Ímba aaimó ísaraan-aai.

Rúku 10:13-15

20 Moórá-mora-kanaa Ísu naaóꞌ-naoꞌa kawe-kísáú ímbo awánaraan-kisau wémauwasa awánésa sáwí-awauma ímba tuwésa Maníkómpáꞌó ímbo tuntáféna Ísu óraaka séna 21 kembiwí Kórási-naopaken-kwaasiye Pétésáíta-naopaken-kwaasiye sáwí-meyamba kentópaꞌa tíníye. Naaófáꞌó Táyaa-naaopaken-kwaasiye Sáíndóni-naopaken-kwaasiye Maníkón-aaimo ímbo ísaraawifimbo kawe-kísáú ímbo awánaraan-kisaumo maéwándamo awánarekaa miwítí sáwí-awauma tukáawisino. Sáwí-awaumo tuwésamo úwoi-unankwatoimo úmaesamo kanamó aꞌmakáankakaa Maníkó tuwánaraisino. 22 Mindásafeꞌo simátíménda ísáaro. Maarán-ímáyáá wéeꞌa Maníkó waási méraawini áwáusafena tísai índa-kanaamo tínda Maníkó Táyaa-naopaken-kwaasiye Sáíndóni-naopaken-kwaasiye sáwí-meyamba óraaꞌa timíníye-imayaa wéowe. Énifo kentí sáwí-meyanko minkáéꞌ-náópakewiti sáwí-meyankomba íyáákamai-sawi-meyamba timíníye. 23 Kápaneamu-naopaken-kwaasisono. Kentúwíꞌa mósá maréꞌa séꞌa wíyómpaꞌa iyónaumne sembánifo púwón-aempaꞌa kónááwe. Naaófáꞌá Sóndómu-naopaken-kwaasifimbo kawe-kísáú ímbo awánaraan-kisaumo maéwándamo awánarekaa miwítí sáwí-awauma túwówana póna Maníkó mindáóꞌa ímba taíꞌásuwowana káféꞌa úwoi wéraisino. 24 Mindásafeꞌo simátíménda ísáaro. Maarán-ímáyáán-oro. Maníkó waási méraawini áwáusafena tísai índa-kanaamo tínda Maníkó Sóndómu-naopaken-kwaasi sáwí-meyamba óraaꞌa timíníye-imayaa wéowe. Énifo kentí sáwí-meyanko Sóndómu-naopakewiti sáwí-meyankomba íyáákamai-sawi-meyamba timíníye Ísu siyáiye.

Kempáꞌá terómó siyáin-aai.

Rúku 10:21-22

25 Minkánáá Ísu Maníkóntáféna séna kesifóo wíyómpaꞌwara mararáꞌwáráꞌó káráwiyaandawi óne. Seyaafá-tántááꞌá isáúmne sen-kwáásí ímba simátime úwoi-waasi simátime 26 miyámó íyantafena ánkáísaꞌa póꞌa enáwíꞌa mósá maráúmne Ísu Maníkóntáféna siyáiye.

27 Ísu minááí simámena séna kesifo seyaafá-tántáákáꞌá káráwiyuwo séna símakaiye. Seyaafáꞌnánká kesí áwáuma ímba suwánaraafo kemá kesifoní áwáugo únana póna kesí áwáuma suwánaraiye. Seyaafáꞌnánká kesifoní áwáuma ímba awánaraafo kesifombá póꞌa keyáá wení áwáuma awánaraumne. Kesifoní áwáuma simátimenae únda-waasi kanaaꞌá kesifoní áwáuma wéawanaawe.

28 Kentí kísau umbai-kísáú wémaewana kentópaꞌa umbai-tántááꞌá wéraiwai kesópaꞌa tíyaꞌa kentí imáyáa aúíꞌa uwátínkáanaꞌa faru úmai méranaawe. 29 Kemá kesúma ímba maimaé iyéꞌa farumó uwátinkaundawi únaꞌa póꞌa kesí aambá kaweꞌ-úmai awánéꞌa kesáái taawiyafíyaꞌa kentí imáyáa aúíꞌa uwátínkáanaꞌa faru úmai méranaawe. 30 Kesááimo taawiyafíyamba ímba umbaí táínana tíménda-kisau kawe-kísáún-iye Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY