Matthew 16

Ímbo awánáúnda-kisau mauwómó siyáan-aai.

Mááka 8:11-13, Rúku 12:54-56

Mifáꞌá Ísu mérowasa ámáán-kawaa-waasiye Sátúsi-amaan-kawaa-waasiye Ísumo sáwí-aaimo sínda isánae sésa Ísumpaꞌa tésa sésa éraira Maníkómpákéná kunkáanai ímbo awánáúnda-kisau máínata awánaano suwaná Ísu séna fénáímpinkaꞌo awánaamba aafáúmá naaeríríꞌa isaꞌá séꞌa aafáyáa aaꞌá káíníye séꞌa aafáyáaraꞌa awánaamba ainánkó aafáúmá káátasuwaisaꞌa séꞌa káféꞌa aaꞌá tíníye wésewe. Wíyómpaꞌo awánéꞌo ombá séꞌa aaꞌá káíníye. Aaꞌá tíníye wésemba miyán-tántáákóní áwáuma awánaambanifo Maníkómó káféꞌo wéin-tantaakoni áwáuma ímba awánaraawe. Káféꞌo méraan-kwaasi sáwí-waasi éꞌa Maníkóntáféꞌa ímba imáyáa éꞌa kentáféꞌa wéseꞌa Maníkómó aiꞌmákainamo e ímba awánáúnda-kisau máínata awánaanomo wésemba naaófáꞌá Maníkó Yónaambo uráintemba kembá miyá ínífo minááí imáyáan-oro. Naaófáꞌó óraaꞌ-mofaako Yónaambo nawíkowanamo kaumbo-kánáámó arumpimbó méraintemba kemá kaumbo-kánáá maipímbá ménaumne Ísu séna tiyuwéna kuráiye.

Ímba kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí-iꞌa orómó siyáin-aai.

Mááka 8:14-21

Tiyuwéna kúmba Ísu wení kísau-waasiye nonkwaaúnkóní menáípáꞌó kumbá marapáꞌá kumésa wení kísau-waasi péréti-tomba ímbo máúmba tuwinkésa kuwaná Ísu ámáán-kawaa-waasiye Sátúsi-amaan-kawaa-waasiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí owé-ímáyáá éna wení kísau-waasi simátimena séna intóráín-tantaaꞌa kári-tantaaꞌa moórá-tonkon-awiꞌa péréti mimpímbá márááwanamo intoréna óraaꞌo intembá ámáán-kawaa-waasiye Sátúsi-amaan-kawaa-waasisafeꞌa imáyáa éꞌa kentúma káráwiyoro súwasa keáímbá sésa nóra sénawa miyá wésiyo. Péréti-tomba ímba maimaéta túnanasa miyá wésiye suwaná Ísu keáímbó wésun-aai iséna nóra séra tómbá ímba wéraiye-aai wéseo. Kári-timankunkumban-ifo kentáféꞌa timankúnkúmba oro. Kanaaꞌá tómbá timénaumpo ááémo uráundawini áwáuma ímba tááko péé wésiye. Séfataase-tombo tafántafan-úmaimo sáwífaꞌa 5,000 waasi timéwánasa naráamba mintón-ayai nóraumai-unampina fáíturaawara kemó uráundawini áwáuma ímba awánaraawe. 10 Afakaeté-tombo tafántafan-úmaimo sáwífaꞌa 4,000 waasi timéwánasamo naráamba mintón-ayai nóraumai-unampina fáíturaawara kemó uráundawini áwáuma ímba awánaraawe. 11 Ámáán-kawaa-waasiye Sátúsi-amaan-kawaa-waasisafeꞌa imáyáa éꞌa pérétimo intóráín-tantaatafeꞌa kentúma káráwiyoro-aaimo súnda ímba péréti-tontafeꞌa wésumpo nóra séra ímba ísaraao súwana 12 tááko péé súwasa minááígóní áwáuma ísówana péréti-tontafena ímba siyáifo ámáán-kawaa-waasiye Sátúsi-amaan-kawaa-waasiye tááisafena séna káráwiyeꞌa méraaro siyáiye.

Pítaa Ísuni áwáumo siyáin-aai.

Mááka 8:27-30, Rúku 9:18-21

13 Ísu Sísááríya Fírípái-naoꞌ-aempaꞌo kúmba wení kísau-waasi tísai ena séna seyaafáꞌnánká kembá waási úrankontafesa nóran-kwaasiyewa wéseo súwasa 14 miwí tuwímbai sésa emá Yóni nombó maitinkáándawi óne sewasá tuwímbai sésa naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaandawin-awiꞌa Íráiyaa óne sewasá tuwímbai naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaandawin-awiꞌa Yérémaya óne sewasá tuwímbai sésa naaófáꞌá Maníkón-aai simátímakaawifinkemba moóráwigo óne wésewe suwaná 15 Ísu séna kembiwí kentáféꞌa nóran-kwaasiyewa wéseo súwana 16 Sáímoni Pítaa séna Maníkómó íyáfasinankaraiwaimba Yúndaa-waasisa wéamuꞌmaraundawisa óne. Maníkó fasiꞌaénkwáráwín-ááninko óne Pítaa súwana 17 Ísu séna Sáímoni Yónaan-ááninko ónana Maníkó kaweꞌá wéuwankaiye. Kesí ááinkoni áwáumo sénda waási ímba simáméfo kesifo wíyómpakewi minááí embá simámísa isáánda póna Maníkó embá kaweꞌá wéuwankaiye. 18 Simátimeꞌa súne. Enáwíꞌa Pítaawemo wésemba mináwíkóní áwáuma óntamban-iye. Óraaꞌ-ontankaꞌa kesí naankáámbá ondá mindánkáámbá kesí waási-iꞌa owaná púwó-fasiꞌaenko ímba íyáákainiye. 19 Maníkó wení waásimo wégarawi-fasiꞌaemba áména marapáꞌó méraanda sáwíꞌo ombá aambó fasiyóndanten-úmai Maníkó wíyómpaꞌa ména éꞌa aambá fásíꞌmakaiye. Kaweꞌó ombá ímbo aambó fasiyóndanten-úmai Maníkó wíyómpaꞌa ména éꞌa miyá uráiye simásuwena 20 wení kísau-waasisafena óraaka séna Maníkómó íyáfasisinkaiwai Yúndaa-waasi wésimuꞌmaraawi úne-aai ímba simátíméro Ísu siyáiye.

Ísu pukéꞌa íyáfasinanaumnemo siyáin-aai.

Mááka 8:319:1, Rúku 9:22-27

21 Minkánáá Ísu wemó puwínda-aai ómbarena wení kísau-waasi simátimena séna Yérúsaremu-naopaꞌa kondá Yúndaa-oraaꞌ-waasiye óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sen-kwáásíyé síꞌo índa-iꞌa uwásinkesa sínkamiyaꞌo púwóndanifo kaumbo-kánáá maisúwáanana Maníkó íyáfasisinkainiye súwana 22 Pítaa áíꞌmaena weyááfaꞌa máankena séna Fasiꞌaénkóo miyán-ááí sénafo Maníkó ímba ewé sínasa séndantemba ímba uwánkanaawe súwana 23 Ísu waeréna Pítaantafena óraaka séna waántáwanko siyuwé kóuwo. Waásiti imáyáafinkemba wésempo ímba Maníkóní imáyáafinkemba wésempo kesí aambá ímba faiyuwó Ísu siyáiye.

24 Ísu minááí simámena wení kísau-waasi simátimena séna kembó sirááíwaenae síyawi tirááímo táínda-tantaaꞌa ímba taꞌótóráaro. Kemó púwónda-aaraa-taimo súwaataꞌmae kondantembá kembó sirááíwaiyawi umbai-tántááꞌá timíyasa minúmbáí-tántááꞌá úwoi maimaésa sirááíwaenaawe. 25 Tirááímo táínda-iꞌo ésa ímba kaweꞌ-úmai méranaafo kentáfésa ísámaimo tirááímo táínda-tantaaꞌo tuwésamo puwésa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. 26 Mararáké-séyááfá-tántááꞌó maésamo puwíyanamo éna mintántáákó ímba túwaꞌnai íníye. Puwíyamba marapáꞌó makáan-tantaatamba ímba méyámbátuwesa anekaꞌá ayáátááka méranaawe. 27 Kemá waási úranko kesí kísau-waasi wíyómpakewiye kesifoní fasiꞌaénkwáráꞌá kuméꞌa seyaafáꞌ-wáásímó miyámó úmae wéiyomba imáyáa éꞌa miwítí méyámbá timénaumne. 28 Éraiꞌa simátime súne. Tuwímbai maankáꞌó méraan-kwaasi ímba aifaꞌá pukénkaꞌa kemá waási úranko kesí waásimo kawáánúnda suwánéꞌa ánaaemba puwónááwe Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY