Matthew 23

Ámáán-kawaa-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé miwí táái.

Mááka 12:38-40, Rúku 11:39-44,47-52, Rúku 20:45-47

Ísu túwaandu urón-kwaasiye wení kísau-waasiye simátimena séna Maníkó íyáfasintinkaraisasa ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye Mósese agaimakáin-aai toráumaimo wésimatimemba iséꞌa arááíwáéro. Mósese siyáin-amaamba miwí tóikaken-aantemba sésa ímba wéaraaiwaefo miwímó ontembá ímba oró. Umbai-tántááꞌó asááúmakesamo túwaataꞌmaeꞌa korómó sésamo ímbo túwaꞌnai ontembá miwí umbai-ááí simátimesa ímba túwaꞌnai ombá úwoi arááíwáéro wésewe. Miwí sésa waási suwánésa óraaꞌ-waasin-owe síwae sésa Mósese siyáin-amaamba agaimái anaféúmpímbá makésa túwayaankaꞌe tiyáánkaꞌe káráꞌumaresa miwítí wátói-araiyaꞌa ayáátáákaꞌa tafétafe úmakesa naaópaꞌa afufumpaꞌá wénesa tanómbo kaúfópaꞌo ombá kaweꞌ-áémpáꞌá mésa ámáán-daumpaꞌo ombá óraaꞌ-waasimo máépaꞌa imésa waási suwánésa sésa óraaꞌ-waasi ámáán-aai simátíméwin-owe síwae sésa naaópaꞌa maruꞌ-afufumpaꞌá wénesa miyámó ontáfésa aamoí wéowe.

Miwí miyá wéombanifo ímba miyán-oro. Kembiwísáfésa óraaꞌ-waasi ámáán-aai simátíméwi owémó síyambo éꞌa kímborawigo óraaꞌ-waasi isatá wení waásisa mimbóráíꞌa úmaisa méraumne seró. Kempínkémbá moóráwigontafeꞌa óraaꞌ-waasi kesifón-iye sefó. Kentifo wíyómpaꞌa méraiye. 10 Kempínkémbá moóráwigontafeꞌa kentááráꞌá káráwiyaiwain-iye sefó. Maníkómó íyáfasisinkaraiwai keyáá kenkáꞌá káráwiyaundawi kemá úne. 11 Kempínkémbá íyáákanae síyawi kentí wayóꞌá máéro. 12 Kentúwíꞌo mósá maráíyawi Maníkó úwoi kentúwíꞌa múratinkainifo kentúwíꞌo ímbo mósá maráíyawi Maníkó mósá tinkáíníye Ísu siyáiye.

13 Ísu minááí simátimena séna ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye simátíménda ísáaro. Kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásímó éꞌa káráwiyoro. Maníkó wení waásimo kawáánin-amba wéfaitinkaawe. Maníkó wení waásimo kawáánin-ampaꞌa ímba kónae sembá kónaesamo owítí aambá wéfaitinkaawe.

14 Ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí éꞌa ketoꞌ-íníntí óntawara naankwaráꞌá umémbá wémaeꞌa waási suwánésa súwíꞌa mósá maráíwae séꞌa tafisímai-inai karoꞌá wésewe. Mindásafeꞌa káráwiyoro.

15 Ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásí éꞌa simátimunda ámáán-aai arááíwaiwae séꞌa saafá úmaeꞌa óraaꞌ-nomba kofatéꞌa némpaꞌa wéneꞌa tuwánéꞌa kentí sáwí-kisau aráátíméwasa miwítí sáwí-kisaugo kentí sáwí-kisaugomba íyáákaraimba póꞌa mindásafeꞌa káráwiyoro.

16 Aambó ímbo kaweꞌ-úmaimo awánaraawi karoꞌá séꞌa maarán-ámbá arááíwáéromo sewí káráwiyoro. Kembiwímó ámáán-aaimo sembá karoꞌá simátimeꞌa séꞌa óraaꞌ-amaan-dankon-aai tikaꞌ-marésa sésa miyá ónaumnemo sembá minímáyáámó ifátuwaiyanamo éna kanaaꞌá íníye. Énifo kaweꞌ-óntánkón-áwíꞌa korí-óntánkón-aai tikaꞌ-marésa sésa miyá ónaumnemo sembá minímáyáámó ifátuwaiyanamo éna sáwíꞌa íníye wésewe. 17 Minkórí-óntánkó óraaꞌ-amaan-dankomba ímba íyáákaraifo mindáúmpáꞌó wérainda mindá kaweꞌán-iye. Kembiwí ámáán-aaisafena tááko ímba péé sisaꞌá wéisaawe. Sáwí-imayaawaraꞌ-waasi simátímén-aai karoꞌ-ááín-iye. 18 Kembiwímó

ámáán-aaimo sembá karoꞌá simátimeꞌa séꞌa Maníkóntáfésamo póímo tufúꞌmaimo agáén-taaregon-aai tikaꞌ-marésa sésa miyá ónaumnemo sembá minímáyáámó ifátuwaiyanamo éna kanaaꞌá íníye. Énifo mintááréráꞌó Maníkómbó wéamem-poigon-aai tikaꞌ-marésa sésa miyá ónaumnemo sembá minímáyáámó ifátuwaiyanamo éna sáwíꞌa íníye wésewe.
19 Maníkómbó ámém-poigo mintáárégómbá ímba wéiyaakaifo mintáárégó íyáákarena ámém-poi kaweꞌá wéiye. Kembiwí ámáán-aaisafena tááko ímba péé sisaꞌá wéisaawe. Sáwí-imayaawaraꞌ-waasi simátíménaai karoꞌ-ááín-iye. 20 Fasiꞌaén-ááímó sembá Maníkóntáfésamo póímo tufúꞌmaimo agáén-taaregon-aaimo tikaꞌó marésamo sésamo ésa mintáárégón-aaiwaraꞌa Maníkómbó wéamem-poigon-aaiwaraꞌa wésewe. 21 Fasiꞌaén-ááímó sembá óraaꞌ-amaan-dankon-aaimo tikaꞌ-marésamo sésamo ésa mindánkón-ááiwara Maníkó mindáúmpáꞌá méraiwain-aaiwaraꞌa wésewe. 22 Wíyómpaꞌe simásuwesamo tikaꞌó marésamo sésamo ésa Maníkó mifáꞌá káráwiyaiwain-aaiwaraꞌa wésewe.

23 Ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásímó éꞌa káráwiyoro. Naaófáꞌó Mósesemo siyáintemba kentí kísaufakemba kári-tonkwaraꞌa tuwínkaaꞌ-úmai siyáánkai makéꞌa moórá Maníkómbá améꞌa kaweꞌá wéeꞌa miyán-ámáámbá ísámae wéiyofo Mósesemo siyáin-amaamba óraaꞌ-amaamba ifáꞌá tuwéꞌa póꞌa waási ímba arupíse uwátinkeꞌa tirumbá ímba uwátinkeꞌa ímba Maníkóntáféꞌa timankúnkúmba éꞌa miyámó ontáféꞌa póꞌa minórááꞌ-ámáántómbá ifáꞌá tukáawe. 24 Aambá ímba kaweꞌ-úmai awánaraawi karoꞌá séꞌa maarán-ámbá arááíwáéro wésemba káriꞌ-amaamba arááíwaeꞌa óraaꞌ-amaamba tukáawe. Miyámó ombá tóipinkaambo wénaawiyaan-kwaasin-owe.

25 Ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásímó éꞌa káráwiyoro. Anaféúné táúfaꞌe paákáꞌ-aantembo wénonkwiyofo andáámpáꞌá sáwíꞌa uráisaꞌa póꞌa kempímbá sáwífa-tantaaꞌa óraaꞌa wéraiye. 26 Ámáán-kawaa-waasisono. Ámáán-aaisafena tááko ímba péé sisaꞌá wéisaawe. Anaféúné táúfaꞌe andáámpáꞌó non-kwíyówanamo andáámpáꞌé paákáꞌé kaweꞌó intembá kentí sáwí-imayaa tuwéꞌa kaweꞌ-ímáyáá úmai méraaro.

27 Ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásímó éꞌa káráwiyoro. Waásimo maipímbó utámakaawanamo kawááꞌisasamo waási ímbo awánaantemba kentirumpimbá miyá isaꞌá sáwíꞌa wéowasa waási ímba wétuwanaawe. Waásimo maipímbó utámakesamo kawe-tóꞌwááímó owasamó awánésamo sésa kaweꞌá wéowemo sentembá kembiwí tuwánésa kaweꞌ-wáásín-owe sembánifo kentirumpimbá miyá-sáwí-tántááꞌá wéraisaꞌa kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásín-owe.

29 Ámáámbo sen-kwáásíyé ámáán-kawaa-waasiye kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásímó éꞌa káráwiyoro. Kentíwáꞌná Maníkón-aaimo simátímakowi tínkamuwasa púwúwaꞌa utámakaapaꞌa toꞌwaaí wéowe. Arupíse úmai méron-kwaasi tínkamuwasa púwúwaꞌa utámakaapaꞌa toꞌwaaí wéeꞌa 30 séꞌa miwí tísaafitantambo uráawi séꞌa minkánáámó mérekaa kentáá síwáꞌnámo uráantemba ímba miyásá uráusino wésewe. 31 Miyámó sembá maarán-ááí wéseꞌa Maníkón-aai simátímakowi tínkamesa miyá-sáwíꞌá uráawi tírááta úne wéseꞌa miwímó uráantemba miyá wéowe. 32 Kentíwáꞌnámo uráantembo miyámó wéeꞌa taiꞌánááwe.

33 Taiꞌáíyamba iyánkó póígon-araaꞌan-owe. Maníkó kembá aaifimbá matinkáínaꞌa sáwí-meyambo maíyapaꞌa ónkaifaꞌa komésa wété íyan-amba ímba wéraiye. 34 Miyáumai kesáái simátimiyawiye aráátimiyawiye kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásíyé tiꞌmáráanasa kempímbá wéniyaꞌa tuwímbai tínkamiyasa puwíyaꞌa tuwímbai aaraa-táíyáꞌá tínkamiyasa puwíyaꞌa tuwímbai kentí ámáán-daumpimpaꞌa taántámbá tínkameꞌa moórá-mora-naopimpaꞌo wéniyaꞌo éꞌa tiꞌmátuꞌmaeꞌa nónááwe. 35 Miyámó íyana arupíse-waasimo tínkamom-beyamba seyaafáꞌ-wáásítí méyámbá kentópaꞌa tíníye. Aifaꞌó tufúwanamo pukáin-kwaasigon-awiꞌa Éperi ánaaemba moóráwigo Pérékáíyaan-ááninkon-awiꞌa Sékáráíya óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa mérowana moórá-aempaꞌa Maníkóntáfésamo ísámaimo póímo tufúꞌmaimo agáún-ontan-taaremo wérowana moórá-aempaꞌa aifaꞌ-ámáán-káwáágó aantemba iyún-ontama wérowana afufumpimbá Sékáráíya imérowasa tufúwana pukáiye. 36 Minkáéꞌ-wáásítí afufumpimbó kárúraan-kwaasi tínkamuwasa pukáawiwaraꞌa miwítí sáwí-meyamba káféꞌo méraan-kwaasi maénááwe Ísu siyáiye.

Ísumo arumbó uwátínkarain-aai.

Rúku 13:34-35

37 Ísu minááí simátimena Yérúsaremu-naopaken-kwaasi arumbá uwátinkena séna Yérúsaremu-naopaken-kwaasisono. Maníkón-aaimo simátímakaawi tínkambae núwasa pukáawe. Maníkó tiꞌmarówasa kuwáí óntantamba tínkambae núwasa pukáawe. Kokórigo áráátombo ayóífáꞌó tínkarenamo káátatinkaintemba aasiyaasi-kánáá kemá miyá ónaumne súndanifo tínaaemba wéuwasimewe. 38 Ísáaro. Maníkó tiyuwáínaꞌa tuꞌnankáámbá ónááwe. 39 Simátimeꞌa súne. Ímba úwoi suwánánááfo ánaaembo séꞌo Maníkó aiꞌmáráísana kunkáiwaimba Maníkó kaweꞌá uwánkáíye síyankaꞌa anekaꞌá suwánánááwe Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY