Matthew 3

Yónimo simátímakain-aai.

Mááka 1:2-8, Rúku 3:1-18, Yóni 1:19-28

Minkánááfímbá moóráwigon-awiꞌa Yóni ména nombó maitinkówi póna Yúndiyaa-marafaꞌa kúmba máásai-marafaꞌa koména simátimena séna Maníkó wení waási kawáánimba ómbaraifo kentí sáwí-imayaa tuwéꞌa Maníkómpáꞌá teró simátímaꞌmaena iyáiye. Naaófáꞌá Yóni ímbo méronkaꞌa Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Áísáya Yónimo paápé índasafena imáyáa éna agaimaréna séna

moóráwigo máásai-marafaꞌa ména aaemáíyakemba séna Fasiꞌaénkóní aambó wiꞌankáíyamba wení aambá arupíse íyana minámpáꞌá wíno
Áísáya agaimaréna siyónkaꞌa póna Yóni paápé úwana minááí paápé uráiye.

Yóni káámeri-poigoni áyáu-watoi iyéna ásisamba áꞌwáánkau uréna faꞌnóríné wantáámíkóní aúwé mintón-aantemba wénena aaí simátímaꞌmaena iyúwasa Yérúsaremu-naopaken-kwaasiye Yúndiyaa-aempaken-kwaasiye Yóndani-nonkoni menáípákéné maanáípákén-kwáásíyé miyáumai-waasi tóso ésa miwítí sáwí-awauma kufíyúwana Yóni Yóndani-nompimba nombá maitínkaraiye.

Yóni nombá maitinkéna awánómba ámáán-kawaa-waasiye Sátúsi-amaan-kawaa-waasiye sáwífaꞌa nombá maisinkáínkwae sésa wempáꞌá tóso uwaná simátimena séna iyánkó póígon-araaꞌan-owe. Maníkó kentí sáwí-meyamba timínífo nááwa simátímísara iséra inkaiséra wéteo. Kentí sáwí-kisau tuwéꞌo Maníkómpáꞌó téꞌo éꞌa kawe-kísáú maíyaꞌa tuwánánaumne. Émbaramu kentáá síwáꞌná imbá póta Maníkóní kaweꞌ-wáásísá úne séꞌa miyán-ímáyáá ímba oro. Maníkó Émbaramun-aísaafitantamba ónááwe sénaraantaasi maanóntámpínkémbá kanaámpóꞌa waási úráaro sisaꞌá úráawaisino. Émbaramun-aísaafitantamba uráundawi póta kaweꞌ-wáásísá úne séꞌa miyán-ímáyáá ímba oro. 10 Ímba kaweꞌ-árámbá íyáín-taima áwáufimba wéayaisuwesamo iyafímbó agaisúwáántemba Maníkó miyáumai kentí sáwí-meyamba timíníye Yóni siyáiye.

11 Yóni simátimena séna kentí sáwí-imayaa tuwéꞌa Maníkómpáꞌó tewí nombá wémaitinkaundanifo kesínaaembo tíndawi Ufaen-ámútánkómbá aiꞌmaráínana kuména kempímbá óraaꞌa uwátinkainiye. Iyamó agáéntemba íníye. Wemá óraako kembá íyáákaraifo wemó aaí síndaraꞌo kemó sendá sáwíꞌan-iye. 12 Aawinkwínaumo sipetifímbó mósá marésamo mentúwááwanamo anómbo marapáꞌó kúmísanamo ásimo fiyúndágomo tiyútúwáísasamo kámakamaꞌo índai-iyafimbo uwááígomo agaisuwésamo anómbo naaúmpaꞌo mósá máráántemba waási miyáráámbá íníye Yóni siyáiye.

Ísumba nombó maiyánkarain-aai.

Mááka 1:9-11, Rúku 3:21-22

13 Minkánáá Ísu Káríri-aempakemba Yóndani-nompaꞌa téna Yóni nombá maisinkáínkwae séna túwana 14 Yóni séna ímbanifo emó nombó maisinkénda kanaán-ifo kentáfémo sémo nombá maisinkaaómó séndawe súwana 15 Ísu séna ifátuwe súndantemba miyán-uwo. Miyámó ékaimo ékai Maníkó siyáiniꞌa óyauye súwana ewé séna 16 nombá maiyankówana nompínkémbá íyáfasinowana kampúaran-tawaai tuwínkaaꞌ-úwana Yóni awánómba Maníkóní ámútanko mááufuꞌ-numaraamba úmaena Ísu aneꞌá kumbérowana 17 aaigó aantemba wíyómpakemba séna maawá kesáánimba isaꞌá wen-ímáyáá wéeꞌa áfááraumai aamoí uwánkaumne siyáiye.

Copyright information for `AUY