Matthew 5

Ísu omápaꞌa iménamo simátímakain-aai.

Rúku 6:20-23

Ísu mérowasa sáwífaꞌ-waasimo tóso umbá tuwánéna omápaꞌa imérowasa wení waásisomba túwaandu uwaná simátimena séna Maníkó súwaꞌnai ínkwae sewí Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkena miwíyáꞌá wégawaaniye. Miwífímbá sáwí-imayaa wéraisana tirunkó umbaí wétaiwai Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkena fetóí wéuwatinkaiye. Kentúmo ímbo maimaésa wéiyowi Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkaimba pósa siyáim-barama maénááwe. Maníkó siyáintemba miyámó ónaemo wésewi Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkena kaweꞌó úmaimo méraiyantafena kaweꞌ-íꞌa uwátinkainiye. Tirumbó wéuwatinkaawi Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkena arumbá uwátinkainiye. Tirumpinkémbó kaweꞌ-ááí aantemba wésewi Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkaimba pósa Maníkómbá awánánááwe. Waásifimbo farumó uwátinkaiyantafesa kísau wémaewi Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkena kesí iyámpóín-owe síníye. 10 Maníkóntáfésamo imáyáamo ésamo arupíse úmaimo méraantafesa sáwíꞌa wéuwatinkaawe. Maníkó miwí kaweꞌá wéuwatinkena miwí wení waási-iꞌo ombá póna wégawaaniye. 11 Kembiwímó kentáféꞌo fasiꞌámaimo méraantafesa mindásafesa sáwí-aai simátinkesa sáwíꞌa uwátinkesa fíꞌo-fiꞌon-karoꞌ-aai simátínkáámba Maníkó kembiwí kaweꞌá wéuwatinkaiye. 12 Naaófáꞌó Maníkón-aaimo simátímakowimo sáwíꞌo uwátínkaraantemba káféꞌa sáwíꞌa wéuwatinkaamba tirunkó kaweꞌá wéinaꞌa aamoí éꞌa wíyómpakemba kentí kaweꞌ-méyámbá maénááwe Ísu siyáiye.

Ságon-aaiye uwígón-aaiyemo Ísu siyáin-aai.

Mááka 9:50, Rúku 14:34-35

13 Ísu simátimena séna marapáꞌó méraan-kwaasifimba méꞌa uwígómó ásémo intenkáámbá wéowe. Miyá wéombanifo uwímó sáwíꞌo énamo imbá ímba kaweꞌá úmai kéna ímba áséma éna sáwísankaamba isasá aampaꞌá tukésa wénowe.

14 Marapáꞌó méraan-kwaasifimba méꞌa sámo kaintenkáámbá wéowe. Omápaꞌo wérain-daopaꞌo mósá awánaantemba kembiwí méraawini áwáuma wéawanaawe. 15 Iyamá ómbá kúraꞌmaresa ímba aúpáꞌá maráíyamba aforaꞌá makésa mindáópaken-kwaasi awánánááwe. 16 Miyáumai sámo kaintembá waásifimba méꞌa sán-kátinkaiyasa kentí kawe-kísáú tuwánésa kentifo wíyómpaꞌo méraiwain-awiꞌa mósá maránááwe Ísu siyáiye.

Ísu ámáámbo siyáin-aai.

17 Ísu minááí simátimena séna ímba kentáféꞌa séꞌa Mósese siyáin-aine Maníkón-aai simátímakaawi siyáan-aine ifáꞌá túwáíwaiye ímba seró. Maníkón-aai siyáan-aai ímba tuwánáúmpo siyáanteniꞌo úmaimo paápé índasafeꞌa kunkáumne. 18 Simátíménda ísáaro. Wíyómba maramá wéraisana póna Maníkón-aai waéꞌwaeꞌa wéiye. Maníkón-aaigo seyaafáꞌá waéꞌwaeꞌa wéimba póna minááígómó siyáinten-úmai seyaafá-tántááꞌá paápé íníye. 19 Miyáumai Maníkón-aaifinkembo karoꞌ-ááímó taraisésamo fíꞌowantafesamo sésamo wéundantemba miyá índa mindá kanaán-iye síyanamo éna Maníkó séna kesí waási kawáánúnda-waasifinkemba ímba fasiꞌaén-kwáásín-owe sínífo Maníkón-aaimo taawiyafésamo simátimesamo sésa Maníkón-aai ísáaro wésewisafena Maníkó séna kesí waási kawáánúnda-waasifinkemba óraaꞌ-waasin-owe síníye. 20 Moórá-aai simátíménda ísáaro. Ámáán-kawaa-waasiye ámáámba sen-kwáásíyé sésa Maníkómó siyáintemba úmai méraumnemo sembá karoꞌá wésewe. Miwímó ontembó kembiwímó éꞌa Maníkómó kawáánipaꞌa ímba méꞌa Maníkómó siyáintemba éraiꞌa miyámó éꞌo éꞌa Maníkómó kawáánipaꞌa ménaawe Ísu siyáiye.

Tínkamon-aaimo siyáin-aai.

Rúku 12:57-59

21 Ísu maarán-ááíwáráꞌá siyáiye. Naaófáꞌá Mósese kentíwáꞌnásafena simátímakain-aai ísaraamba maará siyáiye. Ímba tínkamiyasa púwóro. Miyámó íyasamo ésa aaifimbá maitinkánááwe siyáimbanifo 22 simátimeꞌa súne. Miwítí waásisafesa aaisambá wétiyiyawi aaifimbá maitinkáíyamba mindá kanaán-iye. Miwítí waásisafesa sáwí-aai simátínkááwi tíꞌmaesa aaimó ísááwitopaꞌa tíyasa aaifimbá maitinkáíyamba mindá kanaán-iye. Miwítí waásisafesa uwó-wáásíyáꞌó úwoi-waasiyaꞌo sésa símai sáwíꞌa wéiyawi ónkaifaꞌo iyamó wégaipaꞌa méraiyamba mindá kanaán-iye. 23 Miyán-ááí imáyáa ombá Maníkóntáféꞌo imáyáamo éꞌo moórá-tantaaꞌo aménaeꞌo óraaꞌ-amaan-daumpaꞌo koméꞌo éꞌa kentí waási aaí taꞌótokaiyaꞌo táákaꞌo makéꞌo éꞌa 24 Maníkómbó amíyan-tantaaꞌa óntan-taaregoni ewaaꞌá mámareꞌa minááí koísámai arupíse uwásuweꞌa kouweréꞌa Maníkómbá áméro. 25 Aaimó simátinkanae síyawimo tíꞌmae wíyasa aampaꞌá mósimai paápé uwásuwesa koró. Óraaꞌ-waasimo mátimiyasamo ésa

i-wáásí timíyasa ándá-naumpaꞌa tinkánááwe.
26 Ímbo miyámó íyasamo ésa ándá-naumpaꞌa mótinkaiyasa ímba ááéma taiꞌánaumne sésa seyaafáꞌ-méyámbá tímatuwaiyasa faútinkanaawe Ísu siyáiye.

Aarakwáꞌó tasáén-aaimo siyáin-aai.

Mátíyu 19:9, Mááka 10:11-12, Rúku 16:18

27 Ísu minááí simátimena séna naaófáꞌá Mósese simátímakain-aai ísaraamba maará siyáiye. Fíꞌowi tuwaainíntóné tuwaaiꞌwainté ímba nóro siyáimbanifo 28 simátimeꞌa súne. Moóráwigo moórá-inimbo awánénamo tafisénae sénamo índa ímba aforaꞌá ínífo imáyáa aantemba tafisínana Maníkó séna imáyáafinkemba éꞌa wétafisiye síníye. 29 Túrankomo sáwíꞌo ínaꞌa misáwí-ámpáꞌá kúnafo séꞌa moórá-turamba fitúwáaro. Kae-túrántámbó awánéꞌo éꞌa ónkaifaꞌo wíyamba mindá sáwíꞌan-iye. Sáwíꞌo uráinda maisuwéꞌo méraiyamba mindá kaweꞌán-iye. 30 Tiyáánkomo sáwíꞌo ínaꞌa misáwí-ámpáꞌá kúnafo séꞌa moórá-tiyaamba arátúwáaro. Kae-tíyáámbó wérainaꞌo éꞌa sáwí-marupaꞌo iyamó wégaipaꞌa wíyamba mindá sáwíꞌan-iye. Sáwíꞌo uráinda maisuwéꞌo méraiyamba mindá kaweꞌán-iye.

31 Naaófáꞌá Mósese maará siyáiye. Moóráwigo awaainínkómbá aiꞌmátuwaindawi aúfáífimba agaimaréna séna kesuwaainímbá aiꞌmátuwaumne séna agaimái amíno siyáimbanifo 32 simátimeꞌa súne. Awaainínkó ímba moórá-waasigoe wénisana awaaikó aiꞌmátuwaisana minínínkó kówéna moórá-waasi komaiyéna minínínkó aú-waasigoe wénimba sáwí-ankaꞌa wéniye. Aifaꞌ-áwááíkómó aiꞌmátukaintafena miyá wéiye. Moórá-waasigo aiꞌmátukain-inimbo wémaimba wewáráꞌá umémbá wémaiye Ísu siyáiye.

Seyaafá-tántáápímbá ímba matuwéꞌa seró-ááí.

33 Ísu maarán-ááíwáráꞌá siyáiye. Naaófáꞌá Mósese simátímakain-aai ísaraamba maará siyáiye. Fasiꞌaénkómpátá miyá ónaumne síyamba karoꞌá sefáínifo éraiꞌa séꞌa miyán-oro siyáimbanifo 34 simátimeꞌa súne. Kemó miyá ónaumnemo síyambo éꞌa éraiꞌa miyán-oro. Kemó ímbo miyá ónaumnemo síyambo éꞌa éraiꞌa ímba miyán-oro. Maníkó káráwiyaiwi wíyómpaꞌa méraifo Maníkón-áwíkaꞌa ímba matuwéꞌa seró. 35 Maníkó marapáꞌá káráwiyaipaꞌan-ifo ímba mararáꞌá matuwéꞌa seró. Yérúsaremu-naopaꞌa Maníkó káráwiyain-daopaꞌan-ifo ímba mindáópaꞌa matuwéꞌa seró. 36 Fafután-áꞌnóntáúráꞌá kaantún-aꞌnontau ímba kanaán-ureꞌa kaantún-aꞌnontauraꞌa fafután-áꞌnóntáú ímba kanaán-uránááfo tiꞌnónkáꞌá ímba matuwéꞌa seró. 37 Kemó miyá ónaumnemo síyambo éꞌa maarán-ááí aantemba seró. Ewé miyá ónaumne seró. Kemó ímbo miyá ónaumnemo síyambo éꞌa maarán-ááí aantemba seró. Aꞌáo ímba miyá ónaumne seró. Simátimunda-aai waántáwankon-imayaafinkeniꞌa wéowe Ísu siyáiye.

Anondáámo ímbo tínkamiyan-aai.

Rúku 6:29-30

38 Ísu minááí simátimena séna Mósese simátímakain-aai ísaraamba maará siyáiye. Moóráwigomo moóráwigoni aúrambo fituwáínasamo ésa wen-ánóndáá wenaúramba fituwánááwe. Moóráwigomo moóráwigoni áwááyaamba pótuwainasamo ésa wen-ánóndáá wenáwááyaamba pótuwanaawe siyáimbanifo 39 simátimeꞌa súne. Sáwíꞌo uwátinkaiyaꞌa ímba anondáá miwí sáwíꞌa uwátínkáaro. Tááꞌo tuwaumíyaꞌo éꞌa ímba anondáá tínkameꞌa anekaꞌá waé-timiyasa tuwaumónááwe. 40 Kentí unáánkwátóisafesamo maénae sésamo tíꞌmaesamo aaimó ísáín-waasigompaꞌa kurésamo síyaꞌo éꞌa ímba aꞌáo síyamba paákákén-únánkwátóiwaraꞌa tíméro. 41 Aampaꞌó taꞌótoresamo sésa kentáásí moparáwímbá kárikaꞌa súwaꞌnai orómó síyaꞌo éꞌa ímba aꞌáo síyamba úwoima ayáátáákaꞌa túwaꞌnai oro. 42 Moórá-tantaaꞌa simiyó síyaꞌo éꞌa úwoi tíméro. Moórá-tantaaꞌa wááu simiyó síyaꞌo éꞌa miyán-oro Ísu siyáiye.

Namuro-wáásí kaweꞌá uwátínkáaro-aai.

Rúku 6:27-28,32-36

43 Ísu minááí simátimena séna naaófáꞌá simátímakain-aai ísaraamba maará siyáiye. Kentí waási-imayaan-oro. Kentí namuro-wáásí tíyámba uwátínkáaro siyáimbanifo 44 simátimeꞌa súne. Kentí namuro-wáásí imáyáa timéꞌa sáwíꞌo uwátínkááwisafeꞌa túwaꞌnai úmai Maníkómpáꞌá inaí seró. 45 Miyámó ombá wíyómpaꞌo kentifo méraiwaini iyámpóí-iꞌa wéowe. Maníkó miyáumai kaweꞌá uwátinkena aaí sisaná aaꞌá kaisaná kaweꞌ-wáásíyáꞌé sáwí-waasiyaꞌe aaꞌá kaisaná Maníkó aaí sisaná aaꞌá tisaná arupísemo on-kwáásíyáꞌé ímbo arupísemo on-kwáásíyáꞌé aaꞌá wétiye. 46 Seyaafáꞌnánká kentí waási-imayaamo wéowasamo ombá anondáá miwí-ímáyááwáráꞌá wéowe. Taakisimó máén-umen-kwaasi ímba kaweꞌ-wáásí ombánifo miwítí waási-imayaamo owasamó ombá anondáá miwí-ímáyáá wéowe. Miyáumaimo kentí waási-imayaa aantembo íyanamo éna Maníkó ímba kaweꞌ-méyámbá timínífo kentí namuro-wáásíwáráꞌá imáyáa tíméro. 47 Seyaafáꞌnánká kentí waási-iꞌa úmai kaweꞌá wéuwatinkaawe. Maníkóní ambó ímbo wéaraaiwaewiwaraꞌa miyá wéowe. Miyámó onten-úmai kentí waási aantemba ímbanifo kentí namuro-wáásíwáráꞌá kaweꞌá uwátínkáaro. 48 Kentifo wíyómpakewi kaweꞌ-íꞌa úmai méraimba mindásafeꞌa imáyáa éꞌa kaweꞌ-íꞌa úmai méraaro

Ísu siyáiye.

Copyright information for `AUY