Matthew 7

Ímba sáwí-aai simátíméro-aai.

Rúku 6:37-38,41-42

Ísu minááí simátimena séna tuwánéꞌo éꞌa sáwí-waasiye siyanamó éna Maníkó kentáfénawaraꞌa miyá sínífo tuwánéꞌo éꞌa sáwí-waasiye sefó. Kaweꞌ-ááí wésimatimeꞌa sáwí-aai wésimatimeꞌa íyantafena Maníkó kembá miyá íníye. Tíménteniꞌa úmai Maníkó miyáumai timíníye. Kentúrampimba iya-arumbá wéraisaꞌo ombá ímba awánaamba kentí waási tuwánéꞌa enaúrampimba ayaantambá wéraiye wésefo ímba miyá seró. Kentúrampimbo iya-arumbó ímbo awánaamba nóra séra kentí waási túrampinkemba tiyaantambá maitiyuwánae wéseo. Kaumbo-kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásín-ofo kentúrampinkemba iya-arumbá maisukéꞌa tuwánéꞌa kentí waási túrampinkemba tiyaantambá kanaaꞌá maitiyuwánááwe Ísu siyáiye.

Kawe-tántááꞌó iyánkómbó ímbo áméntemba Maníkón-aai taraisíyawi ímba simátíméro. Simátimiyasamo ésa karaánááꞌa simátinkanaawe. Kawe-tántááꞌó póígombo ímbo áméntemba Maníkón-aai ímba sínkáíye wésewi ímba simátíméro. Simátimiyanamo éna minááígó fiyúndáraamba toꞌwíníye.

Maníkómpáꞌó inaimó sen-ááí.

Rúku 11:9-13

Ísu séna Maníkómpáꞌó inaimó wésemba áísai úmae wéiyiyana timíníye. Áántamaeꞌo wéiyiyana kentáái isáíníye. Wésaafa úmae iyíyana Maníkó aráátiminiye. Áísai íyanamo éna Maníkó timíníye. Wéaantewanamo éna Maníkó kentáái isáíníye. Saafámo íyanamo éna Maníkó aráátiminiye. Kemá iyámpóíwaraꞌ-waasi kentáánintombo kisaamá simiyómó síyaꞌo éꞌa ímba óntamba timíyamba kisaamá timénááwe. 10 Mófááꞌa simiyómó síyaꞌo éꞌa ímba iyaankafayaambá timénááwe. 11 Énifo sáwí-waasi ombánifo kentáánintomba kawe-tántááꞌá wétimefo wíyómpakemba kentáásifowa kaweꞌ-aantemba iwáí póna áísai íyawimo éna kawe-tántááꞌá timíníye.

12 Kembó tirááímo táínda-iꞌo úmaimo wétuwaꞌnai-iyaꞌa miwí miyáumai túwaꞌnai oro. Minááímó simátimunda Mósese siyáin-aaiye Maníkón-aai simátímakowi siyáan-aaiye minkáéꞌ-ááígóní áwáuma wésimatimune Ísu siyáiye.

Káriꞌ-ontagon-aai.

Rúku 13:24

13 Ísu séna kaeꞌ-óntámá wéraisaꞌa káriꞌ-ontafimba íyáféráaro. Óraaꞌ-ontama óraaꞌ-ankoni ontamán-iye. Maníkóní némpaꞌo maéꞌmaeꞌo íyan-aempaꞌa minórááꞌ-ámpáꞌá wéwesa sáwífaꞌ-waasi minóntáfímbá wégowe. 14 Káriꞌ-ontama umbai-ánkóní ontamán-iye. Aúíꞌo úmaimo maéꞌmaeꞌo íyan-aempaꞌa minúmbáí-ámpáꞌá wéwesa sesimáí-waasi aantemba minóntámá saafá úmai awánésa wéiyaferaawe Ísu siyáiye.

Karoꞌ-ááímó sen-kwáásí táái.

Rúku 6:43-44, Rúku 13:25-27

15 Ísu minááí simátimena séna tuwímbai karoꞌá simátimesa sésa Maníkón-aai simátimunda-waasi úne wésewi miwí káráwimai méraaro. Sipisípi-poigomo aáno úmaimo máíntemba miwí karoꞌ-ááwéyáá úmai wénombanifo kaweꞌ-ímáyáá sáwíꞌa wéuwatinkaan-kwaasin-owe. 16 Miwítí áwáumo awánánaeꞌo éꞌa miwítí kísau awánéꞌa miwímó méraawini áwáuma awánaaro. Fekómó éna ímba áwíyanda-arankaamba iyáínífo feꞌ-arambá iyáíníye. Antirígómá afoꞌafááꞌ-arankaamba ímba iyáínífo antirí-aramba iyáíníye. 17 Miyáumai kawe-táígó kaweꞌ-árámbá íyáísana sáwí-taigo sáwí-aramba wéiyaiye. 18 Kawe-táígó ímba sáwí-aramba íyáísana sáwí-taigo ímba kaweꞌ-árámbá íyáísasa 19 kaweꞌ-árámbó ímbo íyáín-taima ayáímai iyafímbá wéagaisuwaawe. 20 Miyáumai minkáróꞌ-wáásítí kísau awánéꞌa miwítí áwáuma miyáráán-úmai awánánááwe.

21 Kentáfésa kesí Fasiꞌaénkón-iye wésewiwaraꞌa Maníkó ímba seyaafáꞌnánká káráwinda póna kesifo wíyómpakewimbo arááímo tainíꞌo wéowi aantenkaꞌa káráwiyiniye. 22 Maníkó seyaafáꞌnánká méraawini áwáusafesa tísai índa-kanaa tíndaraꞌa kentáfésa sáwífaꞌ-waasi sésa Fasiꞌaénkóo ení fasiꞌaéntámbá Maníkón-aai simátímakaumne. Ení fasiꞌaéntámbá waási tirumpinkémbá sáwí-amutamba maitíyukaumne. Ení fasiꞌaéntámbá fíꞌo-fiꞌon-kawe-kisau ímbo awánaraan-kisau maiyáumne síyambanifo 23 simátimeꞌa súne. Ímba kesí waási éꞌa sáwí-kisau wémaen-kwaasin-ofo kóro kemá sénaumne Ísu siyáiye.

Naambó urááyawi-taai.

Rúku 6:47-49

24 Ísu minááí simátimena séna kesáái isésa wéaraaiwaewi miyán-kwáásímó simátíméndaraꞌa ísáaro. Kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásí fasiꞌaén-dámbá ónae sésa maiꞌá uꞌmaésa kumémesa óntankaꞌa naamayáámba múfaimai naambá úmaraiyana 25 aaꞌá téna óraaꞌ-nomba fínana mindámbá ímba tawisínda fasiꞌámai wéena óntankaꞌ-namba póna úwoi wéíniye. 26 Énifo kesááimo isésamo ímbo kaweꞌó úmaimo wéisaiyawi miyán-kwáásímó simátíméndaraꞌa ísáaro. Naambá ónae sésa ímba maiꞌá ukésa íyamba nonáámááíyaꞌa paákáꞌá úmakaiyana 27 óraaꞌ-aꞌa téna nombá fiyéna mindámbá tawísísuwainana sáwíꞌa íníye Ísu siyáiye.

28 Ísu minááí simátimuwasa túwaandu urón-kwaasi isésa 29 ámáámba sen-kwáásímó sentembá ímba sifó óraaꞌ-waasigoraamba siyé sésa táátafesa uráawe.

Copyright information for `AUY