Philippians 4

Kaweꞌ-ímáyáá aantemba úmae íyóro-aai.

Kesí waásisono. Ken-ímáyáá wéunda-waasisomban-owe. Maníkón-aaimo kosimátímakaundarakemba Maníkónópaꞌa tiyáantafena sirunkó kaweꞌá wéisaꞌa kotuwánánae séꞌa wéune. Fasiꞌaénkóeꞌo kááísamaimo méraamba fasiꞌámai méraaro.

Kemá Póro kaeꞌ-ínínkáí túwíꞌa Yúótiyaae Síntikite óraakaꞌa simátimeꞌa súne. Fasiꞌaénkóntáfékai imáyáa ékai aaisambá ifátuwekai mimbórá-ímáyáá okaiyó súne. Keséꞌo mimbórá-kísáúmó wémaindawi simáménda isaaó. Minkáéꞌ-ínínkóráí ásé-aaisafesarai súwaꞌnai urááyamba po minínínkáí túwaꞌnai inasaráí aaisambá ifátuwesarai mimbórá-ímáyáá okaiyó súne. Minínínkáíyé moóráwigon-awiꞌa Kérémentiye tuwímbaiye ásé-aaisafesa keséꞌa fasiꞌaén-kísáú wémaesa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyawi-tuwiꞌa Maníkó wení aúfáí-wandaaifimba agaimakáiye.

Fasiꞌaénkóeꞌo kááísamaimo méraamba aasiyaasí tirunkó aamoí íno. Anekaꞌá minááímá séꞌa tirunkó aamoí íno súne. Aáno úmai méꞌo túwaꞌnai íyamba seyaafáꞌnánká tuwánánááwe. Fasiꞌaénkó ampáánkáꞌá kumíníye. Seyaafá-tántáátáféꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa Maníkómpáꞌá áísai eꞌa inaí séꞌa súwi seró. Miyámó íyanamo éna Maníkó faru uwátinkainiye. Maníkóní farugómá seyaafá-fárúgómbá íyáákaraiye. Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraamba mifárúgó tirumpiné imáyáafine káráwiyiniye.

Kesí waásisono. Senda-ááímá ísáaro. Éraiꞌ-aaiye aifa-tántááꞌé arupíse-tantaaꞌe kaweꞌ-aantembo

í-tántááꞌé aamoimó wéon-tantaaꞌe sásá-tántááꞌé kaweꞌ-ááímó wésen-tantaaꞌe áwíꞌo mósá wémaraan-tantaaꞌe miyáumai-tantaatafeꞌa imáyáa úmaeꞌa íyóro.
Simátímakaunda-aaima wéiseꞌa taꞌótoꞌmai kaweꞌá úmaeꞌa íyóro. Kísaumo maiyáunda suwánaraafo miyá úmaeꞌa íyóro. Miyámó íyanamo éna Maníkó faru uwátinkena kembiwíséꞌa mérainiye.

Súwaꞌnai owe séna Póro súwiyomo siyáin-aai.

10 Ááéma kentáféꞌa imáyáa uráamba súwaꞌnai íyan-amba ímba waéꞌéímbanifo káféꞌo wésuwaꞌnai-on-amba wéraisaꞌa wésuwaꞌnai-owana sirunkó aamoí wéisaꞌa Fasiꞌaénkómpáꞌá súwiyo súne. 11 Ímbo makáunda-tantaatafena ímba sirunkó sáwíꞌa wéiye. Sáwífa-tantaaꞌo makáunda-kanaa kanaaꞌán-iye séꞌa sáwífa-tantaaꞌo ímbo makáunda-kanaa úwoima kanaán-iye súne. 12 Ímbo makáunda-tantaakoni aambá éꞌa awíyéꞌa makáunda-tantaakoni aambá éꞌa awíyéꞌa wéunana Maníkó imáyáa símísana sirunkó kaweꞌá isaꞌá méraumne. Seyaafá-tántááꞌó kesópaꞌo tiyáimba tuwímbai-kanaa tómbá wéneꞌa tuwímbai-kanaa sáái taisaꞌá tuwímbai-kanaa sáwífa-tantaaꞌa maréꞌa tuwímbai-kanaa ímba sáwífa-tantaaꞌa maréꞌa miyáumai méꞌa kanaán-iye séꞌa méraumne. 13 Ísu Káráísiti fasiꞌaémbá símakaisaꞌa seyaafá-tántááꞌó kempáꞌó tiyáimba fasiꞌaénkwáráꞌá tokéꞌa méraumne. 14 Énifo umbai-tántááꞌó kempáꞌó tiyáimba kembiwí súwaꞌnaimo uráamba kaweꞌá uráawe.

15 Aifaꞌá ásé-aai kosimátímaꞌmaeꞌa wéiyeꞌa kentí maramá Máséndóniyaa-marama tuwéꞌa fíꞌo-fiꞌom-barafaꞌa kosimátímaꞌmaeꞌa wénowanda-kanaafimba kembiwí Fírípái-naopaken-kwaasi aantemba wésuwaꞌnai-eꞌa tuwímbai-tantaaꞌa násímakaawe. Maníkóní waási fíꞌon-daopimpakewi ímba násímún-aaima ísaraawe. 16 Tésáróníkaa-naopaꞌo komaéwándaraꞌa tuwímbai-ikaꞌa kembiwífínkémbá tuwímbai timéꞌa tiꞌmárówasa mánásímakaawe. 17 Nááwiya mánásimenaa-imayaa ímba wéunda póꞌa násimiyawi Maníkó kaweꞌ-méyámbó timínda-meyanko iyíníye-imayaa wéune. 18 Épafarotaitasimba améꞌa aiꞌmárówana másímakain-tantaaꞌa arááꞌa makáumne. Másímakain-tantaaꞌa Maníkómbá ámakaamba asaa-wiyúmbá iséna aamoí wéin-tantaakaamba makáumne. 19 Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraantafena kesí Maníkó seyaafá-tántáákóní áwáuma póna kembiwísáféna wembó arááímo tain-tántááꞌá timíníye. 20 Maníkó kentáásifowa wení fíꞌoran-awaumo waéꞌwaeꞌa índa éraiꞌ-aain-iye.

21 Maníkóní waási Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraan-kwaasisafeꞌa séꞌa kaweꞌ-úmai méraaro súne. Maníkóní waási keséꞌo méraan-kwaasi kembiwísáfésa sésa kaweꞌ-úmai méraaro wésewe. 22 Maníkóní waási Rómu-naopaꞌo méraawiye Rómu-kamani óraakoni waásiti kísau wémaewi kembiwísáfésa sésa kaweꞌ-úmai méraaro wésewe.

23 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti kembiwíséꞌa ména úwoi wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne.

Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY