Revelation of John 11

Maníkón-aaimo simátímakaayan-aai.

Simásimuwana moóráwigo naambó awaiyaꞌmatuwésamo on-ándámá siména séna Maníkóní ámáán-damba koawaiyaꞌmaré póímo tufúꞌmaimo agáén-ontan-taare koawaiyaꞌmaré Maníkón-ímáyáámó on-kwáásí torausé énifo naamaáífaꞌa ímbo awaiyaꞌmárénda ifátúwénasa úwoi-waasi ímba Maníkóní waási tésa minkáwéꞌ-náópaꞌa sáwíꞌo úmae iyíyamba kaumbo-áátáí úmai afaꞌmóráe-wiyomba maisuwésamo taiꞌáíyamba mindásafe naamaáífaꞌa ímba awaiyaꞌmaraaó. Kaeꞌnárai fasiꞌaémbá timéꞌa tiꞌmáráanasarai wésarai tirumbó óyantafesarai fafután-únánkwátói urésarai 1,260 kanaaraꞌa kesáái éraiꞌa simátímaꞌmaesarai iyóyááye simásímakaiye. Fasiꞌaénkó mararáꞌó káráwiyaiwain-aúrankaꞌa kae-táímá mintáígó arampinkémbá masawémbo fatíyón-taima wéraisana mintáígóní áwáuma minkwáásíyáí óye. Fasiꞌaénkón-aúrankaꞌa kaeꞌ-ómbá kúraꞌmaraisana wéraisana minónkóní áwáuma minkwáásíyáí óye. Minkwáásíyáísáfésa sésamo sáwíꞌa uwátinkanae síyanamo éna mindárai tóipinkemba iyoronkó mindáraiti namuro-wáásí káwíníye. Minkwáásíyáí sáwíꞌa uwátinkanae síyawi miyámó íyamba kawíyasa puwónááwe. Maníkó mindárai fasiꞌaémbá timúwasarai ímba aaꞌá tíno síyanaraimo éna Maníkón-aaimo simátimiyan-kanaaraꞌa ímba aaꞌá tíníye. Nonkóntáfésaraimo naae-nómbá uraaómó síyanaraimo éna miyá íníye. Tíꞌa ínomo sésarai seyaafáꞌ-úmbáí-tántááꞌá waásifaꞌa

tíno-aaimo síyanaraimo éna miyá íníye.

Miyá ínasarai mindárai Maníkón-aai simátímakaiyana aféúmbó ímbo wéraim-baipinkewi téna tiyéna íyáákainasarai puwíyana óraaꞌ-naopaꞌ-marupaꞌa mindárai túma wéíniye. Kentí Fasiꞌaénkó aaraa-táíyáꞌó pukáipaꞌa mindáókon-awiꞌa waéꞌmai-awiꞌa Sóndómu-naopaꞌe Ísípifaꞌe mifáꞌá mindárai túma wérainasa fíꞌo-fiꞌon-tuwaraꞌ-waasiye seyaafáꞌ-ándáfákén-kwáásíyé fíꞌo-fiꞌon-aaimo sen-kwáásíyé seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásíyé tóso esa mindárai túma taawánésa sésa ímba utaaró síyana kaumbo-kánáá úmai éíyainkomba wááwái íníye. 10 Maníkón-aaimo simátímakaayandarai marapáꞌ-wáásísáfésarai sáwíꞌa owé séyááyan-aaigo tirunkó sáwíꞌa íníye. Mindásafena mindáraimo puwíyantafena tirunkó kaweꞌá ínasa aamoí ésa seyaafá-tántááꞌá wenámaꞌ-wenamaꞌa ónááwe. 11 Minkáúmbó-kánáá úmai éíyainkomba wááwái Maníkó mindárai tááma timínasarai íyáfasinesarai méyasa tuwánésa táátafesa íyana 12 wíyómpakemba moóráwigo óraaka simátimena séna maafáꞌá íyókaiyo sínasarai ainánkáꞌá iyíyasa kentí namuro-wáásí tuwánáíyana 13 miyá íyan-kanaa óraaꞌ-marimo táínda óraaꞌ-naopaꞌa afaꞌéíyain-aempaꞌa úwoi méraiyasa moórá-aempaꞌa naambá tawisínaawisi úmai sáwífaꞌ-waasi 7,000 waasi puwíyasa úwoimo túnaraiyan-kwaasi tataꞌá ínasa táátafesa ésa Maníkóntáfésa wení áwáuma fíꞌoran-awaun-iye sénááwe.

14 Kemá Yóni miyán-kááínkáámbá awáné séꞌa miyá umbá póna kae-sáwí-méyámbá taiꞌówana ánaae-sawi-meyamba kárikaꞌa tíníye súne.

Ánaaen-uwiyembo tufúkáin-aai.

15 Minkákémbá wíyómpakewi afaꞌmóráenarau uwíyemba tufúkówana miwí tínaaemba moóráwigo uwíyemba tufúwaꞌa isááwánasa wíyómpaꞌa sáwífaꞌnanka sésa

marapáꞌ-wáásíyáꞌó kawáán-uráawi taíꞌááwasarai kentáásí Fasiꞌaénkóe íyáfasinankaiwaiyeꞌa aasiyaasí kawáánúmae iyóyááye
16 suwasá moórá-waai úmai éíyain-oraaꞌ-waasi Maníkóní ewaaꞌá kawáánuwai méron-aempaꞌa mésa aísamaifimba kífaesa wen-ímáyáá ésa áwíꞌa mósá marésa 17 sésa

Maníkó Fasiꞌaénkóo seyaafá-fásíꞌáémbó tokáandawi aifaꞌá mé káféꞌwaraꞌo méraandawi e sáwífa-fasiꞌaemba toké waásiyaꞌa ómbare kawáánónda póta súwisa súne.
18 Seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí embá aaisambá aééwa káféꞌa miwímó aaisambó tíyínda-kanaan-iye. Pukáan-kwaasi miwí táái tísai úmai isé ení kísau-waasi enááimo simátímakaawiye óraaꞌ-waasiye úwoi-waasiye miwí en-ímáyáá mósá marésa enáwíꞌo mósá márááwiye kaweꞌ-méyámbá timé marapáꞌá sáwí-kisaumo maiyáawi sáwí-meyamba timínone
siyáawe.

19 Suwaná minkákémbá wíyómpaꞌa Maníkóní ámáán-dankoni ontá tigúwaꞌo awánááwánda minámáán-dáúmpáꞌá tawaá wérowana naaófáꞌó Maníkó Mósesembo simámakon-amaambo siyáánkai-amaambo óntan-kwandaaiyaꞌo agaimái mimpímbó makón-tawaama awánááwánana wíyónaai súwana aafáyáu torówana óraa-kaugau súwana óraaꞌ-marima tówana óraa-kaiyaramba kumúwana miyá úwaꞌa awánaraumne.

Copyright information for `AUY