Revelation of John 15

Afakaeté-sawi-meyankon-aai.

Kumúwaꞌo awánááwánda wíyómpaꞌa aiyowáíꞌa éna waásimo aráátimiyan-iꞌa úwana sááꞌa úwana afakaeté-sawi-tantaaꞌa wérowasa wíyómpakemba afakaeté-kisau-waasi mésa misáwí-tántááꞌó timíyanesa ésa mináfákáété-sawi-meyamba timíyanamo misáwí-méyámbó taiꞌáínanamo éna Maníkóní aaisambá taiꞌáínda awánaraumne.

Awánááwánda waaúnkáámbá sámo kaimbá wérowana tuwímbai iyaráámbá kówasa mindón-áwáífaꞌa waási mésa ímba óraaꞌ-afaa-poigon-imayaawe wenáúraambo úmárówin-imayaawe ímbo mósá márááwi wení nambamá tineꞌá ímbo agaimakáawi óraaꞌ-afaa-poigombo íyáákarowi mérowana Maníkó uwíyemba tímakowasa tokésa imá sésa Maníkóní kísau-waasigon-awiꞌa Mósesente kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwainteꞌa imá simátinkesa maará siyáawe.

Emá Fasiꞌaénkó Maníkó seyaafá-fásíꞌáémbó tokáandawi ení kísau fíꞌoran-kisaumo máénda awánéta sáátafeta únasa emá seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásíyáꞌó kawáán-uráandawi ení kísau arupíse úmai kaweꞌ-úmai wémaene.
Fasiꞌaénkóo e aantemba fíꞌoran-kaweꞌa úmai fíꞌonkaꞌo méraandawimba pósa seyaafáꞌ-wáásí enáároi inkaisésa ení áwáu fíꞌoran-awaun-iye sénááwe. Ení kawe-kísáú aantembo máénda paápé uráisasa awánésa seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí empáꞌá tésa en-ímáyáá ésa enáwíꞌa mósá maránááwe
nonáwáífaꞌo mérowi minímá siyáawe.

Suwaꞌá minkákémbó awánááwánda wíyómpaꞌa ámáán-daumpaꞌa Maníkóní ufaen-úran-daumpaꞌa ontá tigurówasa wíyómpakemba afakaeté-kisau-waasi afakaeté-sawi-meyambo timíyawi minámáán-dáúmpákémbá kúwákárúwesa waén-únánkwátói súgáyáagayaamo ún-unankwatoi urésa tíyaafaiyaꞌa uriyon-túꞌwáánkáú urówasa éíyaimbo túnarowifinkemba moóráwigo afakaeté-taufaꞌa timúwasa mintáúfápímbá Maníkó aasiyaasí maéꞌmaeꞌo índawimo aaisambó sínda-tantaaꞌa wérowana naaúmpaꞌo úmúnteꞌo intembá Maníkóní ámáán-daumpaꞌa wení fasiꞌaénkóe wení fíꞌoran-awaugoni ságoeꞌa óraaꞌa úwasa waási ímba kanaaꞌá mindáúmpáꞌá iyésa afakaeté-kisau-waasi afakaeté-sawi-meyamba tímatuweꞌe sésa mindáúmpáꞌá ímba iyáawe.

Copyright information for `AUY