Revelation of John 16

Maníkó aaisambó tíkain-aai.

Minkákémbó isááwánda ámáán-daumpakemba moóráwigo mináfákáétéwisafena óraaka séna afakaeté-taufapinkemba Maníkó aaisambó tiyínda-tantaaꞌa marapáꞌá fayáúsuꞌmaraaro súwana mináfákáétéwifinkemba aifarááwí wení táúfapinkemba marapáꞌá fayáúsuwowasa óraaꞌ-afaa-poigoni aúfái tineꞌá agaimakésa wenáúraambo úmárówin-imayaa mósá makáawifaꞌa óraaꞌ-namontomba túwawaapimpaꞌa kówana títeꞌa uráiye.

Úwana wenánaaembo mérowi wení táúfapinkemba uwí-nómpáꞌá fayáúsuwowana uwí-nónkó púwón-kwaasiti naaeráámbá úwana uwí-nómpínkén-kwámbá putásaraiye.

Putásowana minkáéꞌnárai tínaaembo mérowi wení táúfapinkemba nonaumpimpáꞌá fayáúsuwowana naae-nómbá úkúwaꞌa minkákémbá isááwánda wíyómpaken-kisau-waasigo nonkáꞌó káráwiyowi séna

emá kaweꞌ-úramba úmai méraandawi aifaꞌá
mé káféꞌwaraꞌo méraandawi misáwí-méyámbó tímakaanda kaweꞌ-úmai arupíse uráane.
Ení waásiye enááimo simátímakaawiye tínkamuwasa pukáantafe naae-nómbá útínkaraane. Mindásafe kaweꞌá wée miwítí sáwí-kisaugon-anondáá tímakaane nonkáꞌó káráwiyowi súwaꞌo isááwánda moóráwigo póímo tufúꞌmaimo agáén-ontan-taarerakemba séna
Maníkó Fasiꞌaénkó seyaafá-fásíꞌáémbó tokáandawi misáwí-méyámbó tímakaanda
kaweꞌ-úmai arupíse uráane
siyáiye.

Súwana minkáúmbónárau tínaaembo mérowi wení táúfapinkemba aafáúráꞌá fayáúsuwowana Maníkó éꞌankowana waási tineꞌó iyamó kaintembá aaꞌá kéna tinepáí fíꞌoraumai kówana títeꞌa úwasa Maníkómbá símai sáwíꞌa uwánkesa Maníkómpákémbá misáwí-méyámbá wétiye sumbánifo miwítí sáwí-kisau ímba tuwésa Maníkómpáꞌá tésa wení áwáu fíꞌoran-awaun-iye ímba siyáawe.

10 Ímba suwaná minéíyáíndárau tínaaembo mérowi wení táúfapinkemba óraaꞌ-afaa-poigo waásiyaꞌo kawáán-urópaꞌa fayáúsuwowana kumeuꞌá úwasa wemó kawáán-urówi kumeuꞌ-áémpáꞌá mésa títeꞌa úwasa wááꞌa tésa tinááfí wéunkutesa 11 títeꞌa úwana námomba kóntafesa Maníkó wíyómpakewimba símai sáwíꞌa uwánkómbanifo ímba sáwí-kisau tuwésa wempáꞌá tiyáawe.

12 Ímba tuwaná miséfátáásénárau tínaaembo mérowi wení táúfapinkemba óraaꞌ-nonkon-awiꞌa Yúférétísi-nompaꞌa fayáúsuwowana mindómbá karáꞌnáguwasa aafáúmó íyáúsun-aempaꞌ-marafaꞌa kawáán-urówiti aambá wíyúntafena mindómbá karáꞌnáguraiye.

13 Mindómbá karáꞌnáguwaꞌo awánááwánda arááínkón-óipinkemba sawaímá túwana óraaꞌ-afaa-poigon-óipinkemba sawaímá túwana karoꞌ-ááímó simátímakowin-óipinkemba sawaímá túwasa minkáúmbó-sáwáígó tirumpimbá kaumbo-sáwí-ámútámbá mésa fíꞌo-fiꞌon-kisau ímbo awánaron-kisau maésa Maníkóeꞌo tíyénesa seyaafáꞌ-máráfáꞌá wénesa kawáá-wáásí tíꞌmaesa Maníkó seyaafá-fásíꞌáémbó tokáiwaini óraa-kanaa tíyénesa tiyáawe. 15 Kemá Yóni simátimeꞌa súne. Ísu séna umén-kwáásímó kafífímbó tentembá ímba ísarenkaꞌo kúmónda simuꞌmarésa unáánkwátói úmaresa méraiyawi ímba unáánkwátói-iyaintafesa tigaemá ónááwe Ísu siyáiye kemá Yóni súne. Awánááwánda 16 minkákémbá kawáá-wáásí tíꞌmaesa moórá-aempaꞌa máúpaꞌa Yúndaa-waasi-taaifinkemba Ípúru-aaifinkemba Áámágétoni-marafaꞌe sésa túwaandu uráawe.

17 Uwaná mináfáꞌmóráénarau tínaaembo mérowi wení táúfapinkemba fiyúndámo torópaꞌa fayáúsuwowana moóráwigo ámáán-daumpaꞌo kawáániwaini ayáí-afarakemba óraaka séna seyaafá-kísáú taíꞌáwiye súwana 18 wíyónaai súwana káúgau súwana aafáyáu torówana óraaꞌ-marima téna marapáꞌá waási ááémo méronkakene káféꞌwaraꞌo méraankaꞌe miyám-bárímá ímba wétaiye. 19 Óraaꞌ-naopa kaumboráꞌá maramá karuména tawákaaꞌ-úwana seyaafáꞌ-máráfáꞌá óraaꞌ-naopimpaꞌa tawisínaawisi úwana Maníkó Pépíróni-oraaꞌ-naopaken-kwaasi sáwíꞌo umbá Maníkó imáyáa éna aaisambá tiyéna miwítí sáwí-meyamba óraaꞌa timúwana 20 nonafufumpaꞌ-márámá seyaafáꞌá maamíntasuwowana omátomba arúwáísé uwágúwana 21 wíyómpakemba óraaꞌ-umbaimo tain-óntánkáán-kááíyaramba kuména waási tínkamuwasa Maníkómbá símai sáwíꞌa uwánkaraawe. Óraa-kaaiyaramba óraaꞌa sáwí-meyambo timúntafesa Maníkómbá símai sáwíꞌa uwánkaraawe.

Copyright information for `AUY