Revelation of John 18

Pépíróni-naopaꞌo tawisínaawisi uráin-aai.

Simásimuwaꞌo awánááwánda moórá-kisau-waasigo wíyómapakemba kuména óraa-fasiꞌaemba tokéna wenanekembá mararáꞌá kusán-kwégowana óraaka séna tawisínaawisi uráimba óraaꞌ-naopaꞌ-awiꞌa Pépírónifaꞌa tawisínaawisi uwáwisana sáwí-amutantone fíꞌo-fiꞌo-sawi-tantaaꞌe mindáópaꞌa méraisana sáwí-numawe inkáísón-dumawe mifáꞌá méraiye. Pépíróni-naopaken-kwaasi fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌo sáwísáwíꞌo umbá seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí tuwánésa miyá uráawe. Seyaafáꞌ-máráfákén-káwáá-wáásí Pépíróni-naopaken-kwaasiti sáwí-amba arááíwakaawe. Seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí óntamo tímaꞌmaesa

nún-kwaasi óraaꞌ-ontamba maénae sésa Pépíróni-naopaken-kwaasiti sáwí-amba arááíwakaawe. Mindásafena Pépíróni-naopaꞌa tawisínaawisi uwágúwana waási taíꞌáguraawe siyáiye.

Minkákémbó isááwánda wíyómpakemba moóráwigo séna

kesí waásisono. Sáwíꞌo ontembá miyá ofáínifo mindáópaꞌa túwáaro. Miwítí sáwí-meyamba máéfainifo mindáópaꞌa túwáaro.
Pépíróni-naopaken-kwaasi sáwíꞌo úmae iyáamba Maníkó misáwí-tántááꞌá imáyáa éna sáwí-meyamba wétimifo mindáópaꞌa túwáaro. Maníkóo mindáópaken-kwaasi sáwíꞌo ontáfé sáwíꞌa uwátinkaao. Sáwífaꞌ-iꞌa sáwíꞌo ontáfé kaesá-úmai sáwí-meyamba tímaꞌmae iyuwó. Tirááímo tain-kísáúmó maésamo sésa kawe-kísáúsá wémaumne sentembá títeꞌo índa-iꞌa uwátinke tirumbá sáwíꞌa uwátinkaao. Miwí túma maimaé iyésa sésa seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásíyáꞌá kawáánúndampo ímba ketoꞌ-ínínkáántá éta ifiꞌá tánaumne siyáawe. Maníkó Fasiꞌaénkó aaifimbá maitínkáíwai seyaafá-fásíꞌáémbó tokáimba póna mimbórá-kánáá sáwí-meyamba timínasa tuwímbai puwíyasa ifiꞌá táíyana aawaimá
táínasa puwíyana mindáópaꞌa iyamá káwíníye
siyáiye.

Simásuwena séna seyaafáꞌ-máráfákén-káwáá-wáásísómbá Pépíróni-naopaken-kwaasiti sáwí-amba arááíwaesa fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌa sáwíꞌo owí mindáópaꞌa iyamó káínda-umumba awánésa toikafó-íꞌa urésa ifiꞌá tánááwe. 10 Miwítí sáwí-meyamba awánésa tataꞌá ínasa táátafesa ésa némpa mésa séséꞌá ésa sésa óraaꞌ-naopaꞌa Pépíróni-naopaꞌo awánáúndasa siruntá wéiye. Fasiꞌaén-dáópaꞌa isaná mimbórá-kánáá sáwí-meyamba tiyáiye sénááwe.

11 Síyasa Pépíróni-naopaken-kwaasi óntama ímbo méyánuronkaꞌa pukáantafesa mindásafesa seyaafáꞌ-máráfáꞌá óntamo tímaꞌmae nón-kwaasi ifiꞌá tánááwe. 12 Miwítí óntama tímaꞌmae nón-ontama óraaꞌ-ontamba tuwésa kaweꞌ-óntámbá fíꞌo-fiꞌon-ontamba méyánuraan-ontane kaweꞌ-únánkwátói tuwímbai sokón-unankwatoiye tuwímbai naae-únánkwátóiye taaimá kaweꞌ-wíyúmbó in-tááíyé tuwímbai-tantaaꞌa póí áwááyaantamba ésa taaisambá ésa naae-óntántámbá ésa fasiꞌaén-óntántámbá ésa aúfáíwaraꞌ-ontantambo úmakaan-tantaaꞌe 13 asaa-wiyún-kánámá tómpímbó uwándaan-kanawe asaa-wiyúmbó ún-kanawe asaa-wiyúmbó úm-basawene ándá-aran-done masawéne kanaráán-tóné antiríyáán-tóné póíma tuwímbai purumakawé sipisípiye ósiye póímo maimaé nón-taone wayó-kísáúmó máén-kwaasiye miyám-baaran-tantaaꞌa Pépíróni-naopaken-kwaasi ímba méyámbaresa pukáantafesa ifiꞌá tésa 14 sésa tirááímo tain-tántááꞌá taíꞌáímba miwítí óntawe miwítí toꞌwaaiyé taíꞌáímba póna ímba anekaꞌá paápé íníye sésa 15 óntamo tímaꞌmae nón-kwaasi miyán-tántááꞌá timésa óraaꞌ-ontambo máén-kwaasi Pépíróni-naopaꞌo sáwí-meyambo máémba awánésa tataꞌá ínasa táátafesa ésa némpaꞌa mésa toikafó-íꞌa urésa ifiꞌá tésa 16 séséꞌá ésa sésa óraaꞌ-naopaꞌa Pépíróni-naopaꞌo awánáúndasa siruntáán-iye. Miwí kaweꞌ-únánkwátói naae-únánkwátóiye sokón-unankwatoiye urésa miwítí toꞌwaaí óraaꞌ-ontamba tuwésa maimái uwásokaawe. 17 Mimbórá-kánáá miwítí óraaꞌ-ontama sáwíꞌa uwásukaiye sénááwe. Nompín-táónkoni tifoísáíye nompín-táómpimbo kísau máéwiye nompín-táómpimbo úwoimo nówiye nompín-táómpimbo óntamo tímaꞌmae nówiye miyáumai-waasi mindáópaꞌa iyamó kain-úmúmbá awánésa némpa mésa sésa mindáókoma seyaafáꞌ-náókomba íyáákarain-daokon-iye sésa 19 tirunkó sáwíꞌa ínasa ofaimá káúmai tiꞌnómpáꞌá tuwésa toikafó-íꞌa urésa ifiꞌá tésa séséꞌá ésa sésa óraaꞌ-naopaꞌa Pépíróni-naopaꞌo awánáúndasa siruntáán-iye. Mindáópaken-kwaasi sáwífaꞌ-ontama makáamba pósa nompín-táómpimbo nón-kwaasi seyaafáꞌnánká sáwífaꞌ-ontamba maiyáawe. Mimbórá-kánáá mindáóꞌa sáwíꞌa uwásukaiye sénááwe.

20 Kemá Yóni súnda kembiwí wíyómpaꞌo méraawiye Maníkóní waásiye Ísuni aantá-waasiye Maníkón-aaimo simátímakaawiye tirunkó kaweꞌá íníye. Pépíróni-naopaken-kwaasi kembiwí sáwíꞌa uwátínkáámba póna Maníkó anondáá sáwí-meyamba timínana póna tirunkó kaweꞌá íníye kemá Yóni súne.

21 Minkákémbá wíyómpaken-kisau-waasigo fasiꞌaéwí óraaꞌ-ontamba umbaiséꞌo tón-ontamba maimaéna

uwí-nómpáꞌá mámetuwena séna minúmbáí-óntámbó mámetuwáúndamo nompímbó kúwáfeꞌwintemba minórááꞌ-náóko Pépíróni-naokomba fasiꞌámai sáwíꞌa uwásuwaanasa ímba anekaꞌá ónááwe.
22 Mindáópaꞌa waási ímba anekaꞌá uwíyemba tufuwésa kámemba tésa tayoíntésá imá sésa ímba miyá síyasa isánááwe. Seyaafá-tántááꞌá ímba íyasa awánánááwe. Tómbá ímba agaíyamba awánánááwe. 23 Ómbá ímba kúraꞌmae níyamba awánánááwe. Aarewé waaiyé toꞌwaaí ésamo síyamba ímba isánááwe. Mindáópaken-kwaasi óntamo tímaꞌmae nón-kwaasi seyaafáꞌ-máráfáꞌó tímaꞌmae

nón-kwaasi íyáákaraawe. Fintómó naambá seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí tuwánésa karoꞌá sésa kaweꞌán-owe sésa misáwí-ámbá arááíwakaawe.
24 Mindáópaken-kwaasi imáyáa tímúwasa Maníkón-aaimo simátímakaawiye Maníkóní waásiye tínkamuwasa pukáamba póna Maníkó anondáá sáwí-meyamba tímakaiye siyáiye.

Copyright information for `AUY