Revelation of John 21

Aú-marawe aú-wiyom-barukon-aai.

Minkákémbó awánááwánda marawé wíyóm-baruꞌe taíꞌáguwana aú-marawe aú-wiyom-baruꞌe wérowana mararáꞌá uwí-nómbá ímba wérowaꞌa awánááwánda aú-naoꞌa kaweꞌ-náóꞌ-úramba

wíyómpaꞌa paápé uréna Maníkómpákémbá kuména Yérúsaremufakaan-daoꞌa úmbanifo aú-naoꞌa úwana aú-ininko aú-unankwatoi toꞌwaai urénamo awaaikómpáꞌó wintembá mindáóꞌa toꞌwaaí úmakowana
kawáániwaini ayáí-afarakemba moóráwigo óraaka séna káféꞌa Maníkómó mérainda waásifimba ména miwíséꞌa mérainasa miwí wení waási-iꞌa íyana miwíséꞌa ména ímbo tiyuwáínda miwí tiꞌnimá uwátiyuwainana ááéraan-tantaaꞌa seyaafá taíꞌásuwainasa pósa ímba puwésa ímba toikafó-íꞌa ésa ímba ifiꞌá tésa ímba tíꞌa éna miyá íníye siyáiye.

Súwana kawáániwaini ayáí-afaraꞌo mérowi séna seyaafá-tántááꞌá aúma úne simásuwena séna maanááímó simámunda aúfáífimba agauwó. Minááí éraiꞌ-aai póna paápé íníye simásimena séna seyaafá-kísáú taíꞌáwiye. Aifaꞌé ánaaenkoni áwáuma kemá úne. Ááéma méꞌa kíféꞌwaraꞌa méꞌa maéꞌmaeꞌa ónaumne. Seyaafá-tántáákóní áwáuma kemá úne. Nontáfénamo tinkáíndawi nombá tíménasa ímbo méyámbaraiyamba úwoi tíménasa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe. Sáwí-tantaakombo íyáákaawi kempákémbá kawe-tántááꞌá seyaafáꞌó tíménda miwítí Fasiꞌaénkó onasá kesí iyámpóí-iꞌa ónááwe. Énifo ímbo fasiꞌámaimo keséꞌo méraawiye ímbo keséꞌo kááísamaimo méraawiye sáwíꞌo owíyé waásimo tínkamowasamo púwówiye aare-úméné waai-úménémó owíyé fintómó naawíyé úwaaꞌo owíyé karoꞌ-máníkóné waántá-waasiye-imayaamo mósá márááwiye karoꞌ-ááímó sewíyé miyámó on-kwáásí sáwí-marupaꞌa iyamá kámakama éna sáwí-wiyumbo im-bárúpáꞌá Maníkóní némpaꞌa mésa maéꞌmaeꞌa ónááwe siyáiye.

Súwana wíyómpakemba afakaeté-kisau-waasi afakaeté-taufaꞌa tokésa afakaeté-sawi-meyambo tímakowifinkemba moóráwigo simásimena séna tinaꞌá Ísun-aaisafesa timankúnkúmbo owí kentí sáwí-meyambo maiyáiwaini aú-ininkaambo on-kwáásí aráánáméno súwana 10 Maníkóní ámútanko kempímbá óraaꞌa uwásinkowana síꞌmaena óraaꞌa ayáátááꞌ-omapimba mósinkena awánaao súwaꞌo awánááwánda kaweꞌ-náóꞌ-úramba Yérúsaremufakaamba wíyómpakemba Maníkómpákémbá kumúwana 11 Maníkóní sámo kaimbá mindáópaꞌa wérontafena mindáóꞌa sán-kówasa óraaꞌ-ontambo tuwésamo maiyáan-ontambo taaéná-wisiyan-ontambo makáawana sámo kaintembá mindáóꞌa miyá éna sán-kwégowasa 12 síꞌá óntantamba sanaan-úramba úmakowana misípímbá ontá sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-ontama wérowasa minóntáráꞌá wíyómpaken-kisau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi káráwiyesa mérowana Ísarerin-ááninton-tuwiꞌa sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi-tuwiꞌa minóntáráꞌá agaimakówana 13 aafáúmó íyáúsun-aempaꞌa kaumbo-óntá úwana aafáúmó kúwáferon-aempaꞌa kaumbo-óntá úwana séfasefaꞌ-aempaꞌa kaumbo kaumbó úwasa 14 óntamba sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-ontamba marésa minóntánkáꞌá síꞌá úmakowasa minóntánkáꞌá kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwaini aantá-waasi-tuwiꞌa agaimakówaꞌa awánaraumne.

15 Awánááwánda wíyómpaken-kisau-waasigomo simásímakaiwai ayáámpimba moórá-taemoꞌa korí-óntántámbó úmakon-taemoꞌa tokéna mindáóꞌe minóntáwé misíꞌémó awaiyaꞌmaráínda-taemoꞌa tokéna 16 mindáópaꞌa wení taemótamba séfasefaꞌ-aempaꞌa awaiyaꞌmaréna toráúfaꞌa awaiyaꞌmarówana seyaafáꞌ-áémpáꞌá awaiyaríꞌa éna ayáátááꞌa 12,000 úwana 17 síkóní aꞌnónkáꞌó awaiyaꞌmarómba 144 úwana waásimo torausúmba miyá úwana 18 misíꞌá taaéná-wisiyan-ontantamba úmakesa mindáóꞌa korí-óntántámbá úmakowana sámo kaintembá úwasa 19 síꞌó úmakon-ontankaꞌa toꞌwaaí úmakesa kaweꞌ-óntántámbá toꞌwaaí úmakesa aifaꞌá taaéná-wisiyan-ontamba makésa miwá afóforaꞌa sokón-ontamba fasiꞌaén-óntámbá marésa miwá afóforaꞌa waén-óntámbá marésa miwá afóforaꞌa taaéná-wisiyan-ontamba marésa 20 miwá afóforaꞌa fafután-óntámbá marésa miwá afóforaꞌa naae-óntámbá marésa miwá afóforaꞌa uriyon-óntámbá marésa miwá afóforaꞌa taaéná-wisiyan-ontamba fasiꞌaén-óntámbá marésa miwá afóforaꞌa uriyon-óntámbá marésa miwá afóforaꞌa taaéná-wisiyan-ontamba marésa miwá afóforaꞌa sokón-ontamba marésa miwá afóforaꞌa naae-óntámbá marésa miyáumai-ontamba toꞌwaaí úmaresa 21 moórá-ontaraꞌa súwáásuwaakisamba úmakesa sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-ontaraꞌa sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-suwaasuwaakisamba minóntáráfámbá úmakesa aambá korí-óntántámbá akwíꞌmakowana sámo kaintembá uráiye.

22 Sámo kaintembá úwana Fasiꞌaénkó Maníkó seyaafá-fásíꞌáénkwáráwíyé kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwaiye méroyana póna ámáán-damba ímba wérowaꞌa awánááwánana 23 mindáópaꞌa Maníkóní sámo kainkó sáma kátinkowana kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai miyá úwana póna aafáúwé wíyóne mindáópaꞌa ímba wérowaꞌa awánááwánana 24 mindáópaꞌo sámo kátínkáíwai seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí sáma kátinkainasa seyaafáꞌ-máráfákén-káwáá-wáásí túwíꞌo wéraindawi mindáópaꞌa koméraiyana 25 mindáópaꞌa nóꞌwaamba ímba ínasa pósa síꞌ-óntámá ímba úmaresa úwoi tisúwéwana wérainasa 26 seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásí túwíꞌo wéraindawi miwítí kawe-tántááꞌá maimaésa mindáópaꞌa koméraiyana 27 mindáópaꞌa sáwí-tantaaꞌa ímba wérainasa sáwíꞌo íyawiye karoꞌ-ááímó síyawiye ímba iméraiyasa kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwaini aúfáí-wandaaifimba aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyawi-tuwiꞌa agaimakáinda-waasi aantemba mindáópaꞌa koménaawe.

Copyright information for `AUY