Revelation of John 22

Minkákémbá wíyómpaken-kisau-waasigo moórá-nomba aráásimuwana mindómbá sámo kón-domba úwasa waási nésa maéꞌmaeꞌo íyan-domba Maníkóe kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwainte

tiyáí-afarakembo kumúmba
mindáókoni aampimbá kumúwana séfasefaꞌ-aipaꞌa taaimá wéna arambá iyówana waási nésa maéꞌmaeꞌo íyan-taeramba moórá-wiyonka moórá-wiyonkaꞌa arambá wéiyena úwana mintáénáma seyaafáꞌ-wáásí newaná ímba tíꞌa éna taiꞌáínana Maníkómó sáwíꞌa ofo túwáaromo sínda-tantaaꞌa ímba wérainana Maníkóe kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwainte tiyáí-afama wérainasa wení kísau-waasi wen-ímáyáá mósá marésa wenóiꞌa awánésa wenáwíꞌa túwayaankaꞌa agaimaráíyana nóꞌwaamba ímba ínana aaꞌá ímba káínana Fasiꞌaénkó Maníkó sáma kátinkainasa pósa ómbá ímbo kúrárémba kawáá-kísáú maimaé iyésa ménaawe.

Minkákémbá wíyómpaken-kisau-waasigo simásimena séna minááí éraiꞌ-aai póna paápé íníye. Fasiꞌaénkó Maníkó wenáái simátíméwi wení ámútambo tímíwai wení kísau-waasigomba wíyómpakemba aiꞌmaréna séna kárikaꞌo paápé índa-tantaaꞌa kesí kísau-waasi aráátimiyo siyáiye súwana Ísu séna isaaó. Kárikaꞌa kumónaumne. Mináúfáífímbó wérain-aaimo kárikaꞌo paápé índa-aaimo isésamo taawiyafíyawi tirunkó aamoí íníye Ísu siyáiye.

Súwaꞌa kemá Yóni minááí iséꞌa awánéꞌa wíyómpakewi aráásímakaiwai aísamaifimba kífaeꞌa wen-ímáyáá mósá maránae séꞌa ówánana simásimena séna ímba miyán-uwo. Emó ení waásimo Maníkón-aaimo simátímakaandawiyemo maanáúfáífínkén-ááímó taawiyáfón-kwaasiyemo Maníkóní kísau-waasimo ontembá kewáráꞌá Maníkóní kísau-waasi úmpo ken-ímáyáá ímba mósá maré Maníkón-ímáyáá aantemba mósá maraaó siyáiye.

10 Simásimena séna maanáúfáífínkén-ááímó paápé índa-tantaaꞌa kárika paápé ínífo ímba aúpáꞌó márénda aforaꞌá maraaó. 11 Minkánáámó tínda sáwíꞌo íyawi sáwíꞌa íyasa sáwíꞌo úmaimo méraiyawi sáwíꞌa úmai mérewasa kaweꞌó íyawi kaweꞌá íyasa kaweꞌó úmaimo méraiyawi kaweꞌ-úmai ménaawe siyáiye.

12 Súwana Ísu séna ísáaro. Kárikaꞌa kumónaumne. Kemó máén-kisaugoni méyámbá maimaéꞌa kumónaumne. 13 Aifaꞌé ánaaenkoni áwáu kemá úne. Ááéma méꞌa kíféwaraꞌa méꞌa maéꞌmaeꞌa ónaumne

Ísu siyáiye.

14 Súwasa mindáókoni ontaráꞌá iyésa taaéramba nésa maéꞌmaeꞌo íyantafesa unáánkwátóimo non-kwíyówanamo kaweꞌó intembá miwí kaweꞌ-úmai méraawana tirunkó aamoí wéiye. 15 Sáwíꞌo owíyé fintómó naawíyé úwaaꞌo owíyé aare-úméné waai-úménémó owíyé waásimo tínkamowasa púwówiye karoꞌ-máníkóné waántá-waasi-imayaamo mósá márááwiye karoꞌ-ááísáfésa aamoimó owíyé miyámó úmaesamo kowí mindáópaꞌa ímba iyónááwe.

16 Ísu séna kemá Ísu wíyómpakemba kesí kísau-waasigomba aiꞌmaráúnana kentópaꞌa kuména minááí Fasiꞌaénkóní waási isáíwae séna kusimátímakaiye. Kemá Téfítin-aísaafitantambo uráundawi éꞌa aafáúmó íyáúsisanamo wérain-oꞌa kemá úne Ísu siyáiye.

17 Súwasa Maníkóní ámútankoe kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwaini aú-ininkaambo on-kwáásíyé sésa Maníkómpáꞌá teró síyasa minááímó ísááwi Maníkómpáꞌá teró sénááwe. Nontáfénamo tinkáíndawi Maníkómpáꞌá teró. Maníkómpáꞌá kónae síyawi tíyana Maníkó maéꞌmaeꞌo íyan-domba úwoi timínasa nésa maéꞌmaeꞌa ónááwe.

18 Kemá Yóni paápé índa-tantaaꞌa maanáúfáífímbá agaimaréꞌa maanáúfáífínkén-ááímó isáíyan-kwaasisafeꞌa óraaka séꞌa maanááífímbó tuwímbaimo kentí imáyáafinken-aaiwaraꞌo síyanamo éna Maníkó sáwí-meyambo timínda agaimaréꞌo simátimunda-sawi-meyamba timíníye. 19 Tuwímbaimo maanááífínkémbó paápé índa-tantaaꞌo tínaaembo uwámiyanamo éna Maníkó minkwáásísáféna séna minkáwéꞌ-náópaꞌa ímba iyéꞌa maéꞌmaeꞌo íyan-taeramba ímba nánááwe. Maanáúfáífímbó simátimunda-aaisafena síníye kemá Yóni súne.

20 Minááí éraiꞌ-aain-iye siwáí kárikaꞌa kumónaumne sisaꞌá éraiꞌ-aain-ifo Fasiꞌaénkó Ísu éraiꞌa úwoi kumuwó súne.

21 Fasiꞌaénkó Ísu Maníkóní waási úwoi túwaꞌnai ínaꞌa méraaro. Minááí éraiꞌ-aain-iye.

Minááí taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY