Revelation of John 5

Owepámakaan-kwandaaigon-aai.

Miyá suwaꞌó awánááwánda kawáániwaini ayáí-afaraꞌo mérowin-ayáánúrapaꞌa owepámakaan-kwandaaima séfasefaꞌ-aempaꞌa aúfáímo wéron-kwandaai tokéna ímba awánáíwae séna afakaeté-senomba minkwándááíyáꞌá tásuwena tokówaꞌa wíyómpaken-kisau-waasi fasiꞌaéwímbá awánááwánana óraaka séna nááwa kaweꞌ-wáásígówá misénómbá kanaaꞌá tátuwena faríyámai awánáíniyo súwana wíyómpakewiye marapákéwíyé waántá-marupakewiye seyaafáꞌnánká misénómbó tátuwesamo awánáíyamba uwófíꞌa ónááwe. Kaweꞌ-úmai mésa misénómbá ímba tátuwaiyan-kwaasi mérontafeꞌa ifiꞌá wétasuwaawanana minórááꞌ-wáásífínkémbá moóráwigo simásimena séna ifiꞌá táánafo awánaao. Moóráwigo Yúndaan-andafakewi íyáákaraiwai Téfítin-aísaafitantambo uráiwai sáwí-tantaakomba íyáákaraimba póna kanaaꞌá misénómbá tátuwena minkwándááí fariyáíníye siyáiye.

Súwaꞌo awánááwánda minéíyáímbó túnarowiye minórááꞌ-wáásíyé kawáániwaini ayáí-afaraꞌa úkúrowana moóráwigo sipisípi-araakaawi kawáániwaini ayáí-afaraꞌa ména tufúwana puwéna íyáfasinkaiwaiyaamba ména aꞌnómpínkémbá afakaeté-taanaimba wérowana afakaeté-auramba wérowana mináúránkóní áwáuma Maníkóní ámútanko afakaeté-fasiꞌaen-amutamba uráisana Maníkó wembá aiꞌmáráísana seyaafáꞌ-máráfáꞌá kunkwéniye. Misípísípí-áráákaawi kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai téna kawáániwaini ayáí-afaraꞌo mérowin-ayáánúrapakemba tafú úmakaan-kwandaai maiyéna minéíyáímbó túnarowiye moórá-waai úmai éíyain-oraaꞌ-waasiye sipisípi-araakaawi aísamaifimba kífaesa uwíyemba tokésa óntankon-awiꞌa korí-óntántámbó úmakaan-taufaꞌa taꞌótorowana mimpímbá asaa-wiyúmbó ún-kanama wérowana minkánágóní áwáu Maníkóní waási wempáꞌó inaimó sembá minásáá-wíyúmbó isáíntemba inaimó sembá wéisaiye. Aú-ima maarán-ímá siyáawe.

Embá tufúwa puwémo íyáfasinkaanda mindásafe sáwíꞌo ompínkémbá tíꞌmai Maníkóndé-iꞌa uwátínkaraane. Seyaafáꞌ-ándáfákémbá tuwímbai wétiye fíꞌo-fiꞌon-aaimo sen-kwáásífínkémbá tuwímbai wétiye fíꞌo-fiꞌon-tuwaraꞌ-waasifinkemba tuwímbai wétiye seyaafáꞌ-máráfákémbá tuwímbai wétiye miyámó óndasafe kawekó-úramba po kanaaꞌá misénómbá tátuwe wandaaimá fariyáínone.
10 Kawáá-íꞌa uwátínkaraanasa Maníkó kentáásí Fasiꞌaénkóní kísau maésa marapáꞌá mésa waásiyaꞌa kawáánónááwe. Mindásafe misénómbá tátuwe wandaaimá fariyáínone
sésa minímá siyáawe.

11 Suwaꞌó awánááwánda wíyómpaken-kisau-waasi áfááraumai sáwífa uwaꞌá ímba kanaaꞌó toráúsóraan-kwaasi mésa kawáániwaini ayáí-afaraꞌa minéíyáímbó túnarowiye úkúresa 12 maarán-ímá óraaka siyáawe.

Sipisípi-araakaawimba tufúwana puwéna íyáfasinkaiwai kawekó-úramban-iye. Mindásafena póna wení fasiꞌaénkó waéꞌwaeꞌa isaná kawe-tántááꞌá máráísana wení kaweꞌ-ímáyáágó waéꞌwaeꞌa isaná waásiyaꞌa kawáánúmae íyísana
wenáwíko óraaꞌa isaná wení fíꞌoran-awau waéꞌwaeꞌa isatá wenáwíta mósá maráúmne
sésa miyán-ímá suwaꞌá ísaraumne.

13 Minkákémbá wíyómpakewiye marapákéwíyé waántá-marupakewiye uwí-nómpínkéwíyé maarán-ímá siyáawe.

Kawáániwaini ayáí-afaraꞌo méraiwaine sipisípi-araakaawi kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwaine túwíꞌa mósá maréta túwíꞌa óraaꞌan-iye súnanasa kentí fíꞌoran-awau waéꞌwaeꞌa ínana kentí fasiꞌaémbá waéꞌwaeꞌa íníye
sésa miyán-ímá suwaꞌá isááwánasa
14 minéíyáímbó túnarowi sésa éraiꞌ-aain-iye suwasá minórááꞌ-wáásísómbá aísamaifimba kífaesa wen-ímáyáá ésa áwíꞌa mósá makáawe.

Copyright information for `AUY