Revelation of John 6

Ísu misénómbó tátukain-aai.

Wen-ímáyáá mósá márówaꞌo awánááwánda sipisípi-araakaawi kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai aifa-sénómbá tátuwowana minéíyáímbó túnarowifinkemba moóráwigo óraakaꞌa wíyónaaiyaamba séna tiyó súwaꞌa iséꞌa awánááwánda moórá-poigon-awiꞌa ósi waén-ósígó moóráwigomba ayááꞌmaena túwana imá ayáámpimba tokówana moóráwigo íyáákaraiwaini kámoꞌa ámakowana íyáákaraiwai namuro-wáásí íyáákanae séna kúwaꞌa awánaraumne.

Minkákémbá kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai minkáké-sénómbá tátuwowana minéíyáímbó túnarowifinkemba moóráwigo séna tiyó súwaꞌa isááwánana moórá-poigon-awiꞌa ósi naae-ósígó moóráwigomba ayááꞌmaena túwana paepáéꞌa aména fasiꞌaémbá amúwana taumó karáíyan-tantaaꞌa ifátuwowasa tiyésa tínkankaawe.

Minkákémbá kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai minkáké-sénómbá tátuwowana minéíyáímbó túnarowifinkemba moóráwigo séna tiyó súwaꞌa iséꞌa awánááwánda moórá-poigon-awiꞌa ósi fafután-ósígó moóráwigomba ayááꞌmaena túwana tuwináíyan-tantaaꞌa tokówana minéíyáímbó túnarowifinkemba moóráwigo aawaí táínana kári-tomba wéraintafena séna moórá-kanaa-kisaugoni méyán-tómbá kári-tomba maésa moórá-mora maénááwe. Masawémbo fatíyón-taeramba mintáímá ímba sáwíꞌa ínone. Ándágo arampinkémbá anombó naan-kísáú ímba sáwíꞌa

ínone siyáiye.

Minkákémbá kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai minkáké-sénómbá tátuwowana minéíyáímbó túnarowifinkemba moóráwigo séna tiyó súwaꞌa iséꞌa awánááwánda moórá-poigon-awiꞌa ósi uriyon-ósígó moóráwigomba ayááꞌmaena túwasa minkwáásígón-áwíꞌa puwíyé suwaná wenánaaembo túwain-awiꞌa puwí-áémpáꞌé siyáawe. Seyaafáꞌ-márámá éíyainkaꞌa tuwínkaaꞌ-éna fasiꞌaémbá timúwasarai moóráfaꞌa wéwesarai tínkambae kuyasá púwúwana aawaí tówana tómbá ímba úwasa púwúwana tíꞌa úwasa púwúwana afáá-póísónkó waási fówasa púwúmba tuwánaraumne.

Minkákémbá kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai minkáké-sénómbá tátuwowaꞌo awánááwánda Maníkóntáfésa ísámai póí tufúꞌmaimo agáún-ontan-taaregoni améndaampaꞌa waási timankó méraawe. Minkwáásísómbá Maníkón-aai simátímaꞌmaesa íyúwasa aaisambá tiyésa tínkamuwasa pukésa 10 óraaka sésa Fasiꞌaénkóo fasiꞌaén-úramba mé fíꞌoran-kaweꞌa e éraiꞌ-aaigoni áwáugo po marapáꞌ-wáásímó sínkankaawi nóran-kanaawa anondáá aaí simátinkewa sáwí-meyamba timínono suwaná 11 moóráwigo waén-únákwátói moórá-mora tiména séna kárikaꞌa timuꞌmáréwasa kembiwímó Maníkóní kísaumo maiyáantemba Maníkóní waási miyámó ombá tínkamiyasa puwíyana taiꞌáínaꞌa miwítí

sáwí-meyamba timénaumne siyáiye.

12 Minkákémbá kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai minkáké-sénómbá tátuwowaꞌo awánááwánda óraaꞌ-marima tówana aafáú fafuwéna fafután-ámpántáráámbá úwana wíyómba naaeríríꞌa úwana 13 óraa-fiyunda torówana taaéramba ímbo áfumo karón-taeramba kunténa marapáꞌó kúmíntenkaamba oꞌá káísuwena marapáꞌá kunkáiye. 14 Wátóimo usisi fámáráántemba sokón-tawaai usisi fámarena áwiyokuwana seyaafáꞌ-ómáꞌé nonafufumpaꞌ-máráwé moóráfaꞌ-morafata uráiye. 15 Marapáꞌ-wáásíyáꞌó kawáán-uráawiye óraaꞌ-waasiye i-wáásítí óraaꞌ-waasiye óntawaraꞌ-waasiye fasiꞌaénkwáráꞌ-wáásíyé wayó-kísáúmó máéwiye úwoimo nón-kwaasiye seyaafáꞌ-wáásíyé omápine óntampine óntan-aifine aúpáꞌá

mésa
16 omákontafesawe óntankontafesawe sésa kawáániwaini ayáí-afaraꞌo méraiwaiye sipisípi-araakaawiye suwánésarai tíyámba uwásínkááfainifo faiwíꞌwé káátaaro. 17 Tíyámbo uwásinkaiyan-kanaa tisatá ínta aseránaumpo faiwíꞌwé káátaaro sumbá ísaraumne.

Copyright information for `AUY