Revelation of John 7

Ísareri-waasi 144,000 waasimo méraan-aai.

Iséꞌa minkákémbó awánááwánda wíyómpaken-kisau-waasi éíyaimba mésa seyaafáꞌ-márágóní éíyain-aempaꞌa mésa mararáꞌé taaiyaꞌé uwí-nónkáꞌé fiyúndá toráífo sésa taꞌótokowaꞌo awánááwánda wíyómpakemba moórá-kisau-waasigo aafáúmó íyáúsunkakemba téna agáén-tantaaꞌa Maníkó fasiꞌaénkwáráwíndé toréna minéíyáíndárau táántena Maníkómó marawé uwí-nóné sáwíꞌa íya-fasiꞌaembo tímakon-eiyaindarau táántena óraaka séna marawé taaiyé uwí-nóné ímba sáwíꞌo íyamba amuꞌmakéwata Maníkóní kísau-waasi túwayaankaꞌa aúfái agaimáráanata kembiwí ánaaemba marawé taaiyé uwí-nóné sáwíꞌan-oro súwaꞌa isááwánana séna Ísarerin-ááninton-tísaifitantambo uráawi túwayaankaꞌa Maníkóní aúfái agaimakáawi torauséna séna 144,000 waasin-owe. Minkwáásí Yúndaan-andafaken-kwaasi 12,000 uwasá Rúpenin-andafakemba 12,000 uwasá Kátin-andafakemba 12,000 uwasá Ásan-andafakemba 12,000 uwasá Náfatarain-andafakemba 12,000 uwasá Mánásaan-andafakemba 12,000 uwasá Símiyonin-andafakemba 12,000 uwasá Rífáin-andafakemba 12,000 uwasá Ísákaan-andafakemba 12,000 uwasá Sépiyuraanin-andafakemba 12,000 uwasá Yósepin-andafakemba 12,000 uwasá Pénisaminin-andafakemba 12,000 uwasá miyáumai-waasi Maníkóní aúfái túwayaankaꞌa agaimakáawe súwaꞌa ísaraumne.

Ísu Káráísitini waási-taai.

Iséꞌa minkákémbó awánááwánda sáwífaꞌ-waasi ímbo kanaaꞌó toráúsóraan-kwaasi mésa seyaafáꞌ-máráfákén-kwáásíyé seyaafáꞌ-ándáfákén-kwáásíyé fíꞌo- fiꞌon-tuwaraꞌ-waasiye fíꞌo-fiꞌon-aaimo sun-kwáásíyé mésa kawáániwaini ayáí-afagon-aúrampaꞌa mésa kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwain-aúrankaꞌa mésa waén-únánkwátói urésa aamoí untáfésawe sésa písóí-anama tokésa 10 óraaka sésa Maníkó kentáásí Fasiꞌaénkó kawáániwaini ayáí-afaraꞌo méraiwaiye kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwaiye sáwíꞌo úndafinkemba kaweꞌ-ámpátá méwésinkaaye suwasá 11 wíyómpaken-kisau-waasi seyaafáꞌá kawáániwaimo mérain-aempaꞌe óraaꞌ-waasiye éíyaimbo túnarowiye úkúresa mésa kífaesa Maníkón-ímáyáá ésa áwíꞌa mósá marésa 12 sésa éraiꞌ-aain-iye séta Maníkón-áwíꞌa mósá maráúnanasa wení fíꞌoran-awauma waéꞌwaeꞌa isaná wení kaweꞌ-ímáyáágó waéꞌwaeꞌa isatá wentáféta súwisa súnana wenáwíꞌa óraaꞌa isaná wení fasiꞌaénkó waéꞌwaeꞌa isaná waásiyaꞌa kawáánúmae íyísata éraiꞌ-aai iyésá súne siyáawe.

13 Minkákémbá óraaꞌ-waasifinkemba moóráwigo sísai ena séna waén-únánkwátóimo uráan-kwaasi nááfakena nááwiyaꞌo súwaꞌa 14 kemá séꞌa óraakoo ken-ímba isáúmpo emá ísaraane séwánana wemá séna miwí óraaꞌ-umbaima tíméwasa Maníkómbá ímba auwésa fasiꞌámai méraawe. Unáánkwátóimo non-kwíyówanamo kaweꞌó intembá miwí kentáásí sáwí-meyambo maiyáiwai puwúwana naaemó kunkáimba pósa waén-únánkwátóiyaamba úmaresa kaweꞌ-úmai méraawe. 15 Mindásafesa Maníkó kawáániwaini ayáí-afagon-aúrampaꞌa mésa aafáyáaraꞌe fénáímpinkaꞌe nóꞌwaane wempáꞌá wení kísau maimaꞌmaimaꞌá wéowe. Kawáániwaini ayáí-afaraꞌo méraiwai miwí tapáínana 16 ímba anekaꞌá tááin-téna nontáfénawaraꞌa ímba tinkáínana miwí tineꞌá ímba aaꞌá kéna ímba kokoꞌá ínasa kaweꞌ-úmai méranaawe. 17 Kentáásí

sáwí-meyambo maiyáiwai kawáániwaini ayáí-afagoni afufumpimbá méraimba póna miwíyáꞌá káráwiyena tíꞌmaena kaweꞌ-nómpáꞌá mótinkainasa minkáwéꞌ-nómbá nésa maéꞌmaeꞌa ónááwe. Maníkó miwí tiꞌnimá uwátiyuwainasa ímba ifiꞌá táíyana moórá-tantaaꞌa ímbo aáfáán-tuwáíyamba kaweꞌ-úmai méranaawe óraaꞌ-waasifinkemba moóráwigo simásímakaiye.

Copyright information for `AUY