Revelation of John 9

Isááwánana minéíyáíndárau tínaaemba moóráwigo uwíyemba tufúwaꞌo awánááwánda wíyómpakemba moórá-oꞌa káísúmaena marapáꞌó kunkón-okomba moóráwigo kíma aména maipímbá aféúmbá ímbo wérom-baipinken-kima amúwana maimaéna mimbáíkóní ontá tisuwówana kísaumo ésamo agáéwanamo óraaꞌ-umumbo intembá mimbáípínkémbá iyéna aafáúwárá wíyónkwaraꞌa mófaituwowana minúmúmpínkémbá faꞌnóríntónkó marapáꞌá kuména taaikáúꞌó kafúwówanamo títeꞌo intembá mifáꞌnóríntónkó miyá-fásíꞌáémbá torówana mifáꞌnóríntóntáféna moóráwigo simátimena séna taaiwará owáíwárá karaan-tantááꞌwáráꞌá ímbo nembá Maníkóní aúfái túwayaankaꞌa agaimakáan-kwaasi ímbo tíyémba Maníkóní aúfái túwayaankaꞌa ímbo agaimakáan-kwaasi tíyáaro. Ímba puwíwáífo ímba óraakaꞌa tiyéꞌa séfataase-wiyonkaꞌa tiyáíyana tíꞌa íno. Taaikáúꞌó kafúwówanamo títeꞌo intembá miyán-tíꞌá íno. Minkánááfímbá títe ínasa puwónaumne síyambanifo puwíyan-amba saafá uwááesa túnaresa ménaawe siyáiye.

Súwaꞌo awánááwánda mifáꞌnóríntónkó moórá-poigon-awiꞌa ósiyaa-faꞌnorintomba mésa tiyáíyanesa toꞌmayaa ésa waási-toikaan-urésa tiꞌnómpímpáꞌá óntankon-awiꞌa korísámbó úmakon-kamoꞌa wiyówana miwí tiꞌnóntáu ayáátááꞌa aare tiꞌnóntáuraamba úwana miwí túwááyaamba fasiꞌaémbá óraaꞌ-iyanti túwááyaankaamba úwasa tíyaafaiyaꞌa fasiꞌaén-kwénómbá fafériyesa tiyánaesamo tiyáántámbo taantembá mifáꞌnóríntónkó tiyóísántámbá tésa 10 miwí timéraampaꞌa waifain-áwááyaankaamba ésa waásimo faawanamó títeꞌo intembá séfataase-wiyonkaꞌa miyá-fásíꞌáémbá tokáawe. 11 Miwítí óraako aféúníyaim-baikaꞌo káráwiyowin-awiꞌa Yúndaa-waasi-taaifinkemba Ípúru-aaimpinkemba Ápátoni suwasá Kíríki-waasi-taaifinkemba Ápóriyoni suwaná mináwíkóní áwáuma sáwíꞌo uwásúwáíwain-iye siyáawe.

12 Kemá Yóni awáné séꞌa aifa-sáwí-méyámbá taíꞌáímba póna kae-sáwí-méyámbá wéraifo paápé

íníye kemá Yóni súne.

13 Wíyómpakewi séfataasenarau uwíyemba tufúkówana miwí tínaaemba moóráwigo uwíyemba tufúwana Maníkón-aúrankaꞌa korí-óntántámbó úmakon-taareraꞌa séfasefaꞌ-ayaiyakemba aaigó aantemba súwaꞌa isááwánana 14 minkwíyómpákén-kísáú-wáásí uwíyembo tokówintafena séna óraaꞌ-nonkon-awiꞌa Yúférétísi-nompaꞌa wíyómpaken-kisau-waasi éíyaimba ándáfakemba faútinkaao súwasa 15 amuꞌmaꞌmaésa íyúwana minkánáá túwana faútinkowasa kaeꞌ-áémpáꞌó méron-kwaasi tiyuwésa moórá-aempaꞌo méron-kwaasi tínkamonasasa puwíwae sésa kuwasá 16 tiyáíyan-kwaasi ósifimbo kun-kwáásímó toráúsúmba sáwífaꞌa 200,000,000 waasin-owe iséꞌa 17 kaainkáámbó awánááwánda sáwífaꞌ-osifimbo méron-kwaasi tíyaafaiyaꞌ-wenomba naaewé sokóne uriyoné miyán-kwénótómbá fafériyowaꞌa awánááwánasa ósi-tiꞌnontomba óraaꞌ-iyan-aꞌnonkaamba fasiꞌaén-tíꞌnóntómbá wérowana tóipinkemba iyamá kéna úmúmba éna sáwí-wiyumba éna miyá úwasa 18 kaeꞌ-áémpáꞌó méron-kwaasi tiyuwésa moórá-aempaꞌo méron-kwaasi tóipinken-tantaatamba tínkamuwasa pukáawe. 19 Minósísómbá ímba tóipin-aantemba fasiꞌaémbá tokáafo timéraankaꞌwaraꞌa iyaankafayaan-áꞌnónkáámbá fasiꞌaémbá tokésa waási fowasá pukáawe.

20 Fowasá púwúmbanifo túnaron-kwaasi miwítí

sáwí-awau ímbo túwómba waántá-waasi-imayaa mósá marésa fíꞌo-fiꞌon-ontantane taaisanémó úmakon-tantaatafesa kesí maníkówé sésa ímba aúramba awánéna ímba aaí iséna ímba wénin-tantaakontafesa kesí maníkówé sésa imáyáa mósá maꞌmaé iyésa
21 miwítí sáwí-awau ímba tuwésa tínkamuwasa púwúwasa fintón-kwénesa úwaaꞌa wéfesa aare-úméné waai-úméné fíꞌo-fiꞌon-umene ésa miyá úmae iyáawe.

Copyright information for `AUY