Romans 10

Maanááímó simátíménda ísáaro. Kesí waási Yúndaa-waasi sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba Maníkó faútinkaindasafena áfááraumai sirááíma wétaisaꞌa Maníkómpáꞌá inaí símaeꞌa iyúne. Yúndaa-waasi Maníkóní kísau maénae sésa fasiꞌaambánifo Maníkón-aaigoni áwáuma ímba ísaraamba tuwánaraumne. Maníkómó wenaúrankaꞌo arupísemo uwátínkáín-amba ímba awánésa karoꞌ-ántáfésa éraiꞌ-amban-iye sésa pósa Maníkóní éraiꞌ-amba ímba wéaraaiwaewe. Ámáámba arááíwaundasafena Maníkó wenaúrankaꞌa arupíse uwásinkainiye sésa Yúndaa-waasi arááíwáén-amba Ísu Káráísiti séna minámbá taíꞌáífo kesááisafesa timankúnkúmba owísáféna Maníkó wenaúrankaꞌa arupíse uwátínkáímbanifo Yúndaa-waasi minámbá ímba wéaraaiwaewe.

Maníkó Mósesembo simámakain-amaamba arááíwáénanasa Maníkó arupísesa uwásinkainiye

sen-ááísáféna naaófáꞌá Mósese agaimaréna séna

minámáámbó seyaafáꞌó arááíwaiyawi
kaweꞌ-úmai ménaawe
siyáiye.
Maníkón-aaisafesa timankúnkúmbo owímó arupíse uwátínkáín-aaisafena agaimaréna séna

maarán-ááí ímba seró. Nááwa wíyómpaꞌa iyénawa Káráísitimba áíꞌmaenawa kumíníyo.
Nááwa pukáan-kwaasimo méraapaꞌa kuréwa Káráísitimba áíꞌmaenawa tíníyo. Miyán-ááí
ímba seró.
Maníkón-aai kentirumpimbá
ewaaꞌá wéraisaꞌa wésewe
agaimaréna siyáiye. Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúmba oró-ááí simátimunda
minááí maarán-iye. Ísu kentáásí Fasiꞌaénkón-iye aforaꞌó simátimeꞌo kentirumpinkémbó séꞌo Ísu pukáimpinkemba Maníkó íyáfasinankaraiyemo síyanamo éna sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba Maníkó faútinkainiye. 10 Maníkón-aaisafeta kesirumpintá simankúnkúnta úndasa wenaúrankaꞌa arupísesa uwásínkáísata aforaꞌó minááímó simátimundasa sáwíꞌo úmaisaamo méraundafinkenta wéfausinkaiye. 11 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

siyáintembo índawimpaꞌo timankúnkúmbo
íyawi ímba tigaesáfésa ónááwe siyáiye.
12 Minááí seyaafáꞌ-wáásí Yúndaa-waasiye fíꞌonkaa-waasiye Maníkón-aúrankaꞌa mimbóráíꞌa ontáféna siyáiye. Maníkó seyaafáꞌnánkáꞌó káráwiyaiwai éna súwaꞌnai ínkwae sésamo simámén-kwaasi óraa-kaweꞌa wéuwatinkaiye. 13 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Fasiꞌaénkóntáfésa sésa sáwíꞌo úmaimo
méraundafinkemba siyáínonemo sewí seyaafáꞌnánká miyá íníye
agaimaréna siyáiye.

14 Maníkó ímba méraiye-aaimo sewímó ombá súwaꞌnai uwo ímba kanaaꞌá wésewe. Maníkón-aaimo ímbo ísááwimo ombá minááísáfésa timankúnkúmba ímba kanaaꞌá wéowe. Maníkón-aaimo ímbo kosimátíméwasamo ombá minááí ímba kanaaꞌá ísááwe. 15 Ímbo tiꞌmárááwasamo ombá ímba kanaaꞌá kowásimatimewe. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

ásé-aaimo kosimátíméwi
aamoí wéuwatinkaawe
agaimaréna siyáiye.
16 Minásé-ááí isésamanifo tuwímbai taráíyaawe. Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai simátímakowin-awiꞌa Áísáya agaimaréna séna

Fasiꞌaénkóo kaweꞌ-ááí kosimátimunasasa
minááísáfésa ímba timankúnkúmba owe
agaimaréna siyáiye.
17 Ísu Káráísitin-aaimo simátíméwasamo isésamo ombá kanaaꞌá timankúnkúmba wéowe.

18 Yúndaa-waasi Ísu Káráísitin-aai éraiꞌa éꞌa ísaraawe súne. Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

seyaafáꞌ-máráfáꞌá wénesa simátímúwana
minááígó wété uráiye
agaimaréna siyáiye.
19 Yúndaa-waasi mindá Ísareri-waasi minááígóní áwáuma éꞌa ísaraamba mindá éraiꞌ-aain-iye. Naaófáꞌá Mósese Maníkómó siyáin-aai agaimaréna séna

Yúndaa-waasi fíꞌonkaa-waasisafeꞌa séꞌa
úwoi-waasin-owe siyáamba miwísáféꞌa kesí
waásin-owe sendasáféꞌa aaisambá tiyéꞌa
tirunkó sáwíꞌa uwátinkainiye
Maníkó siyáiye Mósese agaimaréna siyówana
20 ánaaemba Áísáya ímba ááꞌa úwana agaimaréna

séna Maníkó séna

nóra símaisaawa Maníkómpáꞌá ténaumno-aai ímba sewífáꞌá paápé uráumne. Maníkómbá aráásíméro-aai ímba sewífáꞌá paápé uráumne séna
21 Ísareri-waasisafena séna túwaꞌnai ónaumne séꞌa kempáꞌá teró símaeꞌa iyúnasa kesáái taraisésa kembá tínaaeniꞌa wéowe
Maníkó siyáiye Áísáya agaimaréna siyáiye.

Copyright information for `AUY