Romans 11

Maníkó Ísareri-waasi arumbó uwátínkáín-aai.

Simátíménda ísáaro. Éraiꞌa Maníkó wení waási Yúndaa-waasi ímba ánaaemba tímakaiye. Kemá Yúndaa-waasifinkemba éꞌa Ísareri-waasi éꞌa Émbaramun-aísaafitantambo úndawi éꞌa Pénisaminin-andafakewi úne. Naaófáꞌá Maníkó Yúndaa-waasi wemparíꞌa úmarena ánaaemba ímba tiꞌmátukaiye. Íráiyaan-aai agaimakáimba ísaraawe. Naaófáꞌá Íráiyaa Ísareri-waasisafena íꞌai séna Maníkóntáféna séna

Fasiꞌaénkóo enáái simátímakaawifinkemba sáwífaꞌnanka tínkamuwasa púwúwasa óntan-taarema tawísísuwesa entáfésamo imáyáamo ésamo póímo tufúꞌmaimo agaimáráán-taarema tawísísukaawe. Enááimo simátímakaawifinkemba keyáá méraunda pósa kenkwáráꞌá sínkamonaawe
Íráiyaa súwana
Maníkó simámena séna

ímbanifo kesí waási méraiyantafena sáwífaꞌnanka 7,000 waasi taꞌótokaunasa
karoꞌ-máníkón-áwíꞌo Péárimba wenáwíꞌa
ímba mósá makáawe Maníkó simámakaiye.
Miyámó uráintemba kíféꞌwaraꞌa Maníkó arumbá uwátínkáíwaisafena Yúndaa-waasifinkemba tuwímbai wemparíꞌa úmakaisasa méraawe. Miwítí kísausafena ímba wemparíꞌa úmakaifo arumbá uwátinkenasafena wemparíꞌa úmakaiye. Miwímó kawe-kísáúmó maiyáawin-anondaa ímba wemparíꞌa úmakaifo wemá arumbá uwátinkenasafena wemparíꞌa úmakaiye.

Miyáumai Ísareri-waasi Yúndaa-waasi Maníkómó wenaúrankaꞌo arupísemo uwátínkáín-amba saafá uwááesa owasá seyaafáꞌnánká ímba awánaraafo Maníkómó wemparíꞌo úmakaiwai tuwímbai awánaraawe. Maníkó táántaraimba táá-kautan-kwaasiyaamba ésa ímba ísááwasa tuwímbai ísaraawe. Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkó séna tuwesaraí uwátinkaumne súwana tuwesaraí úwasa ímba kanaaꞌá aaí ísaraamba miyámó uráantemba íféꞌwaraꞌa miyá wéowe
agaimaréna siyáisana
Téfíti agaimaréna séna

tóntáfésa aantemba óraaꞌ-imayaa ésa sésa kaweꞌ-úmaisa méraumne síyambanifo minímáyáágó karoꞌá simátinkainasa sáwíꞌa úmai mésa sáwí-meyamba maénááwe.
10 Miwí túramba kafíkurainasaraamba ímba awánánááwe. Miwítí umbai-tántáákó waéꞌwaeꞌa éna ímba taiꞌáíníye
Téfíti siyáiye.
11 Minááí imáyáa éꞌa simátíménda ísáaro. Yúndaa-waasi karoꞌ-ámbá arááíwáémbanifo ánaaemba ímba miyá ónááwe. Yúndaa-waasi Maníkón-aai taráíyaankaꞌa fíꞌonkaa-waasi Maníkómó sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌó métínkáín-aai isésa éraiꞌe sembá Yúndaa-waasi isésa tirunkó sáwíꞌa ínasa kewárátá miyáumai arááíwaenae sénááwe. 12 Yúndaa-waasi sáwíꞌa ésa sáwí-amba arááíwáémba mindásafesa fíꞌonkaa-waasi kaweꞌ-ámbá arááíwaesa kaweꞌ-úmai méraawe. Miyáumai ánaaemba Yúndaa-waasi Ísu Káráísitin-aaisafesa éraiꞌe sésa kaweꞌ-ámbó arááíwaiyamba sáwífaꞌnanka tuwánésa áfááraumai kaweꞌ-úmai ménaawe.

Fíꞌonkaa-waasi kaweꞌ-ámpáꞌó métínkáín-aai.

13 Ímba Yúndaa-waasin-ofo fíꞌonkaa-waasisafeꞌa imáyáa éꞌo simátíménda ísáaro. Maníkó kentáféna séna fíꞌonkaa-waasi kesáái kosimátímaꞌmae núwo séna siꞌmákaimba minkísáú óraa-kisaun-iye súne. 14 Fíꞌonkaa-waasi simátimunda imáyáa éꞌa kesí waási Yúndaa-waasi isáíyana tirunkó sáwíꞌa ínasa kewárátá miyáumai arááíwaenae sénááwe-imayaa úne. Yúndaa-waasi miyá íyana Maníkó kaweꞌ-ámpáꞌá métinkaindasafeꞌa fíꞌonkaa-waasi simátímaꞌmaeꞌa iyúne. 15 Maníkó Yúndaa-waasi ánaaemba uwátímakainkaꞌa fíꞌonkaa-waasi sáwífaꞌnanka wení waási-iꞌa uwátínkaraisasa miyáumai ánaaemba Yúndaa-waasi Maníkómpáꞌá tíyana Ísu Káráísitini waási-iꞌa uwátinkainda pukésa íyáfasinesaraamba ónááwe.

16 Yúndaa-waasisafeꞌa imáyáa éꞌo simátíménda ísáaro. Tuwímbaimo tómbó ayááímó tafámbaimo Maníkómbó ámémba mintómbá mútúꞌa Maníkóndén-iye. Tuwímbaimo sésa mintáí-ánúꞌá Maníkóndén-iye sembá mintáímá seyaafáꞌá wendén-iye. 17 Moórá-taigon-awiꞌa órífima kísaufaꞌa wérain-taima mintáíyáámbá Yúndaa-waasin-owe. Maníkó minórífí-táígó ayáánamai anaiꞌuwásuwena amoꞌnáfakemba afááꞌ-órífé-táígó ayáánamai anaiꞌúmai máafusuꞌmaraisana áfóíyaken-anomba tafiséna óraaꞌa uráiye. Afááꞌ-órífí-táígó ayáánamaiyaamba kemá fíꞌonkaa-waasin-owe. 18 Mindásafeꞌa kentúwíꞌa ímba maimaé iyéꞌa anaiꞌuwásukain-ayaanamaisafeꞌa sáwísamba owatá kesáá óraaꞌa úne ímba seró. Mintáígó fasiꞌaémbá wétimifo kembiwí mintáígómbá ímba fasiꞌaémbá wéamefo kentúwíꞌa ímba maimaé íyóro.

19 Kentúwíꞌa ímba mósá maréꞌa séꞌa Maníkó kentáá máafusuꞌmaraindasafena ayáánamai anaiꞌuwásukaiye ímba seró. 20 Maarán-ááí éraiꞌ-aain-iye. Yúndaa-waasi Ísu Káráísitin-aaisafesa ímba timankúnkúmba untáféna anaiꞌuwásukaisaꞌa kembiwí timankúnkúmba uráantafena miwí-tínóndáá méraawe. Mindásafeꞌa ímba kentúwíꞌa mósá máréwana tááꞌa ínaꞌa káráwiyoro. 21 Yúndaa-waasi ayáánamai-úramban-ofo Ísu Káráísitin-aaisafesa ímba timankúnkúmba ontáféna anaiꞌuwásúwáísasa méraamba póꞌa kembiwímó miyámó íyanamo éna Maníkó miyá íníye. 22 Maníkó tuwímbai arumbá uwátinkena tuwímbai sáwí-meyambo timínda imáyáan-oro. Sáwíꞌo uráawi sáwí-meyamba tiména kembá kaweꞌá uwátínkáíye. Kaweꞌó uwátínkáípaꞌo ímbo maéꞌmaeꞌo íyanamo éna ayáánamaimo anaiꞌuwásukaintemba kembiwí miyá íníye. 23 Yúndaa-waasimo sáwí-ambo tuwésamo Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmba íyanamo éna Maníkó fasiꞌaémbó tokáiwai tiyéna ááémo maéꞌópaꞌa mótinkainiye. 24 Fíꞌonkaa-waasi afááꞌ-órífí-táígó ayáánamaiyaamba owaná Maníkó anaiꞌuwásuwena kaweꞌ-órífí-táífímbá máafusuꞌmakaimba mindá umbaí taráiye. Yúndaa-waasi kaweꞌ-órífí-táíyáámbá owaná Maníkó minkáwé-táígó ayáánamai anaiꞌuwásukaifo anekaꞌá maimái Yúndaa-waasi máafusuꞌmarainda mindá ímba umbaí táínda kanaaꞌá íníye.

Maníkó seyaafáꞌnánká arumbó uwátínkáín-aai.

25 Kesí waásisono. Kesáá óraaꞌ-waasisa úne súnafo séꞌa aforaꞌó simátíménda ísáaro. Ísareri-waasi Ísu Káráísitin-aaisafesa ímba timankúnkúmba ombánifo ímba miyá úmae iyésa ánaaembo fíꞌonkaa-waasimo Maníkómó wemparíꞌo úmakaiwaimo Maníkómpáꞌó tíyankaꞌa Ísareri-waasi Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmba ónááwe. 26 Miyáumai Maníkó Ísareri-waasi sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métinkainiye. Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌó métínkáíwai Sáíyóni-naopaꞌa paápé éna Yékopun-aísaafitantamba uráawiti sáwí-imayaa maitiyuwáíníye.
27 Sáwí-imayaa maitiyúwáandaraꞌa símaimo kááísamakaunda-aai paápé íníye Maníkó siyáiye
agaimaréna Ísareri-waasi Yékopun-aísaafitantambo uráawisafenawe miwítí óraaꞌ-naopaꞌ-awiꞌa Sáíyóni-naopatafenawe agaimaréna siyáiye.
28 Yúndaa-waasifinkemba sáwífaꞌnanka Ísu Káráísitin-aai taráíyaamba pósa Maníkóní namuro-wáásíyáámbá ompínkémbá fíꞌonkaa-waasi wenáái iséꞌa éraiꞌe siyáawe. Yúndaa-waasi tíwáꞌnáma Maníkó símai kááísamakaintafena miwí tísaafitantambo uráawi wení waási-iꞌa úmakaiye. 29 Maníkó wení waási-iꞌa úmakena kaweꞌá uwátínkaraimba ímba ifátuwena fíꞌon-imayaa íníye.

30 Ááéma kemá fíꞌonkaa-waasi Maníkón-aai taráíyaawasa ánaaemba Yúndaa-waasi miyá uráamba póna káféꞌa Maníkó kembiwí arumbá wéuwatinkaiye. 31 Yúndaa-waasi Maníkón-aai taráíyaawana kembiwímó arumbó uwátínkáíntemba ánaaemba miwí arumbá uwátinkainiye. 32 Seyaafáꞌnánká Maníkón-aai taráísúwana Maníkó séna sáwíꞌo ombá miwá taꞌótokaiye séna arumbó uwátinkaindasafena

minááí siyáiye.

Maníkón-áwíꞌa óraataamo úmae iyúnda-aai.

33 Maníkó áfááraumai arumbá uwátinkena kaweꞌ-ímáyáá éna seyaafá-tántáátáféna imáyáa isaná miyám-baaran-aaimo Maníkómpáꞌó wéraimba ímba kanaatá isáúnanasa miyám-baaran-kisaumo máímba ímba kanaatá wéawanaumne. 34 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Fasiꞌaénkómó imáyáamo imbá ímba kanaaꞌá wéisaawe. Fasiꞌaénkómó máín-kisau ímba kanaaꞌá táísáí úmai wémaewe.
35 Moórá-tantaaꞌa simíyaꞌa kemá anondáá tíménoma ímbo siwáí póna wemá ísarena tímíwain-iye
agaimaréna siyáiye.
36 Maníkó seyaafá-tántááꞌá úmáráísana wení fasiꞌaémbá wéraintafena seyaafá-tántááꞌá wéraimba pósa wenáwíꞌo mósá maráíyantafena seyaafá-tántááꞌá wéraiye. Mindásafeta Maníkómó kísaumo máímba ímba kanaatá seyaafáꞌá wéawanaumpo kárikata wéawanaumne. Wenáwíꞌo óraaꞌo úmae íyímba éraiꞌ-aain-iye.

Copyright information for `AUY