Romans 12

Maníkóní kísaumo máén-aai.

Kesí waásisono. Maníkó áfááraumai arumbó uwátínkáíntafeꞌa maarán-ááí óraaka simátimune. Kembiwí kentúma Maníkómbá améꞌa wentáféꞌa imáyáa éꞌa wení kísau aantemba maíyana aamoí uwátinkaino. Miyámó éꞌo éꞌa wen-ímáyáá éraiꞌa mósá maránááwe. Marapáꞌ-wáásímó sáwíꞌo ontembá ímba miyámó íyamba Maníkómó sin-ááísáféꞌa ewé síyana kentí imáyáa aúíꞌa uwátinkainaꞌa aú-waasiyaamba ónááwe. Miyámó éꞌo éꞌa Maníkómbó arááímo tain-ááí iséꞌa Maníkómó aamoimó in-ááí iséꞌa kawe-kísáú-ááí iséꞌa wení sásáꞌ-ímáyáámó imbá isánááwe.

Maníkó úwoimo súwaꞌnai uráintafeꞌa maarán-ááí simátimune. Kentúma ímba maimaé iyéꞌa óraaꞌ-waasisa úne ímba seró. Maníkó túwaꞌnai isaꞌá ímba waásiti fasiꞌaénkáꞌán-ifo Maníkóní fasiꞌaénkáꞌá wení kísaumo máémba mindásafeꞌa imáyáa éꞌa kentúma ímba maimaé íyóro. Kentúwawaaꞌa imáyáan-oro. Tíyayaanko wení kísau máísana moórá-mora-tantaako miyá isatá miyáumai kesáá sáwífaꞌ-waasi méta Ísu Káráísitiyeta kááísamaisa mimbórá-súwawaaꞌa maꞌmáísa méraunanasa Maníkó úwoi súwaꞌnai isatá moórá-mora-waasisa kentáásí kísausa máéndasafenasa Maníkó fasiꞌaémbá siménasa Maníkó fasiꞌaémbó timénamo kesáái simátímaꞌmae nóromo siyáinda éraiꞌ-aain-iye séꞌa miyán-oro. Fasiꞌaémbó timénamo túwaꞌnai orómó siyáindawi miyán-oro. Fasiꞌaémbó timénamo kesí aambó aráátíméromo siyáindawi miyán-oro. Fasiꞌaémbó timénamo fasiꞌátínkáaromo siyáindawi miyán-oro. Kentí óntamo tuwímbaimo tíméwi kaweꞌán-ofo miyán-oro. Káráwiyaawi kaweꞌán-ofo miyán-oro. Kaweꞌó uwátínkááwi aamoimó íyapakemba miyán-oro.

Moórá-moramo tirumbó tímémba ímba karoꞌó síyamba éraikaꞌa tirumbá tíméro. Sáwí-kisau tínaaemba uwámeꞌa kawe-kísáú taꞌótóráaro. 10 Ísu Káráísitini waási ontáféꞌa mimbórá-ákúnkááníꞌa éꞌa póꞌa moórá-mora-waasi tirumbá timéꞌa moórá-mora-waasi túwíꞌa mósá máráámba aamoí éꞌa méraaro. 11 Fasiꞌaénkómpáꞌá imáyáa éꞌa ímba tuwesaraí ínaꞌa tiyáántán-kwimái Fasiꞌaénkóní kísau kaweꞌán-oro. 12 Ísu Káráísitimo kumíndasafeꞌo amuꞌmaréꞌo méraamba tirunkó aamoí ínana umbai-tántááꞌó kentópaꞌo wéraimba ímba imáyáamo íyamba fasiꞌámai méꞌa Maníkómpáꞌá inaí símae iyéꞌa ímba saagaaró. 13 Maníkóní waási ímbo tómbó makéwi túwaꞌnai eꞌa namuꞌ-waasímó tíyaꞌo éꞌa tóné naané tíméro.

14 Sáwíꞌo uwátínkááwisafeꞌa Maníkóntáféꞌa sáwíꞌa uwátinkaao ímba síyamba kaweꞌá uwátinkaao seró. 15 Aamoimó owíséꞌa kewáráꞌá aamoín-oro. Ifiꞌó taawíséꞌa kewáráꞌá ifiꞌá taaró. 16 Mimbórá-ímáyáá éꞌa óraaꞌ-waasisa úne ímba síyamba moórá-mora-waasi túwaꞌnai eꞌa úwoi-kisauwaraꞌa máéro. Kesáfé-ímáyáámó ombá keyáása kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásísá úne ímba seró.

17 Sáwíꞌo uwátínkarewaꞌo éꞌa anondáá ímba miyá uwátínkáaro. Waási túrankaꞌa kaweꞌ-aantemba úmai méraaro. 18 Seyaafáꞌ-wáásífímbá faru úmai ménae séꞌa tiyáántán-kwimái miyáumai méraaro. 19 Sáwíꞌo uwátinkaiyaꞌo éꞌa anondáá ímba miyá íyamba méwana Maníkó anondáá sáwí-meyamba timíníye. Mindásafena Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Fasiꞌaénkó séna sáwíꞌo íyawini anondáá-meyambo tíménda mindá kendén-iye. Sáwí-kisausafeꞌa méyámbá timénaumne siyáiye
agaimaréna siyáiye.
20 Minááí imáyáa éꞌa maarán-oro. Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

namuro-wáásímó tááimo taimbó éꞌa tómbá tíméro. Namuro-wáásímó nontáfénamo tínkáímbo éꞌa tíméro. Miyámó íyasamo ésa sáwíꞌo uwátínkáántafesa tigaemá íníye
agaimaréna siyáiye.
21 Sáwíꞌo owíní áwáuma ímba íyáákainifo kentí kawe-kísáúgó sáwí-kisaugomba íyáákaino.

Copyright information for `AUY