Romans 13

Káráwiyaan-kwaasi tísamaifimba kífaero-aai.

Seyaafáꞌnánká marapáꞌó káráwiyaan-oraaꞌ-waasi tísamaifimba kífaero. Maníkómó fasiꞌaémbó ímbo tímakainkakaa ímba káráwiyon-kisau máéwaisino. Maníkó miyáumaimo káráwiyaawi íyáfasintinkaraiye. Marapáꞌó káráwiyaan-oraaꞌ-waasi Maníkó íyáfasintinkaimba póꞌa miwí táái iséꞌa ímba taráísóro. Taraisíyambo éꞌa Maníkón-aúrankaꞌa sáwíꞌa éꞌa sáwí-meyamba maénááwe. Kaweꞌó owí káráwiyaan-oraaꞌ-waasisafena ímba tááꞌa wéifo sáwíꞌo owí káráwiyaan-oraaꞌ-waasi táároi wéinkaisowe. Káráwiyaan-oraaꞌ-waasi táároi ímba inkaisónaemo séꞌo éꞌa kaweꞌ-aantemba íyasa aamoí uwátinkanaawe. Káráwiyaan-oraaꞌ-waasi túwaꞌnai íyaꞌa kaweꞌ-úmaimo méraiyantafena Maníkó miwí íyáfasintinkaraiye. Sáwíꞌo éꞌo éꞌa miwí táároi inkáísóro. Fasiꞌaémbá tokáamba pósa sáwíꞌo íyawi sáwí-meyamba timénááfo inkáísóro. Maníkó íyáfasintinkaraimba pósa sáwíꞌo owí sáwí-meyamba timénááwe. Mindásafeꞌa marapáꞌó káráwiyaan-oraaꞌ-waasi tísamaifimba kífaero. Maníkó aaisambá sífo séꞌa káráwiyaan-oraaꞌ-waasi tísamaifimba kífaero. Ímba mindásafe aantembanifo kentirumpinkén-árúpísé-ímáyáásáféꞌa káráwiyaan-oraaꞌ-waasi tísamaifimba kífaero. Miwí miyán-kísáúmó máémba miyán-kísáú maíyantafena Maníkó íyáfasintinkaraimba póꞌa taakisí fíꞌo-fiꞌon-takisi

orómó síyaꞌa arupíse úmai miyá éꞌa óraaꞌ-waasi-tuwiꞌa mósá máráaro.

Moórá-mora-waasifimba tirumbó tímén-aai.

Óntambo tímakaiyaꞌa ayáátáákaꞌa ímba méꞌa ááéma tíméro. Moórá-mora-waasi tirumbá timéꞌa miyámó ombá Maníkó Mósesembo simámakain-amaamba wéaraaiwaewe. Maníkó Mósesembo simámakain-amaanko séna aare-úméné waai-úméné fíꞌo-fiꞌon-tantaaꞌe ímba oró. Ímba tínkamiyasa púwóro. Túraniyamba ímba oró. Miyám-baaran-amaankoni áwáuma maarán-iye.

Kesáfé-ímáyáámó ontembá
kentí waási-imayaawaraꞌa oró.
10 Miwítí waási-imayaamo owí ímba sáwíꞌa uwátinkanaawe. Miwítí waásifimba tirumbó tíméwi Maníkó Mósesembo simámakain-amaamba wéaraaiwaewe.

11 Ísu Káráísitimo kumínda-kanaa kárikaꞌa tínaꞌa Ísumo kumínda-kanaamo ímbo imáyáamo ontembá ímba éꞌa káráwiyoro. Ísu Káráísitin-aaisafeta éraiꞌe séta simankúnkúmba uráundarata Maníkómó siyáínda-kanaa kárikaꞌa tínda póta méraundasa káféꞌa minkánáá kárikaꞌa tíníye. 12 Marapáꞌó kumeuꞌ-áémpáꞌó méraamba taíꞌáímba póꞌa kárikaꞌa wíyómpaꞌo sámo kaipaꞌá ménaafo mindásafeꞌa sáwí-kisau tínaaemba uwámeꞌa tiyáántán-kwimái kawe-kísáú maéꞌa méraaro. 13 Sámo kain-áémpátáámó méraunda-waasisaamo úndantenta miyá éꞌa kaweꞌ-úmai méraaro. Ímba túwaandu uréꞌa uwóíꞌo on-dómbá wéneꞌa uwóíꞌa oró. Aare-úméné waai-úméné ímba éꞌa aaisané ímba séꞌa kawe-kísáúmó maíyantafeꞌa kentirunkó ímba símai sáwíꞌa uwátínkáaro. 14 Sáwí-imayaasafeꞌo tirááísafeꞌo ombá ímba ewé síyamba tínaaemba uwámeꞌa Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitintafeꞌa séꞌa kentááráꞌá káráwiyuwo seró.

Copyright information for `AUY