Romans 14

Waásiti kísaugomba ímba símai sáwíꞌa oró-ááí.

Ísáaro. Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmba ésamo ímbo fasiꞌámaimo arááíwáéwisafeꞌa ímba tiyuwéꞌa keséta méraaro síyamba miwítí fíꞌo-fiꞌon-imayaasafeꞌa ímba aaisambá símai tuwínáaro. Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmba owífínkémbá tuwímbai sésa seyaafá-tómbó náúndasa kanaán-iye sewasá tuwímbai Maníkóní aampaꞌó ímbo fasiꞌámaimo arááíwáéwi sésa kísaufaken-ton-aantemba néta póí-amaꞌa ínta nánaumne sewasá seyaafá-tómbó naawí póí-amaꞌo ímbo naawísáfésa ímba símai sáwíꞌa uwátínkáaro. Wenááisafesa timankúnkúmba ésa póí-amaꞌo naawísáféna Maníkó séna kesí waásin-owe siyáimba pósa kísaufaken-ton-aantembo naawí póí-amaꞌo naawísáfésa sáwíꞌa wéowe ímba seró. Moóráwigoni kísau-waasigontafeꞌa sáwíꞌa óne ímba seró. Ímba kendén-ifo wení óraaꞌ-waasigonde póna weyááríkaꞌa séna kawe-kísáú maé sáwí-kisau maé óne wení óraaꞌ-waasigo wésiye. Fasiꞌaénkó kanaaꞌá áwaꞌnai índa póna kawe-kísáú maéna fasiꞌámai méíniye.

Tuwímbai moórá-mora-kanaasafesa sésa óraa-kanaan-ifo seyaafá-kánáá úwoi-kanaan-iye sewasá tuwímbai sésa seyaafá-kánáá mimbórá-kánáárááníꞌan-iye wésewe. Seyaafáꞌnánká imáyáa ésa moórá-aaimo arupíse-aaimo sésamo ésa minááí miyán-oro. Tuwímbai moórá-aaimo arupíse-aaimo sésamo ésa minááí miyán-oro. Tuwímbai Fasiꞌaénkón-áwíꞌa mósá maránae sésa moórá-kanaasafesa óraa-kanaan-iye sewasá tuwímbai Fasiꞌaénkón-áwíꞌa mósá maránae sésa tómbá Maníkómpáꞌá súwi sésa wénaawe. Tuwímbai Fasiꞌaénkón-áwíꞌa mósá maránae sésa tuwímbai-tontafesa ímba nánaumne sésa naan-tóntáfésa Maníkómpáꞌá súwi wésewe. Métaamo púwóndasaawe ímba kendésáánifo Maníkóndén-iye. Méraundasa Fasiꞌaénkóntáféta imáyáa éta méraunda póta púwóndasa Fasiꞌaénkóntáféta imáyáa éta puwónaumne. Méraundasaawe púwóndasaawe Fasiꞌaénkóndé-ita wéune. Ísu Káráísiti pukáan-kwaasiyaꞌe úwoimo túmó aráan-kwaasiyaꞌe káráwiyindasafena pukéna íyáfasinkaiye. 10 Mindásafeꞌa imáyáa éꞌa Ísu Káráísitini waási ontáféꞌa moórá-mora-waasiti kísau ímba tuwinéꞌa sáwíꞌa uwátínkáaro. Maníkó seyaafáꞌnánká méraawini áwáuma tísai índaraꞌa Maníkón-aúrankaꞌa seyaafáꞌnánkátá méraundasafenasa póna sísai índasafeꞌa mindásafeꞌa waásiti kísaugomba ímba símai sáwíꞌan-oro. 11 Minááísáféna Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Fasiꞌaénkó séna méraundasafeꞌa séꞌa kesúrankaꞌa seyaafáꞌnánká kífaesa ken-ímáyáá mósá marésa aforaꞌá sésa éraiꞌa emá Maníkó óne sénááwe Maníkó siyáiye
agaimaréna siyáiye.
12 Miyáumai minkánáámó tínda Maníkón-aúrankaꞌa seyaafáꞌnánkátá kesáámó méraundawini áwáusa simámenaumne.

Kentáásí kísaugoni aambá kaweꞌ-án-aantemba awánésa ímba sáwí-ambo arááíwaiwae siyáin-aai.

13 Mindásafeta imáyáa éta moórá-mora-waasiti kísau ímba tuwinéta sáwíꞌa uwátínkáafo maarán-ímáyáá éta séta kesí waási kesí kísau awánésa sáwíꞌa óne sefáínifo kaweꞌ-aantemba ónae séta miyásá ónaumne. 14 Fasiꞌaénkó Ísuweꞌa kááísamai méraunda póꞌa maarán-ááí éraiꞌ-aain-iye ísaraumne. Seyaafá-tómbá wéraimba ímba sáwíꞌa isasá náíyanamo éna ímba sáwíꞌa uwátinkainifo karoꞌó sésamo naananá sáwíꞌa uwásinkainiye sésamo náíyanamo éna sáwíꞌa uwátinkainiye. 15 Tuwímbaimo mintómbá ímba nánaumnemo sen-tómbó náíyasamo ésa minááímó sewí tuwánésa mintómbó náíyantafesa sáwí-amba arááíwaenaawe. Miyámó ombá sáwíꞌa éꞌa tirumbá ímba wétimewe. Miyán-tómbó naambá miwísáfénawe séna Káráísiti pukáiwai tuwánésa sáwí-amba arááíwáéfo séꞌa káráwiyoro. 16 Kawe-tántááꞌán-iye séꞌo ombá tuwímbai tuwánésa símai sáwíꞌa uwásínkááfo séꞌa káráwiyoro. 17 Miyám-baaran-tone noné naawasá ímba naawasamó ombá ímba Maníkó kentááráꞌó káráwiyain-awaun-ifo Maníkó kentááráꞌó káráwiyaimba maarán-iye. Wenaúrankaꞌa arupíse úmai aáno úmai méraunanasa Maníkóní Ufaen-ámútánkó súwaꞌnai isaná sirunkósá aamoí wéiye. 18 Miyámó ombá Ísu Káráísitini kísau máéwana Maníkó aamoí uwátínkáísasa tuwánésa sésa kaweꞌán-owe wésewe.

19 Mindásafeta imáyáa éta aáno úmaisa méta moórá-mora-waasi fasiꞌaémbá timénae séta siyáántán-kwimáísa kísausa máéno. 20 Tuwímbaimo karoꞌó sésamo mintómbá naananasá sáwíꞌa uwásinkainiye sewaꞌó ombá mintómbá nánae séꞌo néꞌo ombá tuwánésa sáwí-amba arááíwáéfainifo káráwiyoro. Maníkómó kentirumpimbó máín-kisaugomba sáwíꞌa ifáínifo káráwiyoro. Seyaafá-tómbó naambá mindá kanaán-ifo tuwímbai-tombo naambó tuwánésa sáwí-amba arááíwáémba sáwíꞌa uwátínkáámba mindá sáwíꞌan-iye. 21 Póí-amaꞌe ándá-aran-done fíꞌo-fiꞌon-tone náúndamo suwánésa sáwí-amba arááíwáéfo séꞌa miwísáféꞌa imáyáa éꞌa mintómbó naambá ifátiyuweꞌa miyámó ombá kaweꞌán-owe. 22 Mintántáátáféꞌo imáyáamo ombá Maníkó aantemba simáméro. Kentirumpinkén-ímáyáásámbó ombá ímba sáwíꞌa úne sefó kentirunkó kaweꞌó iníꞌa wéowe. 23 Tuwímbai-tontafeꞌa kaeꞌ-ímáyáá tokéꞌa nánaum ína nánaumno sewí kentirumpinkén-ímáyáágó ímba naaó sínaꞌo néꞌo éꞌa Maníkón-aúrankaꞌa sáwíꞌa ónááwe. Kentirumpinkén-ímáyáágó kaweꞌán-iye ímbo

sisasamó miyámó ombá sáwíꞌa wéowe.

Copyright information for `AUY