Romans 7

Maníkóní ámútanko aráásímakain-antaamo arááíwaunda-aai.

Kesí waásisono. Seyaafáꞌnánká ámáán-aai ísaraafo simátíménda ísáaro. Úwoimo méraankaꞌa ámáán-aaigo káráwiyaimba póna puwíyamba minááígó ímba káráwiyiniye. Ámáánkomo siyáintemba aarakwáꞌó ombá awaaikómó aúmó aráínkaꞌa awaainínkó weséꞌa kááísamai méraisana awaaikómó púwísanamo imbá kááísamaimo méreyamba wétaiꞌaiye. Awaaikómó mérainkaꞌo aaregómó fíꞌon-kwaasigonkaꞌo wimbá mindá sáwí-inimban-iye sefó awaaikómó puwínanamo éna ámáánkomo sintembá fíꞌon-kwaasimo maíndamo éna kanaán-iye.

Kesí waásisono. Miyáumai kentáfénawe séna

Ísu Káráísiti pukáimba Maníkómó Mósesembo simámakain-amaamba imáyáa éꞌa Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamaimo méraantafeꞌa pukékaambo úmaimo méraamba minámáánkó ímba taꞌótokaifo Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawe. Maníkó Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba íyáfasinankaraiwai Ísunde-iꞌa uréꞌa póꞌa Maníkóní kísau wémaewe.
Ááéma sáwí-imayaasafeta sirááísafetaamo uráundarata ímba miyán-oro siyáin-amaamba iséta imáyáa éta ifátuweta sáwí-imayaasafeta sirááísafeta éta sáwíꞌa

éta púwónda-amba arááíwaeta
miyásáámó uráunda káféꞌa Maníkó sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkenta faúsínkáísanasa Maníkómó Mósesembo simámakain-amaanko ímba taꞌótokaisata ááéraan-amba Mósesemo agaimakáin-amaankoni aambá ímba arááíwaeta

aú-amba Maníkóní ámútanko aráásímakain-anta wéaraaiwaumne.

Maníkóní ámáámbo ímbo wérainkakaa sáwí-imayaagoni áwáuma ímba isáúsino siyáin-aai.

Minááímó imáyáamo éꞌa simátíménda ísáaro. Maníkómó Mósesembo simámakain-amaantafeꞌa sáwí-amaamban-iye ímba seró. Minámáán-ááímó ímbo wérainkakaa sáwí-imayaagoni áwáuma ímba isáúsino. Túraniyamba ímba oro. Minámáánkómó ímbo miyámó siyáinkakaa súraniyambo úndasafeꞌa sáwíꞌa úne ímba súsino. Minámáánkó séna túraniyamba ímba orómó siyáimba kempímbá sáwí-imayaa wéraimba póꞌa minámáámbá taraisónae séꞌa súraniyamba áfááraumai uráumne. Minámáánkómó ímbo wérainkakaa sáwíꞌo únda ímba imáyáa éꞌa sáwíꞌa úne súsino. Ámáánko ímba miyán-oro siyáimba ímba iséꞌa kaweꞌ-úmai méraumne-imayaa éꞌa méꞌa ánaaemba minámáámbá ísaraunda taraisónae séꞌa taráíyaunda 10 mindá púwóndawi úne. Minámáámbó arááíwakaundarakaa kaweꞌ-úmai mérausino. Minámáámbó taráíyaundawi póꞌa púwóndawi úne-aai ísaraumne. 11 Minámáánkó séna ímba miyán-oromo siyáimba kempímbá sáwí-imayaago wéna póna karoꞌá simásínkáísaꞌa minááí taraisónae séꞌa taráíyaunda póꞌa púwóndawi úne.

12 Miyáumai Maníkómó Mósesembo simámakain-amaan-aai ímba miyá oró-ááí Maníkón-aai arupíse-aai kaweꞌ-ááín-iye. 13 Minkáwéꞌ-ááígó ímba púwónda-iꞌa uwásínkaraifo kesí sáwí-imayaago aantemba púwónda-iꞌa uwásínkaraiye. Sáwí-imayaasafeꞌa siráái wétaifo minámáámbó taraisónae séꞌo taráíyaunda púwóndawi éꞌa kesí sáwí-imayaagoni áwáuma áfááraumai sáwíꞌa úwaꞌa awánaraumne. Minámáánkó séna ímba sáwíꞌan-oro siyáifo kemó sáwíꞌo uráunda kesí sáwí-imayaago aantemba óraa-sawiꞌa úwaꞌa awánaraumne.

Sáwíꞌo úndawisaamo taꞌótokain-aai.

14 Ámáámba Maníkómpákémbá kunkáifo kemá marapákén-kwáásí únana sáwíꞌo úndawi taꞌótokaisaꞌa minímáyáágóní kísau wémaumne. 15 Kaweꞌó úndasafena siráái taisaꞌá miyá ónae súndanifo ímba miyá wéune. Sáwíꞌo úndasafena ímba siráái taisaꞌá ímba miyá ónae súndanifo miyá wéune. Miyámó únda ímba kaweꞌ-ímáyáá wéune. 16 Ímba sáwíꞌa ónae súndanifo miyá-sáwíꞌó úndasafeꞌa séꞌa Maníkó siyáin-amaamba kaweꞌ-ámáámbán-iye súne. 17 Sáwíꞌo únda ímba kemá miyá úmpo sáwí-imayaago kempímbá wéraisaꞌa sáwíꞌa wéune. 18 Marapákén-kwáásí únda kanaaꞌó kaweꞌó únda kempímbá ímba wéraisaꞌa awánaraumne. Kaweꞌó úndasafena siráái taisaꞌá ímba kanaaꞌá kaweꞌá wéune. 19 Kaweꞌá ónae séꞌa úndanifo ímba miyá éꞌa ímba sáwíꞌa ónae séꞌa úndanifo úwoi sáwíꞌa wéune. 20 Ímba sáwíꞌa ónae súndanifo miyá-sáwíꞌó únda ímba kemá miyá úmpo sáwí-imayaago kempímbá wéraisaꞌa sáwíꞌa wéune.

21 Áwáuma maarán-iye. Kaweꞌá ónae séꞌo úndanifo sáwí-imayaago tafisímaena íyísaꞌa 22 kesirumpimbá Maníkóní ámáántafeꞌa aamoí úndanifo 23 moórá-awauma kempímbá wéraisana sáwíꞌo ónae súndawi kembá tafisisaná Maníkóní ámáámba kaweꞌ-ámáámbá póꞌa arááíwaenae súndawi tafisisaná sáwíꞌo ónaemo súndawi tafisímai taꞌótokaiye. 24 Séséꞌá únana sirunkó sáwíꞌa isaꞌá méraundasafeꞌa séꞌa sáwíꞌa éꞌa púwóraantambo úndafinkemba nááwa siyáíniyo súnana 25 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti síyáísaꞌa Maníkóntáféꞌa súwi súne.

Miyáumai kesirumpin-ímáyáá éꞌa séꞌa Maníkóní ámáámba arááíwaenae súndanifo kesúgoma sáwí-imayaafinkemba sáwíꞌa wéiye.

Copyright information for `AUY