1 John 2

Sísaga íéhnehéna insahwé aitéhre i ehwéhne.

Néne animáríno, ite íre ahbabárigeheéna mahnawé sehiranue teiúge. Ahbabárúnaraqmé Sísa Karáhéga Maniká Iteribone auranabiahtapeq ména íéhnehire. Sísa Karáhéwé peh kaweqtaq mía míai aníne. Manikánka itene ahbabáqsabe abiahnsa aitéh púana insahwé aitankeheéna Sísaga wene korahqtaté paiqmarowe. Íre itebataq itene ahbabáqsabe, moke mah kehiná kéhínáné ahbabáqsabe insahwé aitéhre.

Maniká tagaríéh ánínká wene sánsá sehgíre i ehwéhne.

Itega ahtebahrahúnawe Manikánka sehgíóro ú ehweh sehgiónaraqmé itega we aiq tagarione. Wega sehgíóro ú ehweh anetaníbo éna, Ínéga we tagaríóge irari anínká péhenéna wene arupipeq aiq pútaq ehwéh íre kéhre. Wega sehgíóro ú ehweh sehgí ánínká Manikánsabe aiq pútaq arutaboiratéhre. Itega iahtebahrahúnawe mi sansá miraonaraqmé itereq wereq moráráq mía míaúne.

Wereq mía míauge iraréna aníno, Sísaga kaweqtaq mía míainserah are moq kaweqtaq mía míaúno. Néne iyahnabo anímáríno, o sehgíóro i ehwéh íre sehiranue teiúge. Írakaumo. Mah ehwéh itega téhwe író ehweh míre. Wega naho sehgíóro ú ehwehmé itene iahrega író ehweh míre.

(Sóni 13.34)

Sunkíkíqmé parabagirana amahnága aiq téhrehre. Aiq téhreh puana Sísaga wene animárínsábé arutaboirinserah itega moq sensabé irutaboirowe. Itega sensabé irutaboironsabé wega naho sehgíóro ú ehweh peh o ehweh tahnsa úkire. Mi ehwéhnsábé sehiranue teiúge.

Ínéga téhrehrabeq míóge irari anínká Sísa tagaríéh ánínsábé, Nuwahriehre ime we peh sunkíkírirabeq mía míaire. 10 Wenawahrah anínsábé arutaboiri anínká téhrehrabeq nogíre. Téhrabeq nogírana mitaq mó morá inahnsuboráhi naneq íre kéhre.

11 Sísa tagaríéh ánínsábé nuwahriehre íwíáhi anínká sunkíkírirabeq míéhre. Sunkíkírirabeq nogí púana, Eheq pokugamo éna sunkíkírinka we saiqnaríéh puana wene auranka íre tagahrahire.

12 Néne animáríno, Sísaga wenáwírue itene ahbabáqsabe insahwé aitéh púana sehiranue teiúge.

13 Nániboreho, téh mío ani tagaríáh púana sehiranue teiúge.

Náníbáqmarino, itega ahbabáq ani kaqsuq kaqsuro puana sehiranue teiúge.

14 Néne animáríno, itega Maniká Iteribo tagaríáh púana sehiranue teiúge.

Nániboreho, téh mío aní tagaríáh púana aiq sehiranue teiúge.

Náníbáqmarino, ite págegeue míáh púana aiq sehiranue teiúge. Manikáne ehweh itene irupipeq kagairaq ahbabáq ani kaqsuq kaqsuro puana aiq sehiranue teiúge.

Mah marákóípéqté sánsánsábé íre irutaboiroro i ehwéhne.

15 Mah marákóípéqté sánsánkákáq mahtaqté náneqkakáqsábé íre irutaboiroro. Mah marákóípéqté sánsánsábé arutaboiri anínká Maniká Iteribonsabé íre arutaboirorahire. 16 Sirupipeqté áhbábáq íwíáhgá sirutaboirome, auranka tageh mensáméhnsánsábé aigárá pabekime, píribahri saiyo sansámé, moke mah márákóípéqté sánsámé, Maniká Iteriboga íre áhwárehre. Írakaumo. Mina moke peh mah marákóípéqté áhbábáq sánsá míre.

17 Mah marákó márákó parabaginawire. Moke mah marákóípéqté sánsánkákáq moq parabaginawire. Parabagínana mah marákóípéqté aigárá pabeki naneqkakáq íwíáh íwíáhúna naneqkakáq moq parabaginawire. Parabagínara Maniká awahbeh arámbéhrí mira aruqaruro kewé ahriahri mía míaoneherawoe.

Sísa Karáhéne naruo ábórarago ehwéhne.

18 Néne animáríno, amahnága anehe tanahráre. Mó kegá, Sísa Karáhénsabe ahqáho atahna anínká sinae urowaq aiq írátáúne. Írátáúnara amahnága wensabé áhnte ahqáho atáh ké aiq míáhwe. Aiq míáh púaq amahnága anehe tanahráq aiq sime tagarione. 19 Mi kegá itereq méra íre ite tahnsá íwíáho ke míáh púara ite iuwera pokowe. Ite tahnsá íwíáho ke míáhtáq tahirímé itereq mía míaúna irino. Sega ite iuwera pokonsabé se íre ite kahnáh móe íwíáhorahúne.

20 Manikánka Wenawa iteba eqmatairana iwíáh aitéh púaq itega moke aiq iahtebahwe. 21 Aiq pútaq ehwéh íre írátíáhnsábé sehiranue teiugo? Írakaumo. Aiq pútaq ehwéh aiq írátíáh púana sehiranue teiúge. Aiq pútaq ehwéhnká péhe éhwéh íre úkorahi puana sehiranue teiúge.

22 Péhe ánímé insebo? Manikánka itene ahbabáqsabe kaweraitena tumeirankeheéna omaq ato aní íre Sísa wire irari anímé wewe péhe ání míre. Maniká Iteriboreq wenahninseqsabé íre aiq pútare arítéh ánínká wewe Sísa Karáhéne naruo aní míre. 23 Sísa sinehepeq súáh kégá Maniká Iteribo moq sinehepeq súáhwe. Sísansabé aiq pútare atáh kégá Maniká Iteribonsabé moq aiq pútare atáhwe.

Manikáne Awanka moke aiq pútaq ehwéh íwáhnorire i ehwéhne.

24 Itega téh író ehweh kawerue ambubu atawéq sehgíóro. Mirairataq Maniká Iteriboreq wenahninseq itereq moráráq mía míaigehe. 25 Sísa Karáhéga itensabé, Oga mérapeq awaq miagéhe éna ínénéga irarúnsabe aiq awaq miagéhe teiátáire.

26 Péhe éhwéh tei teino keyábé sehiranue teiúge. 27 Sísa Karáhéga Manikáne Awa iteba eqmatairana itereq mía míaéna ite moke íwáhnori puaq, Mó íwáhnori aní insebo íwíáhiyehboq Manikáne Awanka moke íwáhnorinkehe. Wega íre péhenia peh aiq pútaq ehwéh íwáhnorire. Wega íwáhnorinserah Sísareq mía míaoro.

Amahnága ite Manikáne animárí múne i ehwéhne.

28 Néne animáríno, wega tuinagake itega íre iyehitegurégúia peh kawerire íwíáhigehboq Sísareq mía míaoro. 29 We kaweqtaq mía míai aní míre íwíáhéq moke kaweqtaq mía míao ke wene animárí úkurowe íwíáhorahowe.

Copyright information for `AWB