1 John 3

Maniká Iteriboga itensabé anotahtaq arutaboiraitéhre. Arutaboiraitéhnsábé wega, Néne animárí móe aitéhre. Ite aiq pútaq wene animárí múne. Ahbabáq kehiná kéhínánká Manikánsabe, Iuwahriehre atáh púara itensabé moq, Iuwahriehre aitáhwe.

Néne iyahnabo anímáríno, ite amahnága Manikáne animárí múne. Mókake ite aneq tahnsánue míanehnkono? Amahnága mina íre ahtebóne. Sísaga tuinagake itega we kawerue tagéq we tahnsánue míaneheqmúne. Mina aiq ahtebóne. Sísaga kaweqtaq mía míaire. Minayabe wensabé áwénuno kegá moq kaweqtaq méyabe suwahbehrara kaweqtaq mía míaowe.

Ahbabáqsabe teí éhwéhne.

Ahbabáro kegá Manikánka sehgíóro ú ehweh aiq anterúáhwe. Ahbabáqmé aneqpomo? Manikánka sehgíóro ú ehweh anterúáhmé minawé ahbabáq míre. Sísaga itene ahbabáq meyanieéna wehukení úkue tuména ahriahri íre ahbabáq ani mía míaire. Mina aiq ahtebahwe. Sísareq mía míai anínká íre ahbabáq aruqarurire. Ahbabáq aruqaruri aninká Sísa íre ahtebéna we íre tagaríéhre.

Sísaga owainawane arambehri sabiruanieéna tumío ehwéhne.

Néne animáríno, mó kené péhe éhwéhnsábé, Aiq pútaq ehwéhne arítého. Sísaga kaweqtaq mía mía inserahnue kaweq sansá mira aruqaruri anínká kaweqtaq mía míaire. Téhwe owainawanka ahbabáq aruqarurú púana amahnága ahbabáq aruqaruro kewé owainawane animárí móe. Owainawane arambehri sabiruanieéna Manikáne ahninkáwágá wehukení úkue tumíowe.

Manikánka oganúq atéh ánínká íre ahbabáq aruqarurire. Manikáne Awanka wene arupipeq mía míai puana we íre ahbabáq aruqarurire. Manikánka oganúq átéh púana we íre ahbabáq aruqarurorahire. 10 Manikáne animárí inseréhbo? Owainawane animárí inseréhbo? Mahraue tagahrahúne. Ahbabáq aruqaruro kewé íre Manikáne animárí móe. Manikáne animárínsábé suwahrieh kewé íre Manikáne animárí móe.

Wensabé wensabé arutaboiratéhoro i ehwéhne.

11 Wensabé wensabé arutaboiratéhoro. Mi ehwéhmé naho naho aiq író ehwehne. 12 Wehukení wenáwíq Kéínie. Wega miraú serahniyeho. We owainawane aninéna wenábáq subiq suowe. Aneqsabé subiq suoo? Wenábáqka kaweq sansánúwana we ahbabáq sansanéna wenábáq subiq suowe.

13 Nánuwahraho, mah marákóípéqté áhbábáq kégá itensabé suwahriehre eme íre áhtenoro. 14 Menah itewe pusa ké tahnsa míaraune. Amahnága itega Sísa tagaríáh kéyábé irutaboirúnayabé oga míone ue tagariahrahúne. Mó keyábé íre sirutaboiro kewé peh pusa ké tahnsa míáhwe. 15 Mó Sísa tagaríéh ánínsábé awahrieh anínká wehukení subiq súéh ání tahnsa míéhre. Wehukení subiq súéh ánímé oga mérapeq íre awaq miahráhire. Minawé aiq ahtebahwe.

16 Sísaga itensabé anotahtaq arutaboiri puana itene ahbabáqsabe pukúwe. Wega aiq miraúnsabe irutaboiré sansa ahtebóne. Wega miraúnserah itega moq Sísa tagaríáh kéyábé irutaboiréq séhréh aritanéhe. 17 Wehukenínká áhnte mah marákóípéqté ménsáméhnsá matawéna Sísa tagaríéh ání tabonah aní tagéna wensabé ayaqnehnsabé mi anínká Manikáne arutaboiré sansa íre sehgíre. Minawé aiq tagarione. 18 Néne animáríno, ínéga mó keyábé nirutaboiruge pehipi irariyehboq séhréh arítáhro. Peh morá séhréh arítáh kégá aiq pútaq sirutaboiro ke míáhwe. Minayabe itega séhréh aritaneheqmúne.

Moke Sísa tagaríáh kégá siru eyoyóue míahrahowe i ehwéhne.

19 Itega Sísa tagaríáh kéyábé irutaboiréq séhréh arítáhnaraqmé itega aiq pútaq wene ehweh sehgiune íwíáhorahúne. Itene irupipeqté íwíáhgá ite ehweh aitahnaraq itene iru págegeue umeh agirana Manikánka moke tagaríéhre. Wene iwíáhgawé itene irupipeqté íwíáh kiotaikire. Minayabe iwíáhéq Manikánseq mía míaéq iru eyoyó agorahire.

21 Néne iyahnabo anímáríno, itene irupipeqté íwíáhgá íre koti aitahnaraqmé ite Manikáne auranabiahtapeq iriwe méq págege ke míone. 22 Wega sehgíóro i ehwéh sehgieq we awahbeh sansá miraúnawe wega itene púreq ehwéh irena náíre.

23 Manikánka sehgíóro i ehwéhnká teímé wenahni Sísa Karáhénsabe aiq pútare ateq wega teínserah wensabé wensabé arutaboiratéhoro. 24 Manikánka sehgíóro i ehwéh sehgíó kéwé wereq mía míaowana wega sereq mía míaire. Wega Wenawa iteba eqmaréhrana itereq mía míaire. Itereq mía míaéna we sokigi aímé itereq Manikánseq moráráq mía míaúne.

Copyright information for `AWB