1 John 5

Sísa tagaríáh kégá mah marákóípéqté áhbábáq sánsá suqsuro ehwéhne.

Manikánka itene ahbabáqsabe kaweraitena tumeirankeheéna omaq ato anímé Sísa wire íwíáho kewé se Manikáne animárí móe. Maniká Iteribonsabé sirutaboiro kewé wene animárínsábéákáq moq sirutaboirowe. Itega tagarionawe itega Manikánsabe irutaboiréq wega sehgíóro i ehwéh sehgiunayabé Manikáne animárínsábé moq irutaboirúne.

Itewe Manikánsabe irutaboirúna kegá wega sehgíóro i ehwéh kawerue sehgiune. Wega sehgíóro i ehwéh sehgieyabe itene irupipeq íre umehi naneq mire. Írakaumo. Manikáne animárínká mah marákóípéqté áhbábáq sánsá suqsurowe. Wensabé aiq pútare atonaga ahbabáq sansa kiotaikéq mi sansámárí suahráhúne.

Manikánka wenahni éhweh pahsúéh éhwéhne.

Insega mah marákóípéqté áhbábáq sánsá kiotaikéna suahráhiro? Sísa aiq pútaq Manikáne ahninkáwá wíre atéh ánínká mah marákóípéqté áhbábáq sánsá kiotaikéna suahráhire. Sísa Karáhéga wání meanieéna Sóniba súwe. Íre peh morá wání meanieéna mah marákóípéq tuwe. Írakaumo. Itene ahbabáqsabe pukinieéna tuwe. Itene ahbabáqsabe pukúwana wene korahq tuwe. Manikáne Awanka aiq pútari aní púana wega Sísa éhweh peh aiq pútaq ehwéh tei teinire. Apahtáró éhwéhnká wene sánsá teíre. Manikáne Awanka teí éhwéhnkákáq wání meawu ehwehnkákáq korahq tu ehwehnkákáq mi ehwéhtárógá peh morá éhwéh teíre.

Wehukene ehweh ireq aiq pútaq ehwéhne irarúne. Manikáne ehwehnka wehukene ehweh anotahtaq kiotaikire. Manikánka wenahni éhweh teímé íráhro. 10 Manikáne ahninkáwánsábé aiq pútare atéh ánínká Manikáne ehweh wene arupipeq aiq íréhre. Wene ehwehnsabé íre aiq pútare atéh ánínká Manikánsabe péhe ání móne atéhre. Wene ahninkáwá éhwehnsabé íre aiq pútare atéh púana wega Manikánsabe péhe ání móne atéhre.

11 Manikánka teí éhwéhmé oga mérapeq awaq miageheéna wega oganúq ítéhre. Wenahninká miraúnsabe oganúq ítéhre. 12 Manikáne ahninkáwáreq mía míai anímé oga mérapeq awaq míéhre. Manikáne ahninkáwáreq íre mía míai anímé oga mérapeq awaq miehro? Írakaumo. Oga mérapeq íre awaq míéhre.

Itega oga mérapeq awaq míone éq aiq irona ehwéhne.

13 Manikáne ahninkáwánsábé aiq pútare atáh kéo, itega oga mérapeq aiq awaq míone éq ahtebageheéna sehiranue teiúge. 14 Itega Maniká awahbeh iwíáh sehgieq wensabé, Miraúno únana itene ehweh íréhre. Wensabé íre áhreéq peh weba kúnana itene ehweh íréhre. Minawé aiq tagarione. 15 Ite tagarionawe itega púrerúna ehwéh wega moke íréhre. Minayabe itega wensabé, Náio teawénaraqmé wega náinawire tagarione.

16 Sísa tagaríéh ánínká we íre pukorahi ahbabárínaq tagéq Manikánsabe kawerato ue púreroro. Púrerirana Manikánka kaweratankéhe. Íre pukorahi ahbábáqsábé sehiranue teiúge. Pukorahi ahbábáqsábé púreroro íre teiúge. 17 Moke íre tábúsoréh sánsámárímé aiq ahbabáq míre. Mó ahbábáqmé pukorahi ahbábárirana mó ahbábáqmé íre pukorahi ahbábáre.

18 Itega tagarionawe Manikáne animárínká íre ahbabáq aruqarurowe. Írakaumo. Manikáne ahninkáwágá wene animárí wahnah wahnahni puana owainawanka íre saiqnariahrahéna se pehragarítéhre. 19 Moke mah marákó márákó owainawane ayahpeq kéhrana peh itewe Manikáne animárí míone. Minawé aiq tagarione.

20 Mahraue tagarionawe Manikáne ahninkáwágá séna Manikáne iwíáh aitéhraq minayabe aiq pútari aní tagariahrahúne. Aiq pútari anínseq wenahni Sísa Karáhéreq itereq moráráq mía míaúne. Sísa Karáhéwé aiq pútaq Maniká ména ahriahri mía míai aníne.

21 Néne animáríno, péhepehe maníká pehragéq peh móbeq míáhro.

Copyright information for `AWB