Revelation of John 2

Épésa suwahpeqte Sísa tagaríáh ké teriu ehwéhne.

Íné ehweh tení ánínká mó mahraréna, Íópeqté ánínká Épésa suwahpeqte Sísa tagaríáh kéráq auráq matíéhre. Mi anínsábé mah ehwéh sehiranue teawo.
Sísaga Sóninsabé, Néne ehweh íópeqté ké terio éna íre mi kené sánsá peh mibeqté síósipeqté kéné sánsánsábé iwíáhéna pahsuowe.


Niyah púpeq abapete téhtaré wéhyóq matawéna kaweq aráhmú, kóraraté miraia áráhmú kéhtáq nogena mah ehwéh teawiníboq iro.
Arega miraona sansá aiq tagaríóge. Are abobiah taebewe arambehriona sansá aiq tagaríóge. Arega néne sánsá íre susa peh kawerue sehgionana tagaríóge. Arega ahbabáq keyabé íre awahbehme aiq tagaríóge. Péhepehenéra, Manikánka ite aiq eqmaq íúwéhnsábé itene ehweh íráhro uro keyabé sene ehweh áhwárawe tagé sene péhe sánsá pahsuahne. Néne arambehri miraónayabé mó kegá áwíoqnarowah arega anetaníbo íre iwíáhia peh néne sánsá ambubu atawé kawerue sehgionana tagaríóge.

Peh morá íre tábúsoq marahna naneq teawiníe. Arega ínénsabe téh aiq pútare aintárónaraq anotahtaq arutaboiraintaróne. Amahnága túbáh ague írakaunóne. Arega ínénsabe téh anotahtaq arutaboiraintárónayabé iwíáhue tagáhno. Amahnága arega peh ákáhtaq arutaboiraintahnayabé íre kaweróne. Minayabe iwíáhue tagé téh miraurónanserah mónkakáq miraúno. Arega mó iwíáh íre inaraq areba kure areba kéh áráhmú sabiwianauge. Mó kawéq sánsá matiahne. Níkóra kéráh kéné sánsá sehgíó kégá ahbabáq miraonsabé awahriehrana íné moq mi sansánsábé nuwahriehre.
Níkóra kéró kegá síwáhnoréra, Péhepehe maníkánsábé iwíáh íwíáhoro aritera, Mó kené weh ahre abarioro éra síwáhnoruwe.


Íre parosa áhréákáq áníno, Manikáne Awanka Sísa tagaríáh ké teí éhwéhmé kawerue iro. Ahbabáq kiotaikina anínsábé, Íné Manikáne kaweq matábúrápéqté áwánká ara oga mía míaorahi será náhno ataníe ire.

Síména suwahpeqte Sísa tagaríáh ké teriu ehwéhne.

Íné ehweh tení ánínká mó mahraréna, Íópeqté ánínká Síména suwahpeqte Sísa tagaríáh kéráq auráq matíéhre. Mi anínsábé mah ehwéh sehiranue teawo.

Íné ebeqte aní múge. Íné anehete ání múge. Íné pukéna iriwe oga úkurau aní múge. Mah ehwéh teawiníboq iro.
Íre kaweq sunúq surainsabé arene arupipeq umehirana tagoge. Are tabonah aní míahnana tagoge. Móneakáq ménsámehnsánkakaq íre kéhre énayabé peh morá ínéga náwú náneqmarí áhnte matiahne.

Péhenéra, Asiu anímárí múne irare kegá are éhruruowana íróge. Se íre Asiu kahnáhnéra peh owainawa kahnáh míáhwe.
10 Sega are áwíoqnehrataqmé íre áhreúno. Owainawanka mirainaga mó kegá ite táhmaro karábúsiipéq itagéhe. Mi tanáhráq wega áhwárawe tagáhnana nayáhnkú wéhékáh íre kaweq sunúq kanawire. Are pukina tanáhráqkákáq néne sánsá íre susa peh kawerue sehgínaraq oga mía mía apéq awiníe.

11 Íre parosa áhréákáq áníno, Manikáne Awanka Sísa tagaríáh ké teí éhwéhmé kawerue iro. Ahbabáq kiotaikina anímé anehe puké tanahráq iraipéq íre kaqauwankéhe. Írakaumo ire.

Pégámúma suwahpeqte Sísa tagaríáh ké teriu ehwéhne.

12 Íné ehweh tení ánínká mó mahraréna, Íópeqté ánínká Pégámúma suwahpeqte Sísa tagaríáh kéráq auráq matíéhre. Mi anínsábé mah ehwéh sehiranue teawo.

Éberiopéq éberiopérue áwéhria poká néne níwéhipeq kéhre. Mah ehwéh teiníboq írátíáhro.
13 Owainawanka arenawahpeq wahnah wahnahnime aiq tagoge. Néníwíqsabe íre ayehitegurégúia peh néne ehweh teri terinurone. Arenawahpeqte mátábúwé aiq tagaríóge. Owainawanka arene mátaburapeq mía míairara ínénsabe suwahrieh kegá néne ehweh pahsutai aní Ántípa subiq sutotaq arega néne sánsá íre susa peh kawerue sehgionana tagoge.

14 Arega íre tábúsoq marahna sansá teawiníe. Are míahnarabeqte mó táhmaro kegá Pérámane sansá sehgíówe. Ísara kegá ahbabárigeheéna Pérámaga naho Péráki péhe sánsá sokigi awuwe. Sokigi awuwana Pérákiga Ísara ke ahbabáq sansa sokigi ariuwara sega péhepehe maníkánsábé titirue náwú tahutáhúq néra mó kené weh ahre pehipi abariowe. 15 Are míahnarabeqte mó táhmaro kegá Níkóra kéráh kéné sánsá ahbabáq sansa sehgíówe. 16 Mi ahbábáq sánsá sue peh kaweq sansánúno. Íre mirainaraqmé mótaq areba kure níwéhipeqté pókáráté mi ahbábáq ké apiwe kamah ariníe.

17 Íre parosa áhréákáq áníno, Manikáne Awanka Sísa tagaríáh ké teí éhwéhmé kawerue iro. Ahbabáq kiotaikina anímé íópeqté tópáh, kopésúó tópáh náwiníe. Ínéga o awíq taberábe ebáhtáq sehiranarena náwiníe. Wehukega mi awíq íre ahtabahwana peh morá matíéh ánínká ahtebankehe ire.

Táíyátáíra suwahpeqte Sísa tagaríáh ké teriu ehwéhne.

18 Íné ehweh tení ánínká mó mahraréna, Íópeqté ánínká Táíyátáíra suwahpeqte Sísa tagaríáh kéráq auráq matíéhre. Mi anínsábé mah ehwéh sehiranue teawo.

Íné Manikáne ahninkáwáéna néne niurame ira tahnsáne. Néne nigárámé káhpahga aurehtehrinserahne. Mah ehwéh teiníboq írátíahno.
19 Arene sánsá moke tagaríóge. Arega ínénsabe aiq pútare ainte mó keyábé arutaboiré séhréh aritahne. Arega néne sánsá íre susa peh kawerue sehgionana tagaríóge. Arega anehepeqte árámbéhríónaga arene ebeqte arámbéhrí kiotaikirana tagoge.

20 Peh morá íre tábúsoq marahna naneq teawiníe. Mó ahré íní wenáwíq Sésébérie. Wega areba ména néne arambehri ke péhe éhwéh síwáhnorire. Wega péhenéna, Íné Manikáne ehweh iraru iní múge éna Manikáne arambehrio keyábé síwáhnoréna, Itega mó kené weh ahre pehipi abarioro. Péhepehe maníkánsábé titirue nárie tahutáhúq nahro síwáhnorire. Mi pehe sánsá síwáhnoriraq arega íre ahqáho atahne.

21 Wene ahbabáq sansa suankeheéna peh áwé tagogana wega mi ahbábáq sánsá sueyabe íre awahbehre. 22 Minayabe mi inínseq we abario kereqsabé, Awahreoro aritena anotahtaq kamah ariníe. Sene ahbabáq sansa íre susa peh mirairataq kamah ariníe. 23 Mi iní kéráh ánímárí subiq suaníe. Subiq suahnaq ite Sísa tagaríáh kégá tagéq Manikánka wehukene sirupipeq sene iwíáhipeq aiq tagaríéhre ahtebagehe. Itega miraira sansá tagéna morání moránínue saime náiníe.

24 Ite Táíyátáíra suwahpeqte Sísa tagaríáh ké táhmaro itega mi ahbábáq íníné sánsá íre sehgíówe. Mó kegá mi ahbábáq sánsánsábé iraréra, Owainawane kopésúéh éhwéh íráhro ewaq itega ahqáho aritahwe. Itensabé mó págege ehwéh íre aitaníe. 25 Peh morá itega írátíáh sánsá íné túóna tanáhráqkákáq kawerue sehgíóro.

26 Ahbabáq kiotaikéna néne sánsá anehe tanahráqkákáq kawerue sehgina anínsábé, Mah kehiná kéhíná wahnahnarito ataníe. 27 Nániboga ínénsabe, Wahnah arito aintéhnserah wensabé moq, Wahnah arito ataníe. Wehukenínká anotah sahtáté kunuba subiqme piterúéhnserah ahbabáq keraq wahnahnaritankéhe. 28 Wahnahnarítéh ání anotah wehyóq tuembíná náwiníe. 29 Íre parosa áhréákáq áníno, Manikáne Awanka Sísa tagaríáh ké teí éhwéhmé kawerue iro ire.

Copyright information for `AWB