1 Timothy 4

1që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre, 2të cilët do të ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë të mos hani ushqimet që Perëndia i krijoi, të merren me falënderim nga ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën. 3Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur, nëse merret me falënderim, 4sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. 5Duke ua propozuar këto gjëra vëllezërve, ti do të jesh një shërbyes i mirë i Jezu Krishtit, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë, që ke kuptuar plotësisht. 6Shmangu pra nga përrallat profane dhe të të vjetërve, edhe ushtrohu në perëndishmëri, 7sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë, sepse përmban premtimin e jetës së tashme dhe të asaj që do të vijë. 8Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar në çdo mënyrë. 9Për këtë, në fakt, ne po mundohemi dhe na shajnë, sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është Shpëtimtari i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. 10Urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra. 11Askush të mos e shpërfillë moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në Frymë, në besim dhe në dëlirësi. 12Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vij unë. 13Mos e lër pas dore dhuntinë që është në ty, e cila të është dhënë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë. 14Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht, që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë. 15Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. 16Mos e qorto ashpër një plak, por këshilloje si atë, dhe më të rinjtë si vëllezër,
Copyright information for Alb