Jude 1

mëshira, paqja dhe dashuria u shumoftë në ju.
Copyright information for Alb