Jude 1

1mëshira, paqja dhe dashuria u shumoftë në ju.
Copyright information for Alb