Proverbs 2

1Biri im, në rast se pranon fjalët e mia dhe i quan thesar urdhërimet e mia, 2duke i vënë veshin diturisë dhe duke e prirur zemrën ndaj arsyes; 3po, në rast se kërkon me ngulm gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirëkuptim, 4në rast se e kërkon si argjendin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur, 5atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndisë. 6Sepse Zoti jep diturinë; nga goja e tij rrjedhin njohuria dhe arsyeja. 7Ai mban rezervë për njerëzit e drejtë një ndihmë të fuqishme, një mburojë për ata që ecin me ndershmëri 8për të mbrojtur shtigjet e drejtësisë dhe për të ruajtur rrugën e shenjtorëve të tij. 9Atëherë do të kuptosh drejtësinë, barazinë, ndershmërinë dhe tërë rrugët e së mirës. 10Kur dituria të të hyjë në zemër, edhe njohja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd, 11të menduarit do të kujdeset për ty dhe gjykimi do të të mbrojë, 12për të të çliruar nga rruga e keqe, nga njerëzit që flasin për gjëra të këqija, 13nga ata që braktisin shtigjet e ndershmërisë për të ecur në rrugët e territ, 14që gëzohen kur bëjnë të keqen dhe ndjejnë kënaqësi në çoroditjet e njeriut të keq, 15shtigjet e të cilit janë të shtrembëra dhe rrugët dredha-dredha, 16për të të shpëtuar nga gruaja që ka shkelur kurorën, nga gruaja e huaj që përdor fjalë mikluese, 17që ka braktisur shokun e rinisë së saj dhe ka harruar marrëveshjen e lidhur me Perëndinë. 18Sepse shtëpia e saj zbret drejt vdekjes dhe shtigjet e saj drejt të vdekurve. 19Asnjë prej atyre që shkojnë tek ajo nuk kthehet, asnjë nuk i arrin shtigjet e jetës. 20Kështu do të mund të ecësh në rrugën e të mirëve dhe do të mbetesh në shtigjet e të drejtëve. 21Sepse njerëzit e drejtë do të banojnë tokën dhe ata të ndershëm do të qëndrojnë aty; 22por të pabesët do të shfarosen nga toka dhe shkelësit do të hiqen prej saj.
Copyright information for Alb