Psalms 126

1Kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndërr. 2Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi, atëherë thuhej midis kombeve: "Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta". 3Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne, dhe jemi tërë gëzim. 4Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si përrenjtë në jug. 5Ata që mbjellin me lotë, do të korrin me këngë gëzimi. 6Vërtetë ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet më këngë gëzimi duke sjellë duajt e tij.
Copyright information for Alb